Liity jäseneksi

Adaptus ry on hoitotieteilijöiden oma ainejärjestö Turun yliopistossa. Adaptuksen jäseneksi voivat liittyä hoitotieteen laitoksen perus- ja/tai jatko-opiskelijat sekä alumnit.

Adaptuksen jäseneksi liittyminen on edullista, helppoa ja vaivatonta. Liittymällä jäseneksi saat lukuisia jäsenetuja, joista on sinulle hoitotieteen opiskelijana hyötyä.

Jäsenmaksu lukuvuodelle 2018-2019 on 18€. Jäsenmaksu suoritetaan syyslukukaudella ja on voimassa kaksi lukukautta (syksy ja kevät) eli maksamalla jäsenmaksun jäsenyytesi on voimassa kuluvan lukuvuoden. Vaihtoehtoisesti voit myös maksaa koko opiskeluajan jäsenyyden (3 vuotta) yhdellä kerralla, jolloin hinta on 50€. 

Jäsenenä saat tuntuvia etuja, kuten                            

 • Säännölliset tiedotteet tärkeistä tapahtumista, menovinkeistä, jäseneduista ym.
 • Adaptuksen Moodle –sivuston käyttöoikeudet
 • Ilmaisia jäsentapahtumia, alennuksia pääsymaksuista yms.

   LIITTYMINEN ON HELPPOA

 1. Täydennä tietosi Adaptuksen jäsentietolomakkeeseen osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/811f111f-2d29-4d94-9df9-bf617d6033f1?displayId=Fin1546932.
 2. Maksa jäsenmaksu (ohjeet alla) 

Suosittelemme jäsenmaksun maksamista ja yhteystietojen ilmoittamista vasta sitten, kun olet saanut oman käyttäjätunnuksesi utu-sähköpostin käyttöä varten.

ADAPTUS RY:N JÄSENMAKSUN OHJEET 2018-2019

MAKSUTIEDOT:
Saaja:            Adaptus ry

Summa:         18€/50€

Tilinumero:   IBAN FI06 8200 4710 5619 89 BIC DABAFIHH

Eräpäivä:       30.9.2018

Viesti: Nimi, kotipaikkakunta, sähköposti ja onko TYY:n jäsen (esim. Heli Hoitaja, Turku, hhh@utu.fi, on TYY:n jäsen)

 

Tutustu myös tietosuojaselosteeseen:

Tietosuojaseloste: 

 1. Rekisterinpitäjä

Adaptus ry

Y-tunnus: 26514819

Osoite: Hoitotieteen laitos, Lääketieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto

Sähköposti: adaptus@utu.fi

 

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Olli Haapala

Sähköposti: olli.a.haapala@utu.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Adaptus ry:n jäsentietorekisteri

 

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenyyteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipidekyselyihin ja jäsenviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Adaptus ry:n hallitukseen kulloinkin kuuluvien henkilöiden toimesta. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Adaptus ry:n käyttötarkoitusten kanssa.

Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

Täydellinen nimi

Kotipaikka

TYYn jäsenyys

Yhteystiedot (sähköpostiosoite)

Jäsenyyden kesto

Vuosikurssi

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

 

 1. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Adaptuksen yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Adaptuksen asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Adaptuksen käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Adaptus voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

 

 1. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettä-vät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 

 1. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Adaptus ry:een. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Tietojen poistaminen poistaa henkilön jäsenyyden Adaptus ry:stä.

 

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Adaptus ry kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Adaptus ry suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *