Hoitotieteen opiskelijat toimivat aktiivisesti myös muualla yliopistossa!

Adaptus tekee yhteistyötä hoitotieteen opiskelijoiden, hoitotieteen laitoksen henkilökunnan sekä Turun yliopiston muiden ainejärjestöjen kanssa. Olemme aktiivisesti mukana Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (SOOL) toiminnassa sekä Tajan opiskelijaverkostossa ja pyrimme kehittämään toimintaa muiden yliopistojen terveystieteellisten ainejärjestöjen kanssa.

Adaptus on mukana TYYn toiminnassa ja valvoo opiskelijoiden etuja ja asemaa esimerkiksi tiedekunnan toimikunnissa, valtakunnallisissa yhteistyöryhmissä sekä TYYn koulutuksissa ja koulutuspoliittisessa toiminnassa.

Adaptus on myös mukana lääketieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestössä Forum Medicumissa.

Adaptus ry:n edustajien vastuutehtävät

Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

– Terveystieteiden perustutkinnon suunnittelutoimikunnan (TST) opiskelijajäsen: Mirena Pihl (4/2022-)

– Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon opiskelijavalintatoimikunnan opiskelijajäsen: Mirena Pihl (4/2022-)

– Opiskelijoiden päihdeohjelman ohjausryhmä: (ei nyt tarvetta jäsenelle)

-Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden (OPY) arviointiryhmä: Milka Virmajoki (2/2020-)  

– Peruskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen ohjausryhmä (kausi 9/21-12/24): Carita Lindroos, varajäsenenä Wilhelmiina Hölttä

– Pedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen toimikunta (kausi 9/21-12/24):

– Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja ohjauksen toimikunta (kausi 9/21-12/24): Henni Myllyoja

-Kansainvälisen peruskoulutuksen toimikunta (kausi 9/21–12/24): hallituksen kv-vastaava 

-Avoimen yliopisto-opetuksen ja jatkuvan oppimisen toimikunta (kausi 9/21–12/24): ei opiskelijajäsentä 

-Oppimismenetelmien ja oppimisympäristöjen toimikunta (kausi 9/21–12/24): ei opiskelijajäsentä 

-TYY:n halloped-koordinaattori (tiedekuntakohtainen): Aino Virolainen (TLKS) ja Roosa Rahkonen (IVA). Ei koordinaattoria Adaptukselta.

– Lääketieteellisen tiedekunnan opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden (OPY) arviointiryhmän opiskelijajäsen: Milka Virmajoki (2/2020-)

– Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta: Saara Voutilainen (kevät 2023-), varajäsenen nimi ei vielä tiedossa.  

Turun yliopiston Hoitotieteen laitos

– Hoitotieteen laitoksen johtoryhmän opiskelijajäsen: Wilhelmiina Hölttä (01/2023-), varajäsen: –

– Hoitotieteen laitoksen strategiaryhmien opiskelijajäsenet 2021-2022

  • Hyvinvointityöryhmä: Sanna Blomqvist (10/2022-)
  • Koulutuksen työryhmä: Henna Tapani
  • Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen työryhmä: Elina Orava ja Hanna Seppänen (Kevät 2023-)
  • Johtamisen työryhmä: Milka Virmajoki
  • Tutkimuksen työryhmä: Henni Myllyoja

TYY– Turun yliopiston ylioppilaskunta

– TYY:n edustajistoon ei valittu hoitotieteen opiskelijaa kaudelle 1/2022-12/2023

Forum Medicum –lääketieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen yhteistyöelin jossa dekaani myös mukana

– Adaptuksen puheenjohtaja Wilhelmiina, varapuheenjohtaja Sanna ja koulutuspoliittinenvastaava Tanja.

  • Muut edustustehtävät

– Sote-akatemian ohjausryhmän opiskelijaedustajana Emmi Myllymäki ja varaedustajana Elisa Hiito (9/2022 – 7/2024)