Hoitotieteen opiskelijat toimivat aktiivisesti myös muualla yliopistossa!

Adaptus tekee yhteistyötä hoitotieteen opiskelijoiden, hoitotieteen laitoksen henkilökunnan sekä Turun yliopiston muiden ainejärjestöjen kanssa. Olemme aktiivisesti mukana Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (SOOL) toiminnassa sekä Tajan opiskelijaverkostossa ja pyrimme kehittämään toimintaa muiden yliopistojen terveystieteellisten ainejärjestöjen kanssa.

Adaptus on mukana TYYn toiminnassa ja valvoo opiskelijoiden etuja ja asemaa esimerkiksi tiedekunnan toimikunnissa, valtakunnallisissa yhteistyöryhmissä sekä TYYn koulutuksissa ja koulutuspoliittisessa toiminnassa.

Adaptus on myös mukana lääketieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestössä Forum Medicumissa.

Adaptus ry:n edustajien vastuutehtävät

• Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

– Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäsen Jenni Koskinen (2018-) ja varajäsen Minttu Saari (6/2019-)

– Lääketieteellisen tiedekunnan Terveystieteiden perustutkinnon suunnittelutoimikunnan (TST) opiskelijajäsen Johanna Pohjonen ja opiskelijavarajäsen Mari Hiekko (4/2018-)

– Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunnan opiskelijajäsen Imane Elonen (2/2018-)

– Lääketieteellisen tiedekunnan kansainvälisten asioiden työryhmän opiskelijajäsen Imane Elonen (4/2018-)

– Lääketieteellisen tiedekunnan tiedottamis – ja muun pr-toiminnan kehittämisryhmän opiskelijajäsenen Iina Ryhtä (4/2018-)

–  Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden päihdeohjelman ohjausryhmän opiskelijajäsen Minttu Saari (1/2019-)

-Lääketieteellisen tiedekunnan opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden (OPY) arviointiryhmän opiskelijajäsen Nora Hauhio (1/2019-)

• Turun yliopiston Hoitotieteen laitos

– Hoitotieteen laitoksen johtoryhmässä opiskelijajäsen Noora Niemimaa 10/19-, varajäsen 

• TYY– Turun yliopiston ylioppilaskunta

– TYY:n hallituksessa Johanna Pohjonen

– TYY:n edustajistossa Olli Haapala

– TYY:n edustaja SYL:n liittokokouksessa Olli Haapala

• Forum Medicum –lääketieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen yhteistyöelin jossa dekaani myös mukana

– Adaptuksen puheenjohtaja Nora Hauhio, varapuheenjohtaja Minttu Saari ja kopot Imane Elonen & Emmi Räihä

– Toimintaa koordinoi halloped-koordinaattori, joka tänä vuonna meiltä Johanna Pohjonen

• TyTe– Tyy Terveeksi: Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sitoutumaton edustajistoryhmä TYY:ssä

– Ryhmän puheenjohtaja Olli Haapala

• Turun yliopiston kollegio

– Nora Hauhio toimii varajäsenenä (6/2019-)

• MUUT edustustehtävät

– Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry Opiskelijaverkoston hallituksessa Nora Hauhio ja Minttu Saari (1/2019-)