Hoitotieteen opiskelijat toimivat aktiivisesti myös muualla yliopistossa!

Adaptus tekee yhteistyötä hoitotieteen opiskelijoiden, hoitotieteen laitoksen henkilökunnan sekä Turun yliopiston muiden ainejärjestöjen kanssa. Olemme aktiivisesti mukana Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (SOOL) toiminnassa sekä Tajan opiskelijaverkostossa ja pyrimme kehittämään toimintaa muiden yliopistojen terveystieteellisten ainejärjestöjen kanssa.

Adaptus on mukana TYYn toiminnassa ja valvoo opiskelijoiden etuja ja asemaa esimerkiksi tiedekunnan toimikunnissa, valtakunnallisissa yhteistyöryhmissä sekä TYYn koulutuksissa ja koulutuspoliittisessa toiminnassa.

Adaptus on myös mukana lääketieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestössä Forum Medicumissa.

Adaptus ry:n edustajien vastuutehtävät

Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

– Terveystieteiden perustutkinnon suunnittelutoimikunnan (TST) opiskelijajäsen: Mirena Pihl (4/2022-), varajäsen Linnea Jokinen (4/2022-)

– Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon opiskelijavalintatoimikunnan opiskelijajäsen: Mirena Pihl (4/2022-)

– Lääketieteellisen tiedekunnan kansainvälisten asioiden työryhmän opiskelijajäsen: Petra Auramo (3/2020-)

– Peruskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen ohjausryhmä (kausi 9/21-12/24): Tuula Mattila

– Pedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen toimikunta (kausi 9/21-12/24): Mona Kukkoaho

– Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja ohjauksen toimikunta (kausi 9/21-12/24): Henni Myllyoja

– Lääketieteellisen tiedekunnan opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden (OPY) arviointiryhmän opiskelijajäsen: Milka Virmajoki (2/2020-)

– Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta (kausi 1/22-12/23): Mona Kukkoaho, varajäsen Tuula Mattila

Turun yliopiston Hoitotieteen laitos

– Hoitotieteen laitoksen johtoryhmän opiskelijajäsen: Mona Kukkoaho (3/2021-), varajäsen Hanna von Gerich (5/2021-)

– Hoitotieteen laitoksen strategiaryhmien opiskelijajäsenet 2021-2022

  • Hyvinvointityöryhmä:
  • Koulutuksen työryhmä:
  • Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen työryhmä: Susanna Likitalo & Emmi Dikert
  • Johtamisen työryhmä: Milka Virmajoki
  • Tutkimuksen työryhmä: Henni Myllyoja

TYY– Turun yliopiston ylioppilaskunta

– TYY:n edustajistoon ei valittu hoitotieteen opiskelijaa kaudelle 1/2022-12/2023

Forum Medicum –lääketieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen yhteistyöelin jossa dekaani myös mukana

– Adaptuksen puheenjohtaja Mona Kukkoaho, varapuheenjohtaja Mirena Pihl ja kopo Emmi Myllymäki

  • Muut edustustehtävät

– Sote-akatemian ohjausryhmän opiskelijaedustajana Emmi Myllymäki ja varaedustajana Elisa Hiito (9/2022 – 7/2024)