Hoitotieteen opiskelijat toimivat aktiivisesti myös muualla yliopistossa!

Adaptus tekee yhteistyötä hoitotieteen opiskelijoiden, hoitotieteen laitoksen henkilökunnan sekä Turun yliopiston muiden ainejärjestöjen kanssa. Olemme aktiivisesti mukana Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (SOOL) toiminnassa sekä Tajan opiskelijaverkostossa ja pyrimme kehittämään toimintaa muiden yliopistojen terveystieteellisten ainejärjestöjen kanssa.

Adaptus on mukana TYYn toiminnassa ja valvoo opiskelijoiden etuja ja asemaa esimerkiksi tiedekunnan toimikunnissa, valtakunnallisissa yhteistyöryhmissä sekä TYYn koulutuksissa ja koulutuspoliittisessa toiminnassa.

Adaptus on myös mukana lääketieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestössä Forum Medicumissa.

Adaptus ry:n edustajien vastuutehtävät

Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

– Lääketieteellisen tiedekunnan Terveystieteiden perustutkinnon suunnittelutoimikunnan (TST) opiskelijajäsen Tina Hiltunen (2/2020-)

– Opiskelijavalintatoimikunnan opiskelijajäsen Sini Kähärä (3/2020-)

– Lääketieteellisen tiedekunnan kansainvälisten asioiden työryhmän opiskelijajäsen Petra Auramo (3/2020-)

– Lääketieteellisen tiedekunnan opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden (OPY) arviointiryhmän opiskelijajäsen Milka Virmajoki (2/2020-)

– Hoitotieteenlaitoksen terveyden edistämisen professuurin valmistelutoimikunnan opiskelijajäsen Milka Virmajoki (10/2019-), varajäsen Mia Kilkki (11/2019-)

– Väestötutkimuksen apulaisprofessorin tehtävän täytön valmisteluryhmässä opiskelijajäsen Sirpa Leppänen (9/2020-)

Turun yliopiston Hoitotieteen laitos

– Hoitotieteen laitoksen johtoryhmässä opiskelijajäsen Noora Niemimaa (10/2019-), varajäsen Karoliina Marjaniemi (12/2019-)

TYY– Turun yliopiston ylioppilaskunta

– TYY:n edustajistossa Jani Rantala

– TYY:n edustaja SYL:n liittokokouksessa Johanna Pohjonen

Forum Medicum –lääketieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen yhteistyöelin jossa dekaani myös mukana

– Adaptuksen puheenjohtaja Elina Pajakoski, varapuheenjohtaja Noora Niemimaa ja kopo Anne-Marie Laitinen