Jäseneksi

Ote Tritonuksen säännöistä, 3§ liittyen yhdistyksen jäsenyyteen:

”Yhdistykseen voi liittyä jokainen yliopistossa tai korkeakoulussa musiikkitiedettä tai sen lähiaineita opiskeleva henkilö. Yhdistyksen kokous voi hyväksyä jäseneksi myös jokaisen, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti.

Jäseneksi aikova voi valita kahdesta jäsenmaksuvaihtoehdosta: vuosittain maksettavasta vuosijäsenyydestä ja seitsemän vuoden välein maksettavasta pitkäaikaisjäsenyydestä. Uudet jäsenet hyväksytään hallituksen tai yhdistyksen kokouksessa.

Pitkäaikaisjäsenet ovat velvoitettuja ilmoittamaan täydellisen nimensä ja kotipaikkakuntansa hallituksen pitämään jäsenrekisteriin jokaisen lukuvuoden alussa. Jos pitkäaikaisjäsen ei tee ilmoitusta lokakuun loppuun mennessä, yhdistyksen syyskokous voi erottaa hänet yhdistyksestä. Jos pitkäaikaisjäsen erotetaan ennen seitsemän lukuvuoden määräajan täyttymistä, hänet voidaan hyväksyä hallituksen kokouksessa takaisin jäseneksi, eikä hänen tällöin tarvitse maksaa jäsenmaksua uudelleen ennen kuin hänen aiemmin maksamansa pitkäaikaisjäsenmaksukautensa päättyy. Pitkäaikaisjäsenmaksukauden päättyessä jäsenellä on oikeus vaihtaa jäsenmaksuvaihtoehtoa ilmoituksella.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenyydestä jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua toimikauden aikana.”

Pitkäaikaisjäsenen vuosittainen ilmoittautumislomake (täytä viimeistään 31.10. kuluvaa lukuvuotta)


LIITTYMINEN

Voit liittyä Tritonuksen jäseneksi maksamalla vuosijäsenyysmaksun 7 € Tritonuksen tilille. Jos nettipankkisi ei anna käyttää sekä viitenumeroa että viestikenttää, täytä pelkkä viitenumero. Käy sen jälkeen täyttämässä jäsenilmoittautumisesi alla olevasta linkistä!

JÄSENILMOITTAUTUMISLOMAKE (linkki)

Tilinumero (Nordea):
FI07 1209 3000 1028 23

Maksun saaja:
Tritonus ry

Viitenumero:
9001

Kirjoita viestikenttään:
täydellinen nimi
e-mail
kotipaikkakunta


Liittymällä Tritonus ry.:n jäseneksi henkilö antaa suostumuksensa henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Henkilötiedoista kerätään täydellinen nimi, kotipaikkakunta, opiskelijastatus ja sähköpostiosoite yhteydenpitoa varten. Tietoja ei luovuteta eteenpäin, lisää voit lukea alla olevasta tietosuojaselosteesta. Tietoja säilytetään rekisterissä jäsenyyden keston ajan.

Liittymällä jäsenyyden lisäksi Tritonus ry.:n sähköpostilistalle, henkilö antaa suostumuksensa järjestön yleiseen tiedottamiseen valitsemaansa sähköpostiosoitteeseen.

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Vastaa