Tenttiarkisto

Ranskan perusopinnot

Ranskan aineopinnot

Vieraan kielen sanaston oppiminen, tentaattori Mutta, M. (15.4.2019)

Partie 1 (les articles)

Kolme kysymystä, vastaa kahteen, 600 sanaa yhteensä kahdesta vastauksesta (300 sanaa/vastaus)

 1. Jotain, että millaiset sanat ovat hankala oppia tms.
 2. Les choses faciles et difficiles dans l’apprentissage du lexique.
 3. Décrivez la méthode AIM.

Partie 2 (les articles)

Kaksi kysymystä, vastaa toiseen, 300 sanaa

 1. Décrivez les profils lexicaux des participants (Lindqvist)
 2. En muista

Partie 3 (le livre, Kuinka kieltä opitaan)

Vastaa lyhyesti molempiin kysymyksiin, 100 sanaa yhteensä

 1. Mitkä ovat ensikieli, toinen kieli ja vieras kieli?
 2. Miten eurooppalainen viitekehys eroaa kommunikatiivisen kompetenssin mallista?

Partie 4 (le livre, Kuinka kieltä opitaan)

Vastaa yhteen kolmesta esseekysymyksestä, 300 sanaa

 1. Miten kielioppia opetetaan implisiittisesti ja eksplisiittisesti?
 2. Miten sanastoa opitaan ja opetetaan?
 3. Miten vieraan kielen ääntämistä opetetaan ja mitkä ovat hankalia asioita oppia ääntämisessä?

Partie 5 (le livre, Kuinka kieltä opitaan)

Vastaa molempiin kysymyksiin lyhyesti ranskaksi, 100 sanaa yhteensä

 1. Expliquez les concepts de L1, L2 et L3.
 2. Expliquez le concept de l’immersion.

Vieraan kielen sanaston oppiminen, tentaattori Mutta, M. (17.4.2019)

Partie 1 (les articles)

Kolme kysymystä, vastaa kahteen, 600 sanaa yhteensä kahdesta vastauksesta (300 sanaa/vastaus)

 • Jotain, että millaiset sanat ovat hankala oppia tms.
 • Les choses faciles et difficiles dans l’apprentissage du lexique.
 • Décrivez la méthode AIM.

Partie 2 (les articles)

Kaksi kysymystä, vastaa toiseen, 300 sanaa

 • Décrivez la richesse lexicale (Lindqvist)
 • En muista

Partie 3 (le livre, Kuinka kieltä opitaan)

Vastaa lyhyesti molempiin kysymyksiin, 100 sanaa yhteensä

 • Mitkä ovat ensikieli, toinen kieli ja vieras kieli?
 • Miten eurooppalainen viitekehys eroaa kommunikatiivisen kompetenssin mallista?

Partie 4 (le livre, Kuinka kieltä opitaan)

Vastaa yhteen kolmesta esseekysymyksestä, 300 sanaa

 • Miten motivaatio vaikuttaa vieraan kielen oppimiseen?
 • Miten kielitaitoa arvioidaan?
 • En muista.

Partie 5 (le livre, Kuinka kieltä opitaan)

Vastaa molempiin kysymyksiin lyhyesti ranskaksi, 100 sanaa yhteensä

 • Expliquez les concepts de L1, L2 et L3.
 • Expliquez le concept de l’immersion.

Vastaa kysymykseen ranskaksi, 300 sanaa

 • La différence entre l’acquisition de la langue maternelle et l’apprentissage de la langue étrangère.

RANS0063 Diskurssin ja vuorovaikutuksen tutkimus, tentaattori Johansson, M. (8.11.2019)

Vastaa kolmeen neljästä esseevaihtoehdosta.

 • L’univers du discours – quels sont ces éléments ?
 • Violence verbale à l’école
 • Actes de condamnation…?
 • ?

Opettajan pedagogiset opinnot

Kasvatus- ja koulutussosiologia, tentaattori Suominen, O. (8.4.2019)

Esseekysymykset:

 1. Media ja nk. ”Poika-diskurssi” (boy discourse) Lahelman artikkelissa

Vastaa toiseen:

 • Yhteiskunnan, arvojen, tms. vaikutus opetussuunnitelmaan
 • Kerro lyhyesti koulutuksen yhteiskunnallisista tehtävistä. Tarkastele koulutuksen tärkeää yhteiskunnallista tehtävää nykypäivän suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lähetä omat tenttikysymyksesi osoitteeseen forum-hallitus (at) utu.fi.

Viestiin voit lisätä seuraavia tietoja:

 • Kurssin nimi
 • Tentaattori
 • Päivämäärä
 • Tenttikysymykset
 • Pakolliset/vapaavalintaiset kysymykset