Opiskelu

Ranskan kielen opiskelussa painottuvat ranskan kielen taidot, teoreettiset taidot ja kriittisen ajattelun kehittäminen sekä em. soveltaminen erilaisissa kieli- ja käännösviestinnän tehtävissä. Lisäksi tavoitteena on ranskalaisen ja/tai globaalin ranskankielisen yhteiskunnan ja kulttuurin erityispiirteiden tuntemus ja ymmärrys.

Turussa ranskan kielen tutkimuskohteena ovat erityisesti nykyranska ja sen käyttö eri konteksteissa. Tutkimuksen painopistealoja ovat mm. uutta mediaa koskeva tutkimus, kansainvälisen viestinnän, erityisesti kääntämisen ja tulkkauksen tutkimus sekä kielen ja kognition välisten suhteiden tutkimus.

Vuonna 2013 ranskan oppiaineen opinnot uudistuivat. Ranskan kieltä ei enää jaeta kielen ja kääntämisen linjoihin, vaan kaikki ranskan opiskelijat suorittavat samat kurssit perus- ja aineopinnoissa. Maisterivaiheessa opiskelija valitsee itselleen sopivimman tutkinto-ohjelman seuraavista:

Tutkinto-ohjelmasta ja aineyhdistelmistä riippuen opiskelijat sijoittuvat opettajiksi, kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin ja monenlaisiin käännös-, tulkkaus- ja kielipalvelutehtäviin.

Lisää tietoa esim. kursseista ja kokonaisuuksista löytyy Turun yliopiston opinto-oppaasta.