Liity Skandica ry:n jäseneksi

Skandica ry:n jäseneksi liityt maksamalla jäsenmaksun 20 yhdistyksen tilille, jonka numero on 820027-10075893 (FI06 8200 2710 0758 93). Muista käyttää viitenumeroa 5005. Säilytä tosite tapahtumasta ja tuo se seuraaviin myyjäisiin niin saat opiskelijakorttiisi jäsentarran.

Maksettuasi jäsenmaksun ilmoita hallitukselle sähköpostilla koko nimesi, verotuskuntasi, sekä sähköpostiosoitteesi (mieluiten yliopiston atk-keskukselta saamasi osoite). Tarvitsemme nämä tiedot jäsenrekisteriin. Hallituksen sähköpostiosoite on skandica-hallitus(at)lists.utu.fi.

Jäsenyys on voimassa 7 vuotta ja oikeuttaa mm. osallistumaan Skandica ry:n omiin tapahtumiin ja käyttämään haalareita edustustilanteissa.