Monthly Archives: May 2016

Kooste opintotukimuutoksista

 

12800244_550470208468754_5988780547603388936_n

Hyvä opiskelija,

 
Hallitus on 5. huhtikuuta sopinut vuosien 2017−2020 julkisen talouden suunnitelmasta. Kehysriihen yhteydessä on sovittu myös uudesta opintotukimallista.
Hallitus antaa esityksen opintotukilain muuttamisesta vuotta 2017 koskevan talousarvioesityksen yhteydessä.

Laki tulisi voimaan pääosin 1.8.2017 ja sisältäisi seuraavat muutokset:

 • Korkea-asteen opintorahan tasot yhtenäistetään toisen asteen opintorahan tasojen kanssa siten, että opintorahan enimmäismäärä on enintään 250,28 €/kk.
 • Opintotuen enimmäismäärä on korkea-asteella kotimaassa opiskeltaessa yhteensä 1.8.2017 lukien 1 101,88 euroa kuukaudessa ja ulkomailla opiskeltaessa 1 260,28 euroa kuukaudessa.
 • Eri koulutusasteiden yhdenvertaisuuden parantamiseksi luovutaan vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta opintorahaan itsenäisesti asuvien 18- ja 19vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta.
 • Kaikkiin korkeakouluopintoihin tarkoitettu tukiaika lyhenee 10 kuukaudella 64 kuukaudesta 54 tukikuukauteen. Tutkintokohtainen tukiaika lyhenee kahdella kuukaudella. Edistymisen seurannassa käytettävä suoritusvaatimus säilyy ennallaan 5 opintopisteessä tukikuukautta kohden.
 • Opintolainan valtiontakauksen määrä nousee 650 euroon kuukaudessa kotimaassa opiskelevalla ja 800 euroon kuukaudessa ulkomailla opiskelevalla opiskelijalla.
 • Opintolainahyvitys säilytetään taloudellisten reunaehtojen puitteissa.
 • Opiskelijan omat tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin ja niitä tarkistetaan määräajoin kuitenkin niin, että tulorajat eivät laske. Opiskelijan omien tulojen perusteella takaisinperittäväksi määrätyn opintorahan ja asumislisän määrän korotusta kohtuullistetaan 15 prosentista 7,5 prosenttiin.
 • Hallitus toteuttaa vuosina 2017-2018 yhteensä noin 105 miljoonan euron panostuksen korkeakouluopetuksen digitaalisten oppimisympäristöjen vahvistamiseksi ja ympärivuotisen opiskelun edellytysten parantamiseksi sekä nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen edistämiseksi. Kaikesta ei siis vain leikata!
 • Hallitus valmistelee syksyn 2016 budjettiriiheen mennessä esityksen sekä toisen että korkea-asteen opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin.  Esitys valmistellaan siten, että se ei lisää julkisia menoja. Mikäli esitys lisää asumistukimenoja, ne katetaan STM:n hallinnonalan menokehyksen puitteissa. Ulkomailla opiskelevat säilyisivät edelleen opintotukijärjestelmän mukaisen asumislisän piirissä. Muutoksen valmistelu, kustannukset ja vaikutukset eri opiskelijaryhmiin ovat vielä auki.
 • HUOM! Tähän liittyy myös mahdollisesti huonoja uutisia koskien pariskuntia. Lue Helsingin Sanomien ja Ylen kirjoittamat artikkelit:

http://yle.fi/ylex/uutiset/wordia_ei_osata_kayttaa_sahkoposti_on_mysteeri__onko_diginatiivien_teinien_hehkutuksella_mitaan_pohjaa/3-8849016      http://www.hs.fi/kotimaa/a1461464321772

 • Yhteensä muutokset vähentävät valtion opintotukimenoja vuoteen 2019 mennessä noin 108 miljoonaa euroa ja pidemmällä aikavälillä noin 122 miljoonaa euroa.

Kopioin vielä loppuun kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin kirjoittamasta blogikirjoituksesta pienen pätkän, jossa sivuttiin opintotukimuutoksia:
“Välikysymyskeskustelussa puhuttiin paljon myös opintotukeen kohdistuvista leikkauksista ja muutoksista. Opintorahaa todella säästösyistä pienennetään nykyisestä.
Samalla opintolainan valtiontakauksen määrä nousee 650 euroon /kk kotimaassa opiskelevalla ja 800 euroon /kk ulkomailla opiskelevalla opiskelijalla. Opintotuen enimmäismäärä laina mukaan lukien siten siis nousee nykyisestä.
Mikäli opiskelija ei halua hyödyntää valtion lainatakausta, tuntuu opintorahan leikkaus
epäilemättä opiskelijoiden kukkarossa ja se ymmärrettävästi tuntuu kohtuuttomalta. Pieni lohdutus on siinä, että samalla kun opintotukea nyt muutetaan, on samalla mahdollisuus korjata joitakin sellaisia epäkohtia, joita opiskelijat ovat jo pitkään toivoneet.
Ensinnäkin opiskelijoidenkin osalta siirrytään yleiseen asumistukeen. Tässä kysymyksessä opiskelijajärjestöt hieman jakaantuvat, mutta pääosin yleistä asumistukea on perusteltu erityisesti sillä että se selkeyttää järjestelmää ja hyödyttää erityisesti pienituloisimpia opiskelijoita. Lisäksi luovutaan vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta opintorahaan itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta. Tämän eteen opiskelijat ovat tehneet töitä tosi pitkään. Edistymisen seurannassa käytettävä suoritusvaatimus säilyy ennallaan 5 opintopisteessä tukikuukautta kohden ja opintolainahyvitys säilytetään taloudellisten reunaehtojen puitteissa. Näitä toivomuksia opiskelijat esittivät suhteessa Uusitalon opintotukiehdotukseen, joten on hienoa että ne oli mahdollista huomioida kokonaisuudessa.”

 
Toivottavasti nämä selvensivät edes hieman opintotukiuudistuksen sisältöä. Mikäli Teillä jäi jotakin kysyttävää tai jokin asia jäi epäselväksi, vastailen mielelläni kysymyksiin parhaani mukaan!  Olkaa rohkeasti yhteydessä ehkmar@utu.fi tai +358 443276535.

 

Aurinkoista kesänodotusta kaikille!

 

Ystävällisin terveisin,

Eeva Markkanen,

Skandica ry:n sosiaalipoliittinen vastaava