Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Yhdistyksen hallitus

Pappagallo ry:n hallitus koostuu vähintään puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, sihteeristä ja rahastonhoitajasta. Lisäksi, kun mahdollista, yhdistykseen nimetään henkilö(itä) vastaamaan muun muassa seuraavista osa-alueista: koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, ympäristöasiat, alkoholipolitiikka, vapaa-aika, tuutorointi, kansainvälisyys ja tiedotus. Hallitus kokoontuu säännöllisin väliajoin vähintään kerran kuukaudessa. Hallituslaiset täydentävät osaamistaan osallistumalla TYYn ja Humanitaksen järjestämiin alayhdistyskoulutuksiin sekä tapaamisiin.

Yhdistyksen vuosittainen toiminta

Pappagallo ry pyrkii pitämään kiinni vuotuisista perinteistä ohjelmaa suunnitellessa. Uusi hallituskausi alkaa jo vakiintuneella hallituksenvaihtoillalla, jossa uusille hallituslaisille luovutetaan edeltäjiensä testamentit ja siirretään myös hyödyllistä tietoa luottamustehtävän hoitamisesta. Uusia hallituslaisia myös ohjataan TYYn koulutuksiin ja liitetään muun muassa TYYn erinäisiin viestiryhmiin jo hallituskauden alussa. Pappagallo järjestää tapahtumia noin kerran kuukaudessa. Tämä tapahtuma voi olla leffa- tai pizzailta tai muuta sellaista. Tämän lisäksi hallitus järjestää vuosittain syyskuussa Tervetuliaisillan uusien opiskelijoiden aktivoimiseksi ja heidän tutustuttamiseksi vanhoihin opiskelijoihin. Yhdistyksen muita jokavuotisia tapahtumia ovat laskiaisrieha, vappubooli ja -piknik, pikkujoulut ja myyjäiset sekä mahdolliset liikunta- ja kulttuuriekskursiot. Lisäksi hallitus pyrkii osallistumaan elo-syyskuussa järjestettäviin Welcome Fairiin ja Avaijaiskarnevaaleihin, sekä järjestämään yhteistyössä tuutorien kanssa toimintaa orientaatioviikkojen ajan.

Lähestyttävyys ja alkoholipolitiikka

Pappagallo ry pyrkii olemaan helposti lähestyttävä yhdistys, jonka toimintaan kaikkien on helppo tulla mukaan. Yhdistys esittelee toimintaansa mahdollisuuksien mukaan vaihto-opiskelijoiden Welcome Fair -tapahtumassa sekä Euroopan kielten päivän kielitorilla. Joka syksy oppiaineen esittelyluennon yhteydessä Pappagallo ry käy kertomassa toiminnastaan uusille opiskelijoille. Tähän liittyen järjestetään myöskin tervetuliaisilta, jossa tutustutaan uusiin italian opiskelijoihin ja tuodaan heitä lähemmäs yhdistystä ja sen toimintaa. Yhdistyksen alkoholipolitiikalla pyritään siihen, ettei kenenkään tarvitse jättää osallistumatta tapahtumiin siksi, että ei halua käyttää alkoholia. Tapahtumissa on aina tarjolla myös alkoholiton vaihtoehto. Tiedotus on tarvittaessa monikielistä vastaten jäsenistön kulloisiakin tarpeita. Pappagallo ry pyytää kahdesti vuodessa järjestön jäseniltä palautetta yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi Pappagallo ry pyrkii auttamaan opiskelijoita sosiaalipoliittisissa ongelmissa muun muassa anonyymilla palautelomakkeella, jota hoitaa hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava.

Opintoasiat

Koulutuspoliittinen vastaava pitää yhdessä muun hallituksen kanssa huolen siitä, että mutkattomat ja lämpimät välit oppiaineen henkilökuntaan säilyvät jatkossakin. Avoin tiedonkulku on koronapandemian jälkeisessä toiminnassa erityisen tärkeää tulevanakin vuonna, jotta Pappagallo ry:n ja oppiaineen henkilökunnan yhteistyö toimii mutkattomasti etäyhteyksinkin. Yhdistys kerää yhteistyössä oppiaineen kanssa palautetta lukuvuoden aikana järjestetyistä kursseista. Mahdollisista opetuksen heikkouksista ja parannusehdotuksista keskustellaan säännöllisesti oppiaineen henkilökunnan kanssa.

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Pappagallo ry järjestää tapahtumia (esim. sitsejä) yhteistyössä niin TYYn kuin ÅA:nkin alayhdistysten kanssa. Yhdistys pyrkii ylläpitämään suhteita Helsingin yliopiston italian opiskelijoiden ainejärjestöön Divina Compagniaan ja jatkamaan yhteistyötä Italian kulttuuri-instituutin, Suomen italianopettajien liiton, Käännösalan Asiantuntijat KAJ ry:n, Italian Helsingin suurlähetystön, Suomalais-Italialaisen Kauppakamarin ja Turun Dante Alighieri -seuran kanssa, mikäli sopivia projekteja tulee vastaan. Yhdistys on myös avoin kaikkia uusia yhteistyömahdollisuuksia kohtaan.

Kansainvälisyys

Pappagallo pyrkii edistämään kansainvälistä ilmapiiriä tapahtumissaan, ja Turussa opiskelevia vaihto-opiskelijoita pyritään saamaan mukaan yhdistyksen toimintaan lukuvuosittain. Kansainvälisyys pyritään ottamaan huomioon myös yhdistyksen viestinnässä. Vuonna 2024 yhdistys pyrkii osallistumaan entistä enemmän erilaisiin kansainvälisyyttä ja monikielisyyttä edistäviin tapahtumiin yhdessä Italian oppiaineen kanssa. Tähän voidaan hyödyntää muun muassa TYY: International Councilia ja syksyllä tapahtuvaa Welcome Fairiä.

Ympäristöasiat

Pappagallo ry on sitoutunut käyttämään Reilun kaupan kahvia ja teetä ja pyrkii myös vuonna 2024 mahdollisuuksien mukaan suosimaan luomu- ja reilun kaupan tuotteita. Mahdollisuuksien mukaan Pappagallo suosii myös kotimaisia tuotteita. Tapahtumiin, joissa tarjotaan viiniä, pyritään aina ostamaan luomuviiniä. Yhdistys jatkaa jätteiden lajittelua ja kierrätystä tapahtumien yhteydessä ja kannustaa jäsenistöään kimppakyyteihin tai joukkoliikenteen käyttöön saapuessaan Pappagallon järjestämiin tapahtumiin. Mahdollisuuksien mukaan Pappagallo pyrkii myös suosimaan tapahtumissaan esimerkiksi TYY:ltä vuokrattavaa astiastoa kertakäyttöisten astioiden sijaan. Pappagallo on myös hankkinut viinilasit jäsenistönsä käyttöön.

Kulttuuri

Pappagallo ry pyrkii osallistumaan vuosittain Italian kulttuuriin liittyviin tapahtumiin. Lisäksi Pappagallo ry järjestää jäsenilleen mahdollisuuksien mukaan kulttuuritapahtumia ja -retkiä, ja pyrkii edistämään italialaisen kulttuurin tuntemusta.

Varainkeruu

Toiminta rahoitetaan pääsääntöisesti TYYn alayhdistysavustuksella, jonka lisäksi jäsenet maksavat pientä vuosittaista jäsenmaksua. Tapahtumista voidaan pyytää myös sisäänpääsymaksua. Myyjäisiä pidetään yleensä neljä kertaa vuodessa, kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä, mutta tarvittaessa pidetään enemmänkin. Tämän lisäksi järjestö myy haalarimerkkejä ja collegepaitoja kysynnästä riippuen.

Viestintä

Pappagallo ry:n viestintä toimii mutkattomasti, tehokkaasti ja ajankohtaisesti. Yhdistys tiedottaa kaikista vapaa-aikaan, opiskeluun ja yliopistoon liittyvistä asioista WhatsApp- ja Facebook-ryhmien, Instagram-tilin, sähköpostilistan ja ainejärjestön kotisivujen kautta. Kotisivujen päivityksestä huolehtii se, joka on kulloinkin pätevä hoitamaan asiaa. Sähköpostilistaa taas hallinnoi tiedottaja. Sähköposti- ja Facebook-viestejä voi kuitenkin lähettää jäsenistölle kuka tahansa hallituslainen, jolla on enemmän tai vähemmän virallista tiedotettavaa. Pappagallo ry aikoo pitää huolta viestinnän määrästä ja laadusta jatkossakin sekä pysyä tiiviisti verkostoituneena ainejärjestönä.