Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Yhdistyksen hallitus
Pappagallo ry:n hallitus koostuu vähintään puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, sihteeristä ja rahastonhoitajasta. Lisäksi yhdistykseen nimetään henkilö(itä) vastaamaan muun muassa seuraavista osa-alueista: koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, ympäristöasiat, alkoholipolitiikka, vapaa-aika, tuutorointi, kansainvälisyys ja tiedotus. Hallitus kokoontuu säännöllisin väliajoin noin kerran kuussa. Hallituslaiset täydentävät osaamistaan osallistumalla TYYn ja Humanitaksen järjestämiin alayhdistyskoulutuksiin sekä tapaamisiin.

Yhdistyksen vuosittainen toiminta
Pappagallo ry pyrkii pitämään kiinni vuotuisista perinteistä ohjelmaa suunnitellessa. Uusi hallituskausi alkaa jo vakiintuneella hallituksenvaihtoillalla, jossa uusille hallituslaisille luovutetaan edeltäjiensä testamentit ja siirretään myös hyödyllistä tietoa luottamustehtävän hoitamisesta. Viini-ilta järjestetään kahdesti vuodessa, kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Yhdistyksen muita jokavuotisia tapahtumia ovat laskiaisrieha, vappubooli ja -piknik, pikkujoulut, myyjäiset ja liikuntapäivä sekä mahdolliset kulttuuriekskursiot.
Lähestyttävyys ja alkoholipolitiikka
Pappagallo ry pyrkii olemaan helposti lähestyttävä yhdistys, jonka toimintaan kaikkien on helppo tulla mukaan. Yhdistys esittelee toimintaansa mahdollisuuksien mukaan vaihto-opiskelijoiden Welcome Fair -tapahtumassa sekä Euroopan kielten päivän kielitorilla. Joka syksy oppiaineen esittelyluennon yhteydessä Pappagallo ry käy kertomassa toiminnastaan uusille opiskelijoille. Syksyisin yhdistys myös järjestää tervetuliaisillan, jossa tutustutaan uusiin italian opiskelijoihin. Yhdistyksen alkoholipolitiikalla pyritään siihen, ettei kenenkään tarvitse jättää osallistumatta tapahtumiin siksi, että ei halua käyttää alkoholia. Tapahtumissa on aina tarjolla myös alkoholiton vaihtoehto. Tiedotus on tarvittaessa monikielistä vastaten jäsenistön kulloisiakin tarpeita. Pappagallo ry pyytää kahdesti vuodessa järjestön jäseniltä palautetta yhdistyksen toiminnasta.

Opintoasiat
Koulutuspoliittinen vastaava pitää yhdessä muun hallituksen kanssa huolen siitä, että mutkattomat ja lämpimät välit oppiaineen henkilökuntaan säilyvät jatkossakin. Avoin tiedonkulku on koronapandemiasta johtuen erityisen tärkeää tulevanakin vuonna, jotta Pappagallo ry:n ja oppiaineen henkilökunnan yhteistyö toimii mutkattomasti etäyhteyksinkin. Yhdistys kerää yhteistyössä oppiaineen kanssa palautetta lukuvuoden aikana järjestetyistä kursseista. Mahdollisista opetuksen heikkouksista ja parannusehdotuksista keskustellaan säännöllisesti oppiaineen henkilökunnan kanssa.

Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Pappagallo ry järjestää tapahtumia (esim. sitsejä) yhteistyössä niin TYYn kuin ÅA:nkin alayhdistysten kanssa. Yhdistys pyrkii ylläpitämään suhteita Helsingin yliopiston italian opiskelijoiden ainejärjestöön Divina Compagniaan ja jatkamaan yhteistyötä Italian kulttuuri-instituutin, Suomen italianopettajien liiton, Käännösalan Asiantuntijat KAJ ry:n, Italian Helsingin suurlähetystön, Suomalais-Italialaisen Kauppakamarin ja Turun Dante Alighieri -seuran kanssa, mikäli sopivia projekteja tulee vastaan. Yhdistys on myös avoin kaikkia uusia yhteistyömahdollisuuksia kohtaan.

Kansainvälisyys
Pappagallo pyrkii edistämään kansainvälistä ilmapiiriä tapahtumissaan, ja Turussa opiskelevia vaihto-opiskelijoita pyritään saamaan mukaan yhdistyksen toimintaan lukuvuosittain. Kansainvälisyys pyritään ottamaan huomioon myös yhdistyksen viestinnässä. Vuonna 2021 yhdistys pyrkii osallistumaan erilaisiin kansainvälisyyttä ja monikielisyyttä edistäviin tapahtumiin yhdessä Italian oppiaineen kanssa.

Ympäristöasiat
Pappagallo ry on sitoutunut käyttämään Reilun kaupan kahvia ja teetä ja pyrkii vuonna 2021 mahdollisuuksien mukaan suosimaan luomu- ja reilun kaupan tuotteita. Tapahtumiin, joissa tarjotaan viiniä, pyritään aina ostamaan luomuviiniä. Yhdistys jatkaa jätteiden lajittelua ja kierrätystä tapahtumien yhteydessä ja kannustaa jäsenistöämme kimppakyyteihin tai joukkoliikenteen käyttöön saapuessaan Pappagallon järjestämiin tapahtumiin. Mahdollisuuksien mukaan Pappagallo pyrkii myös suosimaan tapahtumissaan esimerkiksi TYY:ltä vuokrattavaa astiastoa kertakäyttöisten astioiden sijaan. Pappagallo on myös hankkinut viinilasit jäsenistönsä käyttöön.

Kulttuuri
Pappagallo ry pyrkii osallistumaan vuosittain Italian kulttuuriin liittyviin tapahtumiin. Lisäksi Pappagallo ry järjestää jäsenilleen mahdollisuuksien mukaan kulttuuritapahtumia ja -retkiä, ja pyrkii edistämään italialaisen kulttuurin tuntemusta.

Varainkeruu
Toiminta rahoitetaan pääsääntöisesti TYYn alayhdistysavustuksella, jonka lisäksi jäsenet maksavat pientä vuosittaista jäsenmaksua. Myyjäisiä pidetään yleensä neljä kertaa vuodessa, kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä. Vuodelle 2021 ei ole tällä hetkellä tiedossa suuria tapahtumia, joten muulle varainkeruulle ei ole tarvetta. Mikäli mielenkiintoisia mahdollisuuksia tulee vastaan, yhdistys harkitsee niitä.

Viestintä
Pappagallo ry:n viestintä toimii mutkattomasti, tehokkaasti ja ajankohtaisesti. Yhdistys tiedottaa kaikista vapaa-aikaan, opiskeluun ja yliopistoon liittyvistä asioista Facebook-ryhmän, Instagram-tilin, sähköpostilistan, ja ainejärjestön kotisivujen kautta. Kotisivujen päivityksestä huolehtii se, joka on kulloinkin pätevä hoitamaan asiaa. Sähköpostilistaa taas hallinnoi tiedottaja. Sähköposti- ja Facebook-viestejä voi kuitenkin lähettää jäsenistölle kuka tahansa, jolla on enemmän tai vähemmän virallista tiedotettavaa. Pappagallo ry aikoo pitää huolta viestinnän määrästä ja laadusta jatkossakin sekä pysyä tiiviisti verkostoituneena ainejärjestönä.