Opiskelu

Italian kieltä opiskellaan Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa kieli- ja käännöstieteiden laitoksella. Italiaa voi opiskella sekä pää- että sivuaineena. Aloituskiintiö on vuosittain kymmenen opiskelijaa, jotka ovat läpäisseet kevään valintakokeen. Sivuaineoikeutta voi hakea syksyisin järjestettävässä, erillisessä sivuainekokeessa.

Italian opintoihin kuuluu kandidaatin tutkinto ja maisterin tutkinto, jotka toteutetaan nopeimmillaan viidessä vuodessa. Kaikki italian opiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon yhdessä, jonka jälkeen opiskelijat valitsevat maisteriin tutkinto-ohjelman.  Suuntautumisvaihtoehtoja on kolme: kieliasiantuntijuus, kielen oppiminen ja opettaminen sekä monikielinen käännösviestintä. Tarkempaa tietoa opiskelusta löytyy humanistisen tiedekunnan opinto-oppaasta ja oppiaineemme nettisivuilta.

Vastaa