Italian kieltä opiskellaan Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa kieli- ja käännöstieteiden laitoksella. Italiaa voi opiskella sekä pää- että sivuaineena. Vuosittain opiskelunsa aloittaa noin 10 uutta pääaineopiskelijaa, jotka ovat läpäisseet kevään valintakokeen. Sivuaineoikeutta voi hakea syksyisin järjestettävässä, erillisessä sivuainekokeessa.

Suuntautumisvaihtoehtoja on kaksi: kielen ja kulttuurin linja sekä kääntämisen linja. Perusopinnot ovat molemmille linjoille yhteiset ja niiden jälkeen tehdään linjavalinta. Tarkempaa tietoa opiskelusta löytyy humanistisen tiedekunnan opinto-oppaasta ja oppiaineemme nettisivuilta.