Vuoden 2014 kopokyselyn yhteenveto on täällä! Kyselyn perusteella Germanica pyrkii parantamaan erityisesti koposektorinsa toimintaa. Kiitos kaikille vastaajille!

KOPOKYSELY 2014

Yht. 10 vastausta

1., 3., 4. ja 5. vuoden opiskelijoilta

Onko Germanica pystynyt tuomaan esille opiskelijoiden mielipiteitä tarpeeksi näkyvästi oppiaineemme sisällä?
Vastauksia laidasta laitaan. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että esim. oppiainekokouksista ja opintouudistuksesta ei ole tiedotettu. Muutamassa vastauksessa nähtiin kurssipalautteiden kerääminen hyvänä tapana tuoda opiskelijoiden ääntä kuuluviin.

Millaisena näet ainejärjestön koulutuspoliittisen vastaavan roolin?
Koulutuspoliittisen vastaavan rooli nähtiin tärkeänä. Muutamille vastaajista on hänen tehtävänsä ja toimenkuva kuitenkin epäselviä.

Mistä asioista haluaisit Germanican tiedottavan enemmän?
Uudistuksesta ja Fennicumin sisäilmatilateesta kaivattiin lisää tiedotusta.

Oletko tyytyväinen palautejärjestelmäämme eli palautelappuihin? Muutosehdotuksia?
Suurimman osan mielestä palautelomakkeet ovat hyvät. Kaikkiin kursseihin niiden ei kuitenkaan nähty täysin soveltuvan ja sähköistä palautetta kaivattiin.

Millaisia opiskeluun liittyviä tapahtumia toivoisit Germanican järjestävän?
Yhteisiä tenttiluku- ja opintopiirejä. Kulttuuritapahtumia sekä liikuntakokeiluja.

Haluaisitko saada Germanican kautta lisää tietoa TYY:n koposektorin toiminnasta?
En 70 %
Kyllä 30 %