Viliseekö opiskelijaelämä tuntemattomia sanoja ja lyhenteitä? Ei huolta, tästä sanastosta löydät selitykset useimmille! Tieteellisiä käsitteitä kannattaa etsiä tieteen termipankista, kaikkea muuta täältä.

A

Africa = Toto-yhtyeen kappale vuodelta 1982, turkulaisten humanistien rakastetuin bilebiisi
akateeminen Hese = Hämeenkadun ja Rehtorinpellonkadun risteyksessä oleva Hesburger
akateeminen vartti = tapahtuman teoreettisen ja käytännöllisen alun välinen aika; syy, jonka takia luennotkin alkavat lähes aina varttia yli, ja moni opiskelija ilmestyy yleisesti kaikkialle noin vartin myöhässä; huom! jos kellonaika ilmoitetaan minuutilleen (10.00), akateemista varttia ei ole
alumni = valmistunut opiskelija
approt = opiskelijatapahtuma, jossa kerätään merkintöjä karttaan tekemällä tilauksia karttaan merkityistä baareista, lopuksi saa (mahdollisesti) merkintöjen määrästä riippuvan haalarimerkin
Assari = opiskelijaravintola Assarin ullakko; usein viittaa myös samassa tilassa toimivaan kasvisravintola Bryggeen
ausku = opetusharjoittelija; pedagogisia opintoja suorittava opiskelija

B

bermudan neliö = Lemminkäisenkadun/Kiinanmyllynkadun, Itäisen Pitkäkadun, Uudenmaankadun ja Hämeenkadun rajaama alue; monien opiskelijoiden kotinaapurusto

C

CampusSport = yliopistoliikunta: kuntosaleja, ryhmäliikuntaa, tekniikkakursseja

D

Dynkky, Dyny = yökerho Dynamo

E

edari = edustajisto; TYY:n ylintä päätäntävaltaa käyttävä, vaaleilla valittava toimielin
Ekho = Prometheus ry:n lehti, ks. Prome
eksku, ekskursio = retki
exam = sähköinen tenttipalvelu, jossa voi tehdä sekä itsenäisiä että kursseihin kuuluvia tenttejä

F

Feeniks = yliopiston pääkirjasto, yliopistonmäellä
fuksi = ensimmäisen vuoden opiskelija

G

gradu = pro gradu -tutkielma, kirjoitetaan syventävissä opinnoissa, laajuus 60-80 sivua / 40 op
gradutus = gradun kirjoittamisen aiheuttama mielentila

H

halloped = hallinnon opiskelijaedustaja; erilaisissa yliopiston työryhmissä opiskelijoita edustava henkilö
HKTL = historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitos, Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan osa
HOPS = henkilökohtainen opintosuunnitelma
hopsitus = henkilökunnan jäsenen kanssa sovittu tapaaminen, jossa tehdään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa
Humanitas = Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan edunvalvontajärjestö

I

ilmaisujuoksu = vappuperinne, eräänlainen juoksukilpailu, jossa suorituksia arvioidaan ilmaisullisuuden, juoksullisuuden ja vapullisuuden perusteella
Intranet = pahamaineinen, mutta hyödyllinen yliopiston sisäinen tiedotussivusto

J

joukkila, joukylä = ks. yo-kylä

K

kandi = kandidaatin tutkielma, laajuus n. 20 sivua, kirjoitetaan aineopintojen proseminaarissa; kandidaatin tutkinto, laajuus 180 op; kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö
KKL = kielten ja käännöstieteiden laitos, Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan osa
kopo = koulutuspolitiikka; koulutuspoliittinen vastaava

L

luentopassi = lomake, johon kerätään tietoja vierailuluennoista: kun on osallistunut luennoille 20 tunnin edestä, saa passilla 2 op
lukkarikone = netissä oleva lukujärjestysautomaatti, johon voi merkitä kurssinsa

M

Maukka, Mauri = Mauri Paloheimo, Humanistisen tiedekunnan opintoneuvoja
Mimsku, Mimesis = järjestö, jonka kotisivuilla olet; vuoteen 2020 käytössä ollut HKTL:n opiskelijoiden juhlatila
Moodle = netissä toimiva kurssialusta, käytössä lähes kaikilla kursseilla
Moodlen huoltokatko = syy, jonka takia Moodle ei aina toimi tiistaisin
mumetheus = vanha yhteisnimitys kirjallisuusaineiden järjestöille
Muusa = kotimaisen kirjallisuuden 1995-2020 toiminnassa ollut ainejärjestö

N

n. vuoden opiskelija = ’ännännen’, yli seitsemännen vuoden opiskelija
nettiopsu = nettipalvelu, jossa mm. ilmoittaudutaan kursseille, ja josta näkee arvosanansa ja opintosuorituksensa
noppa = opintopiste
norssi = Turun normaalikoulu, jossa pedagogisten opintojen harjoittelu suoritetaan

O

Oheinen = Muusa ry:n lehti, ks. Muusa
omstart = speksin välihuuto, joka tarkoittaa, että edellinen repliikki tai kohtaus on esitettävä uudelleen
OPM = oma pullo mukaan; tapahtumassa ei ole runsasta alkoholitarjoilua
osakunta = kotipaikkaan perustuva yliopiston piirissä toimiva yhdistys, esim. savolais-karjalainen osakunta
osis = osakuntasali, ylioppilastaloissa sijaitseva osakuntien omistuksessa oleva juhlatila

P

peppi = Turun yliopiston opinto-opas
posankka = yo-kylän lähellä sijaitseva patsas, joka on puoliksi possu ja puoliksi ankka, toimii paremman puutteessa myös kokoustilana!
proffa = professori; ravintola Proffan kellari
Prome, Prometheus = yleisen kirjallisuustieteen 1977-2020 toiminnassa ollut ainejärjestö
proseminaari = kandiseminaari, kurssi jolla tehdään kandidaatin tutkielma
pyhä kolminaisuus = oikiksen (oikeustieteet), lääkiksen (lääketiede) ja kauppiksen (kauppakorkeakoulu) itsestään käyttämä yhteisnimitys

Q

Q-talo = TYY:n omistama juhlatila

R

rekry = Turun yliopiston työelämäpalvelut

S

semma = seminaari, pienryhmäopetus, erit. kandisemma ja gradusemma
sillis = silliaamiainen; vuosijuhlien jälkeisenä aamuna järjestettävä rennompi tapahtuma, ruokalistalla muutakin kuin sillejä!
Sirkkala = aiempi kirjallisuustieteiden ym. yliopistorakennusten alue, sisältää mm. rakennukset nimeltä Artium, Historicum ja Minerva
sitsit = akateeminen pöytäjuhla; paljon laulua, usein humaltumista ja välissä vähän ruokaa
sopo = sosiaalipolitiikka; sosiaalipoliittinen vastaava
speksi = interaktiivista opiskelijateatteria, jossa yhdistyvät improvisaatioteatteri, musiikki ja tanssi; turkulainen humanistispeksi

T

tanssihuikula = kolme inkarnaatiota kokenut, mystinen kankaankappale, joka upottaa pöydällä tanssijat hellään syleilyynsä
tenttiakvaario, tenttis = exam-tentti; yliopiston sähköinen tenttitila
tiedon portaat = Hämeenkadulta yliopistonmäelle johtavat portaat
Tylkkäri = Turun ylioppilaslehti
TYS = Turun ylioppilaskyläsäätiö, monien opiskelijoiden vuokranantaja
Tyt = Turun ylioppilasteatteri
TYY = Turun yliopiston ylioppilaskunta

U

utu = University of Turku; yleinen etuliite yliopistoon liittyvissä asioissa, mm.
utumail = yliopiston sähköpostipalvelin

V

vihreä kirja, vihreä raamattu = Johdatus kirjallisuusanalyysiin, toim. Aino Mäkikalli ja Liisa Steinby
vohvelipäivystys = tapahtuma, jossa Mimesis (tai aiemmin Prome ja Muusa) tarjoaa jäsenilleen ilmaisia vohveleita
Volter = Turun yliopiston kirjaston hakupalvelin
vujut = vuosijuhlat, järjestön vuosittain tai esim. viiden vuoden välein järjestämä akateeminen pöytäjuhla, joka juhlistaa järjestön saavuttamaa ikää; oikeasti juhlava versio sitseistä

W

wappu, wabu = mielentila; ikuinen; ei lobu

X

Y

yo-kylä = ylioppilaskylä, TYS:n vuokraamista asunnoista koostuva kaupunginosa
yt = ’yytee’, ylioppilasteatteri
YTHS = ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö

Z

zoomahdus = ’zuumahdus’, liiallisen Zoom-opiskelun aiheuttama uuvahdus

Å

Åbo Akademi = Turussa sijaitseva ruotsinkielinen yliopisto

Ä

äidinkielen opettaja = yksi mahdollinen kirjallisuudenopiskelijan urapolku, ei kuitenkaan yleisin tai missään määrin pakollinen!

Ö

öööö… = Puuttuuko tältä listalta jotakin tai kaipaako jokin selitys täydennystä? Laita viestiä hallitukselle!