Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelmaan voi hakea, jos on suorittanut yo- tai ammatillisen tutkinnon. 51% hakijoista valitaan todistusvalinnalla, loput pääsykokeen kautta.

Tällä sivulla:

  • Kevät 2021
  • Yleisiä pääsykoevinkkejä
  • Pääsykoemateriaaleja
  • Aiempien vuosien pääsykokeita

Kevät 2021

Lisätietoa lähempänä.

Yleisiä pääsykoevinkkejä

Keskity lukiessasi isoihin linjoihin, valintakokeen esseekysymys tuskin painottuu nippelitietoon.

Muista hyödyntää vastauksessasi lukemaasi valintakoekirjallisuutta.

Vastauksen pituus ei yksin ole ansio – tiivis ja selkeästi rajattu vastaus on parempi kuin joka suuntaan rönsyilevä. Vastaa siihen, mitä kysytään!

Panosta vastauksesi rakenteeseen ja tekstin sujuvuuteen, nekin ovat esseekysymyksessä ansioita.

Valintakokeessa ota rennosti ja keskity tekemään parhaasi. Yritä tulla kokeeseen levänneenä ja sopivasti syöneenä, niin jaksat paremmin.

Pääsykoemateriaalit

Aiempien vuosien pääsykoemateriaaleina ovat olleet useimmiten:

  • Heinonen, Yrjö (toim.) 2014. Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen. Turun yliopisto: Utukirjat. Erityisesti kieltä koskeva osio.
  • Mäkikalli, Aino ja Steinby, Liisa (toim.) 2013. Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: SKS. Erityisesti proosaa koskeva osio.

Etukäteen luetun teorian lisäksi koe käsittelee koetilanteessa jaettavaa kaunokirjallisuutta. Useimmiten materiaalina on ollut novelleja tai katkelmia pidemmistä teksteistä.

Teoriaosuuden esseekysymykseen on vastattu Taide, kokemus ja maailma -teoksen pohjalta. Johdatus kirjallisuusanalyysiin puolestaan auttaa kaunokirjallisuutta koskevassa kysymyksessä.

Aiempien vuosien pääsykokeita

Pääsykokeet löydät yliopiston sivuilta tästä linkistä, kohdan Kirjallisuustieteet alta.