Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelmaan voi hakea, jos on suorittanut yo- tai ammatillisen tutkinnon. 51% hakijoista valitaan todistusvalinnalla, loput pääsykokeen kautta.

Tällä sivulla:

  • Kevät 2022
  • Yleisiä pääsykoevinkkejä
  • Pääsykoemateriaalit
  • Aiempien vuosien pääsykokeita

Kevät 2022

Turun yliopiston kirjallisuustieteiden valintakoe järjestetään 27.5.2022.

Kevään valintakokeista löydät lisätietoa Turun yliopiston nettisivuilta ja Opintopolusta.

Yleisiä pääsykoevinkkejä

Keskity lukiessasi isoihin linjoihin, valintakokeen esseekysymys tuskin painottuu nippelitietoon.

Muista hyödyntää vastauksessasi lukemaasi valintakoekirjallisuutta.

Vastauksen pituus ei yksin ole ansio – tiivis ja selkeästi rajattu vastaus on parempi kuin joka suuntaan rönsyilevä. Vastaa siihen, mitä kysytään!

Panosta vastauksesi rakenteeseen ja tekstin sujuvuuteen, nekin ovat esseekysymyksessä ansioita.

Valintakokeessa ota rennosti ja keskity tekemään parhaasi. Yritä tulla kokeeseen levänneenä ja sopivasti syöneenä, niin jaksat paremmin.

Pääsykoemateriaalit

Vuoden 2022 valintakokeen materiaalit:

Valintakoekirjallisuus on ilmoitettu Opintopolussa 16.3.2022.

Valintakoekirjat:

1) Luku ”Kieli” osin (s. 133–172) teoksessa Heinonen, Yrjö (toim.): Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen. Utukirjat, Turku 2014. Valintakoekirjan sähköinen versio. Kirja on myös ostettavissa Turun yliopiston verkkokaupasta: https://utushop.utu.fi/

2) Johdatus kirjallisuusanalyysiin -teoksesta (toimMäkikalli, Aino & Steinby, Liisa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2013) luetaan sivut 59-95 (eli Kertomakirjallisuutta käsittelevästä osiosta II luvut 1. ”Johdanto: Fiktiivistä maailmaa koskeva tarina ja sen kertominen” ja 2. ”Tarinan analyysi: henkilöt ja tapahtumat sekä tapahtumien jäsentyminen tarinaksi” alalukuineen) ja sivut 191-235 (eli Lyriikkaa käsittelevästä osiosta III luvut 2. ”Runon rytmi” ja 3. ”Lyriikan kuvallisuus” alalukuineen).

Katso tarkemmat tiedot kokeeseen liittyen Opintopolusta.

Etukäteen luetun teorian lisäksi koe käsittelee koetilanteessa jaettavaa kaunokirjallisuutta. Useimmiten materiaalina on ollut novelleja tai katkelmia pidemmistä teksteistä.

Teoriaosuuden esseekysymykseen vastataan usein Taide, kokemus ja maailma -teoksen pohjalta. Johdatus kirjallisuusanalyysiin puolestaan auttaa kaunokirjallisuutta koskevassa kysymyksessä.

Aiempien vuosien pääsykokeita

Pääsykokeet löydät yliopiston sivuilta tästä linkistä, kohdan Kirjallisuustieteet alta.