Mimesis ry on Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) alayhdistys ja Humanistisen tiedekunnan edunvalvontajärjestö Humanitas ry:n jäsenjärjestö. Yleisimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat muut taiteen tutkimuksen yksikön ainejärjestöt eli mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian Affekti ry, sukupuolentutkimuksen F-piste ry ja luovan kirjoittamisen Kammio ry sekä KKL:n puolelta suomen kielen ainejärjestö Kanta ry.

TYY

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) on vuonna 1922 perustettu Turun yliopiston opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, johon jokainen Turun yliopiston perustutkinto-opiskelija automaattisesti kuuluu. Jäseniä TYYssä on yhteensä noin 15 000. Toimintaa on Turussa, Raumalla ja Porissa.

Ylioppilaskunta on yliopistolaissa määritelty julkisoikeudellinen yhteisö ja lakisääteisten tehtäviensä lisäksi TYY toteuttaa edunvalvontaa koulutus-, sosiaalipoliittisissa ja kansainvälisissä asioissa sekä yliopistolla, kaupungissa että valtakunnallisella tasolla. TYY tarjoaa myös jäsenilleen opiskelija-, kulttuuri- ja liikuntapalveluita sekä järjestöilleen järjestö- ja tukipalveluita.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan tehtävä on strategian mukaan:

Valvomme, edistämme ja vahvistamme opiskelijoiden asemaa, jotta opiskelu Turun yliopistossa olisi laadukasta, sujuvaa ja hauskaa – eli parasta mahdollista.

Lähde: https://www.tyy.fi/fi/ylioppilaskunta

Humanitas

Humanitaslogo kulta

”Humanitas ry on vuoden 2006 kevätlukukaudella perustettu Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö. Yhdistys on Turun yliopiston ylioppilaskunnan alayhdistys.

Humanitas ry toimii humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden koulutuspoliittisena edunvalvontajärjestönä. Yhdistyksen tarkoitus on toimia siltana tiedekunnan eri tahojen – tiedekunnan hallintoelinten (tiedekunnan johtokunta & tiedekunnan työryhmätlaitosneuvostot & laitosten työryhmät), hallinnon opiskelijaedustajien, ainejärjestöjen sekä riviopiskelijoiden – välillä.

Humanitas ry:n jäsenistö koostuu Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan oppiaineiden ainejärjestöistä. Yhdistykseen kuuluvat kaikki tiedekunnan 24 ainejärjestöä ja Turkulainen humanistispeksi ry.

[…]

Humanitas ry järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia hallinnon opiskelijaedustajille sekä ainejärjestöjen edustajille. Näissä tilaisuuksissa esille nostettujen teemojen pohjalta yhdistyksen hallitus laatii esityksiä ja kannanottoja joko yksittäisille oppiaineille tai tiedekunnan hallinnolle. Tapaamisten tärkein anti lienee kuitenkin tiedonkulku, sillä ne jotka päättävät, päättävät monen puolesta.

Humanitas ry järjestää myös vapaa-ajan toimintaa. Perinteeksi vakiintuneet Humanistisitsit ja erilaiset vapaamuotoiset kokoontumiset toimivat vastapainona koulutuspolitiikan raskaalle arjelle.

Kaikki humanistisen tiedekunnan opiskelijat ovat tervetulleita osallistumaan Humanitas ry:n toimintaan. Uusien ihmisten avulla yhdistys pyrkii löytämään uusia yhteistyömahdollisuuksia ja rikastuttamaan toimintaansa.”

Lähde: https://humanitas.fi/yhdistys/