Yleistä

Intranet: Kotimainen kirjallisuus / Yleinen kirjallisuustiede

Juoni 2021, opas kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen opintoihin

Luentopassi: Kotimainen kirjallisuus / Yleinen kirjallisuustiede

Opinto-opas, HuK 2020-2022

Opinto-opas, FM 2020-2022

Opinnäytetyöt

Tutkielmaoppaat: Kotimainen kirjallisuus / Yleinen kirjallisuustiede
Tutkielmaoppaita voi hyödyntää myös tavallisten kurssitöiden kirjoittamisessa. Niistä löytyvät ohjeet esimerkiksi lähdeviitteiden käyttöön sekä lähdeluettelon tekoon. Yleisen kirjallisuustieteen opas sisältää joitakin vanhentuneita tietoja, sillä opasta ollaan parhaillaan uudistamassa. Kotimaisen opas on uudistettu syksyllä 2020.

Valmiita graduja: Kotimainen kirjallisuus / Yleinen kirjallisuustiede

Valmistuminen

Opintokokonaisuuksien loppumerkinnät

Yleistä valmistumisesta

Tutkintohakemus, HuK

Tutkintohakemus, FM