Mimesis ry:n yhdistyksen ylimääräinen kokous järjestetään 22.5.2024 klo 17 Turun Yliopistolla Arcanumilla Vuoksi/Luode-tilassa (Arcanuminkuja 1, 20500 Turku, 1. kerroksen opiskelijatilat). Kokous on avoin kaikille Mimesis ry:n jäsenille.

Kokouksessa valitaan Mimesis ry:lle uusi yleisien kirjallisuustieteen koulutuspoliittinen vastaava. Pesti alkaa elokuussa.

Kevätkokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Yleisen kirjallisuustieteen koulutuspoliittisen vastaavan valinta
6. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
7. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen on mahdollista osallistua vain läsnä.

Ohjeet äänestämiseen:

Tarvittaessa pidetään suljettu lippuäänestys Webropol-lomakkeella. Lomake esitellään tyhjän uurnan varmistamiseksi, jonka jälkeen linkki lomakkeeseen lähetetään Zoomin chattiin. Äänten maksimimäärä rajataan kokouksen äänivaltaisten osallistujien määrään. Äänestäthän siis aina vain kerran, ohjeiden mukaisesti ja ilman vilppiä. Mikäli äänten määrä ei vastaa kokouksen läsnäolijoiden määrää, hylätään äänestys ja se aloitetaan alusta.

Ystävällisin terveisin Mimesis ry:n hallituksen puolesta