Keitä me olemme?


Turun YK- yhdistys on ryhmä ihmisoikeuksista, kansalaisvaikuttamisesta, monikulttuurisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneita nuoria. Turun YK-yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Yhdistyneiden Kansakuntien päämääriä ja periaatteita edistämällä YK:n peruskirjassa ja muissa julkaisuissa mainittujen tavoitteiden toteutumista. Yhdistys järjestää vuosittain vaihtuvan hallituksen voimin jäsenistölleen ja muille globaaleista aiheista kiinnostuneille edellä mainittujen teemojen tiimoilta erilaisia tapahtumia itsenäisesti sekä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Lue lisää tapahtumista täältä.