Arvot


Turun YK- yhdistyksen toiminnan tärkeitä arvoja ovat poliittinen ja uskonnollinen sitoutumattomuus, ihmisoikeuksien toteutuminen, ihmisten tasa-arvoinen kohtelu sekä globaalin ystävyyden puolesta puhuminen. Näiden arvojen haluamme myös näkyvän jokaisessa tapahtumassamme ja julkaisussamme.