My Hero Academia Season 5 #1 @Kampuskappeli & Discord

Päivämäärä: Perjantai 22.10.2021
Aika: 16:00 – 22:00
Paikka: Kampuskappeli, Rehtorinpellonkatu 4 C, 1. kerros
Etänä: Senpain Discordissa äänikanavalla Huone 1

Maailmassa, jossa 80% ihmisistä omaa sankarin voimia, on koulu niille, jotka haluavat tulla sankareiksi, oikeuden puolustajiksi. Luokka 1-A on saanut julkista huomiota vihollisten hyökkäyksistä, joka tekee heidän kilpailijoistaan 1-B:stä katkeria. Hitoshi Shinsou haluaa liittyä sankarien kurssille, vaikkei tällä ole kokemusta oikeana sankarina olosta. Pystyykö hän todistamaan voimansa ja liittymään heihin?

Ovet aukeavat Kampuskappelilla kello 16:00. Anime alkaa kello 17:00 Kampuskappelilla sekä Discordissa äänikanavalla Huone 1.

My Anime List
Facebook

Yhteisömme turvallisuus on kaikkein tärkeintä meille joten:
– jos olet tai epäilet olevasi kipeä, jää mieluummin kotiin
– muistakaa pitää etäisyydet ja maski
– käyttäkää desinfiointiainetta kun tulette ja kun poistutte
Tällä tavalla pidämme ihmiset ympärillämme turvassa noudattamalla ohjeita! Muistakaa pitää hauskaa, kuten aina!


Date: Friday 22.10.2021
Time: 16:00-22:00
Place: Campus chapel, Rehtorinpellonkatu 4 C, 1st floor
Remotely: Senpai Discord server, voice channel Huone 1

In the world where 80% of people have their own hero power, lies school for those wishing to become heroes, defenders of the justice. Class 1-A have gotten public’s attentions due the villains attack which makes their rival 1-B bitter. Hitoshi Shinsou wants to join Hero Course despite having the experience to be a real hero. Can he prove his powers and join the heroes?

Doors open at Campus chapel at 16:00. Anime begins at 17:00 at Campus chapel and on Discord in voice channel Huone 1.

My Anime List
Facebook

Safety of our community is most important to us so:
– if you are or suspect being sick, stay home, please!
– remember to keep distances and have mask
– use hand sanitizer when you come and when you go
This way we keep everyone around us safe by following the instructions! Remember to have fun like we always do!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.