Jäsenmaksu 2020 / Membership fee 2020

Mikäli sinulla on jo jäsenkortissasi vuositarra 2020, tämä ei koske sinua.

Turun Anime- ja Mangaseura Senpai ry:n jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan maaliskuun loppuun mennessä katsotaan eronneiksi seurasta. Normaalissa tapauksessa jäsenmaksuja kerätään seuran tapahtumissa, mutta koronaviruksesta johtuen haluamme nyt tarjota mahdollisuuden hoitaa asian myös sähköisesti, jotta kukaan ei tahtomattaan tule eronneeksi seuran jäsenyydestä.

Jäsenyyden uusiminen onnistuu tällä kertaa siis täyttämällä tämä lomake ja siirtämällä jäsenmaksu 5,00 € (alle 15-vuotiailta 3,00 €) seuran tilille FI92 4309 2320 0166 41. Laittakaa vastaanottajaksi Turun Anime- ja Mangaseura Senpai ry ja viestiksi oma nimi. Vuositarran voi hakea Senpain tapahtumista, kunhan koronavirustilanne on mennyt ohi. Mikäli jäsenkortissasi on jo vuositarra “2020”, olet jo hoitanut jäsenmaksusi tälle vuodelle.


If you already have year sticker for 2020 in your membership card, this does not concern you.

Members of Turun Anime- ja Mangaseura Senpai ry (Turku Anime and Manga Society Senpai) who have not paid their membership fee by the end of March are seen as resigned from the society. Under normal circumstances you can pay your membership fee in our events, but due to coronavirus we want to offer a chance to pay it online so that no one resigns against their wishes.

You can renew your membership this time by filling this form and transfering your membership fee 5,00€ (3,00€ for those under 15 years) to society’s bank account FI92 4309 2320 0166 41. Write Turun Anime- ja Mangaseura Senpai ry as the receiver and your name as the message. You can collect your year sticker once the situation with corona is over. If your membership card already has a sticker with “2020” on it, you have already taken care of your membership fee for this year.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.