Senpain kevätkokous + Netflix-animea 10.3.

Senpai ry:n kevätkokous pidetään tämän viikon lauantaina (10.3.) klo 14 eteenpäin Terrakodilla (YO-talo B, Rehtorinpellonkatu 4). Paikalle toivotaan mahdollisimman paljon jäseniä. Alla on kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle.

7. Varainhankinta

8. Muut Esille Tulleet Asiat

9. Kokouksen päättäminen

Kevätkokouksen jälkeen tutkaillaan Senpain Facebook-sivulla järjestetyn kyselyn mukaisesti Netflixin animetarjontaa. Animen katsominen aloitetaan kevätkokouksen jälkeen, alustavien arvioiden mukaan noin klo 16:00. Aikaa animen katselulle on suunnilleen normaalin vidiksen verran, joskin aikatauluja voidaan tarvittaessa rajata.

Tehdään tästä kevätkokouksesta vidis. Tervetuloa!

The annual spring meeting of Senpai ry will be held on Saturday (10.3.) at 14:00 at Terrakoti (YO-talo B, Rehtorinpellonkatu 4). The spring meeting will focus on reviewing and accepting everything that was done last year, as well as discussing our fundraising. We hope that as many members as possible can make it to the meeting.

After the meeting, we are planning to have a look at the anime available at Netflix, as was decided  in a Facebook poll. We will start watching anime after the spring meeting, probably around 16:00. The anime can last approximately for as long as our usual anime evenings, though there can be changes to the schedule if necessary.

We hope to see you there!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.