Museologia

MUSEOLOGIAN OPPIAINEET

Suomessa museologiaa voi opiskella viidessä yliopistossa:

MUSEOLOGIA OPPIAINEENA TURUN YLIOPISTOSSA

Museologiaa opiskelemaan pyrkiviltä humanistisen tiedekunnan opiskelijoilta edellytetään Turussa perusopintojen opinnot jossakin tiedekunnan oppiaineessa sekä museologian sivuainekokeen läpäisyä. Lisätietoja museologian sivuainekokeesta ja siihen luettavasta kirjallisuudesta löydät täältä.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin humanististen tiedekuntien opiskelijoilla on Turussa annettaviin perusopintoihin omat opiskelijakiintiönsä (19 ja 7). Myös enintään neljä jatko- tai täydennysopiskelijaa tai muiden tiedekuntien opiskelijaa tai erillisiä opintoja suorittavaa opiskelijaa voi saada museologian opiskeluoikeuden vuosittain sivuainekokeen perusteella. Lisäksi museologiaa voi opiskella avoimessa yliopistossa (maksullista).

Museoliiton Verso-verkkokurssin suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa museologian opiskelua Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa maksullisina erillisopintoina.

Turussa tarjolla ovat sekä perusopinnot että aineopinnot.Porissa museologia on avoin sivuaine ja siellä voi opiskella aineesta perusopinnot.

MUSEOLOGIAN OPISKELU TURUN YLIOPISTOSSA

Museologian opinnot ovat hyvin monipuoliset. Kursseja suoritetaan usein kirjoitustehtävillä kuten esseillä, luentopäiväkirjoilla tai tenteillä. Lisäksi aineopintoihin kuuluu käytännönläheisiä projektikursseja jotka valmistavat
työelämään. Kursseilla on paljon kovatasoisia vierailevia luennoitsijoita kuten
museonjohtajia sekä muita museoalan toimijoita.

Museologia opinto-opas Pepissä (Turku)
Museologia opinto-opas Pepissä (Pori, vain perusopinnot)

Museologian verkkosivut (Turku)
Museologian verkkosivut (Pori)

Museologian intrasivut (vain utu-tunnuksilla kirjautuneena)