Museion

Yhdistyksen tarkoitus

Museion ry on Turun yliopiston ja Åbo Akademin museologian opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä henkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja edesauttaa museologian opinnoissa. Tätä tarkoitusta varten yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä museologian oppiaineeseen, etu- ja ainejärjestöihin sekä kulttuuritahoihin. Jäsentensä koulutuksellisia ja ammatillisia etuja edistetään järjestämällä kokouksia, seminaareja ja opintoretkiä.  Museion ry julkaisee museologiasta ja museoilmiöistä kertovaa verkkolehteä Kuriositeettikabi.net.

Museion ry:n jäseneksi voivat liittyä kaikki Turun yliopiston ja Åbo Akademin museologian opiskelijat. Jäsenenä pääset osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin sekä saat huomattavia jäsenetuja.

Yhdistyksen historiaa

Museion on Turun museologian opiskelijoiden ainejärjestö. Museologian opiskelijat päättivät perustaa opiskelijoiden etuja valvovan ainejärjestön loppuvuodesta 2001. Toiminnan tavoitteena oli jo alusta lähtien harjoittaa mahdollisimman laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta voitaisiin tuoda esiin opiskelijoiden näkökulmia heitä koskevissa kysymyksissä.

Yhdistyksen perustamiskirja allekirjoitettiin Turussa 21. tammikuuta 2002. Nimenkirjoittajina toimivat viisi museologian opiskelijaa, Mari Kulmanen, josta tuli yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja, Tuula Holopainen, yhdistyksen pitkäaikainen sihteeri, Maija Kärki, joka vastasi yhteistyöstä eri tahojen kanssa,Eija Kumpulainen, yhdistyksen ensimmäinen varapuheenjohtaja, sekä Eeva Kalmari, joka toimi yhdistyksen rahastonhoitajana. Perustamiskirjan kirjoittamisen jälkeen tiedot uudesta yhdistyksestä lähetettiin Patentti- ja Rekisterihallitukseen, jossa Museion kirjattiin yhdistysrekisteriin 26. kesäkuuta 2002.

Lyhyen historiansa aikana ainejärjestö on kehittynyt nopeasti siitä huolimatta, että museologiaa voi opiskella Turun yliopistossa ainoastaan sivuaineena. Kiitos tästä kuuluu varsinkin alkuaikojen aktiivisille hallitusjäsenille, joiden johdolla yhdistys on jatkuvasti laajentanut toimintaansa. Yhdistykselle saatiin alkuvuodesta 2003 oma toimistotila Ylioppilastalo B:ssä. Syksyllä 2012 museologian oppiaine muutti Sirkkalan kampukselle ja Museionkin siirtyi käyttämään Sirkkalan ainejärjestötiloja Mimesiksellä. Museion harjoittaa läheistä yhteistyötä oppiaineen henkilökunnan kanssa, ja se on edustanut opiskelija näkökulmaa muun muassa tutkinnonuudistustyöryhmässä. Yhdistyksellä on myös tarkkailijajäsen Museoalan ammattiliitossa, jota kautta pyritään tarjoamaan tietoa opiskelijoille myös työelämän kehityksestä.

Ainejärjestön perustamisideapaperin mukaisesti yhdistys on pyrkinyt alusta alkaen tarjoamaan jäsenistölleen mielenkiintoisia museokäyntejä eri alojen museoissa. Aktiivisesta ekskursiotoiminnasta onkin tullut yhdistyksen toiminnan näkyvin piirre. Yhdistyksen tavoitteena on olla museoalan ideaalin mukaisesti mahdollisimman  saavutettava ja helposti lähestyttävä. 

Yhdistyksen säännöt (PDF)