Hallitus / Styrelsen

Hallitus / Styrelsen 2022

Puheenjohtaja, järjestötilat, sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus
Ordförande, föreningsutrymmen, socialpolitik, jämställdhet
Hanne Helminen

Varapuheenjohtaja, koulutuspolitiikka
Viceordförande, utbildningspolitik
Aida Salmi-Vehmanen

Taloudenhoitaja, ympäristö
Kassör, miljö
Anni Santapakka

Sihteeri, IT, tiedotus, kansainvälisyys
Sekreterare, IT, information, internationalism
Vehka Liimatainen

—————————————————

Hallitukselle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen:
Styrelsen nås via e-post:

museion-hallitus (at) lists.utu.fi

Jäsenistölle voit lähettää postia hallituksemme välityksellä.
Medlemmar nås via styrelsen.