Edunvalvonta ja yhteistyö

Ammatillisen tiedon ja kokemusten jakaminen on tärkeää museoalan ja museologian kehittymisen kannalta. Yhdistys pyrkii kannustamaan museoita, museologian oppiaineita ja museoammatillisia järjestöjä sekä muita kulttuuritahoja tekemään tiivistä yhteistyötä keskenään sekä tarjoamaan tukea ja ammatillisia eväitä museoalan opiskelijoille.

Museoalan opiskelijoiden — tulevaisuuden museotyöntekijöiden — on tärkeää saada mahdollisimman laaja ja monipuolinen kuva museokentästä ja sen toiminnasta, jotta tulevaisuudessa uudet innovaatiot saavat jalansijaa ja museoala pääsee kehittymään. Siksi toivommekin museoiden kannustavan opiskelijoita tutustumaan toimintaansa ja avaavan ovensa heille ilmaiseksi tai alennettuun hintaan.

Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo hoitaa opitoihin littyviä asioita ja pitää yhteyttä oppiaineeseen, laitokseen ja ylioppilaskuntaan. Kopo vastaa myös opetuksen laadun tarkkailusta ja kehittämisestä, palautteen keräämisestä ja koostamisesta sekä opintoihin liittyvien asioiden tiedottamisesta. Mahdolliset opetuksen kehittämiseen liittyvät asiat voi ilmoittaa myös hallitukselle.

Jos haluat olla mukana tukemassa museologian opiskelijoiden toimintaa, voit ottaa yhteyttä yhdistyksemme hallitukseen sähköpostitse.