Edunvalvonta

Opiskelijoiden edunvalvonta on tärkeä osa Museionin toimintaa. Museionin hallituksella on erityisesti opintoasioihin keskittynyt koulutuspoliittinen vastaava eli kopo, jonka puoleen voi kääntyä erilaisissa opintoihin liittyvissä asioissa.

Kopon tehtävänä on huolehtia yhteydenpidosta oppiaineeseen, laitokseen ja ylioppilaskuntaan. Kopo vastaa myös opetuksen laadun tarkkailusta ja kehittämisestä, palautteen keräämisestä ja koostamisesta sekä opintoihin liittyvistä asioista tiedottamisesta. Kopo­toimijat kokoontuvat erilaisiin koulutuksiin ja keskustelutilaisuuksiin saamaan hyödyllistä tietoa edunvalvonnasta ja tutustumaan muidenkin oppiaineiden kopo­toimintaan. Yhteistyötä tehdään myös Kulttuurien tutkimuksen laitoksen koulutuksen kehittämistyöryhmän (KULKO) kanssa.

Jokaisella museologian opiskelijalla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin opetuksen kehittämisasioissa. Ota siis huoletta hallitukseen yhteyttä, kysy ja kevennä mieltäsi.