Ajankohtaista koulutuspolitiikassa

Käytännössä koulutuspoliittinen toiminta ilmenee siinä, että koulutuspoliittinen vastaava eli kopo muun muassa

– järjestää kahdesti vuodessa opintopalauteillan Viini & Valituksen
– kerää opintopalautetta ja välittää sen laitoksen henkilökunnalle
– tapaa puheenjohtajan kanssa laitoksen henkilökuntaa, vaihtaa opintoihin liittyviä kuulumisia ja kysyy opiskelijoille tärkeistä asioista
– on mukana kun opintoja suunnitellaan ja ottaa suunnitelmiin kantaa
– tiedottaa opiskelijoita yliopisto-, tiedekunta- ja oppiainetason uutisista
– pyrkii auttamaan opiskelijoita opintoihin liittyvissä kysymyksissä ja
– vaalii tenttikysymyskansiota.

Tällä sivulla kopo kirjoittaa tärkeimmistä opiskelijoita koskettavista uutisista. Kopo on olemassa opiskelijoita varten, ja askarruttavissa asioissa yhteyttä saa ottaa sähköpostitse jimnyk@utu.fi tai miilmi@utu.fi. Luonnollisesti koulutuspoliittinen vastaava vastaanottaa sähköpostiinsa myös palautetta kursseista ja vanhoja tenttikysymyksiä.

Kuulemisiin!

Kopot Jenna ja Ilmari

HELMIKUU 2017

Hei Kompleksi!

Tänä vuonna kompleksin kopoilusta vastaa kaksi kopoa, sosiaalipolitiikan puolelta ensimmäisen vuoden opiskelija Ilmari Miettunen ja sosiaalityön puolelta toisen vuosikurssin opiskelija Jenna Nykänen.

Vuoden 2017 kopoilut ovat jo hyvää vauhtia käynnissä meneillään olevan kandiuudistuksen takia. Olemme muun muassa ehtineet jo olla mukana kandiuudistuksen suunnitteluun järjestetyssä laivaseminaarissa Itämeren aalloilla, Indexin kopotoimikunnan kokoontumisessa tapaamassa muita yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kopoja, vahvistaneet yhteistyötä ystäväainejärjestö Sklubin kopojen kanssa sekä osallistuneet ensimmäiseen laitostapaamiseen, jossa pääsimme keskustelemaan tulevasta laitoksen oppiainevastaavien kanssa. 

 

Kevään 2017 suurin kopourakka on siis uudistus Sosiaalitieteiden yhteiseen kandidaatin tutkintoon. Viimein uudistus alkaa lähestyä loppusuoraansa opetussuunnitelmien valmistumisen takarajan ollessa 17. maaliskuuta. Uudistus tulee koskettamaan syksyllä 2017 aloittavien opiskelijoiden lisäksi myös jo opinnoissaan pidemmälle ehtineitä opiskelijoita.

Uudistuksen tarkoituksena on yhdistää sosiologian, taloussosiologia ja sosiaalipolitiikan kandidaatin tutkinnot yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. Myös sosiaalityö on tässä mukana ainakin perusopintojen ja kandiseminaariryhmien osalta. Pääpiirteissään uudistus muuttaa hieman perusopintoja, pääaineen valinta muuttuu liukuvaksi ja kandiseminaarit muuttuvat enemmän teemapohjaisiksi ja niiden suoritusajaksi määrittyy syksy tai kevät.

Tässä mielessä laitoksemme sisäisessä koulutuspolitiikassa merkittäviksi kysymyksiksi nousevat seikat kuten opintojensa jo aloittaneiden opiskelijoiden suoritusten korvaavuuksien helppo löytyminen tavalla mikä ei kuormita opiskelijoita liikaa. Viestinnän roolin korostuminen jo pääaineensa tässä vaiheessa valinneiden opiskelijoiden suuntaan yhdessä hops-ohjauksen roolin korostumisen kanssa.

Tilanteessa, jossa uudet toimintatavat tulevat väistämättä aiheuttamaan päänvaivaa opiskelijoille, me Kompleksin koulutuspolitiikasta vastaavat hallituksen jäsenet kannustammekin kaikkia sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan opiskelijoita antamaan rohkeasti palautetta ja pitämään yhteyttä Kompleksiin sekä laitoksen henkilökuntaan mahdollisimman hyvän uudistuksen takaamiseksi.  Myös henkilökunnalta toivomme pitkäjänteisyyttä viestinnän suhteen sekä panostusta opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen uudistuksen tiimoilta.

 

Toivon että teillä on matala kynnys lähestyä meitä kaikissa opintoihin liittyvissä mieltä askarruttavissa asioissa vaikka kasvotusten Kompleksin toimistolla tai sähköpostin kautta osoitteeseen jimnyk@utu.fi tai miilmi@utu.fi. Etenkin tenttipalautetta ja –kysymyksiä olisi opintoihin vaikuttamisen kannalta tärkeää saada, niitä voi lähettää Kompleksin nettisivuilla olevan lomakkeen kautta kohdasta opiskelu -> tenttipalaute. Kevään loppupuolella järjestetään taas perinteinen viini-ja valitusilta jossa saa kaunistelematta ilmaista mielipiteensä risuineen ja ruusuineen kurssien sisältöihin liittyvistä asioista.

 

Mukavaa ja aurinkoista kevättä !

toivottavat Kopot Jenna ja Ilmari