Ajankohtaista koulutuspolitiikassa

Käytännössä koulutuspoliittinen toiminta ilmenee siinä, että koulutuspoliittinen vastaava eli kopo pyrkii valvomaan opiskelijoiden etua opintoihin liittyvissä asioissa ja toimimaan yhteyshenkilönä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Tämä tapahtuu muun muassa:

– Opintopalauteillan, Viini & Valituksen, järjestämisenä lukukausien lopulla
– Keräämällä opintopalautetta ja välittämällä sen laitoksen henkilökunnalle
– Tapaamalla puheenjohtajan tai muiden kopojen kanssa laitoksen henkilökuntaa ja vaihtamalla opintoihin liittyviä kuulumisia opiskelijoille tärkeistä asioista
– Olemalla mukana opintojen suunnittelussa ja ottamalla niihin kantaa
– Tiedottamalla opiskelijoita yliopisto-, tiedekunta- ja oppiainetason uutisista
– Vastaamalla opiskelijoita askarruttaviin kysymyksiin opinnoista
– Vaalimalla tenttikysymyskansiota

Koulutuspoliittinen vastaava on olemassa opiskelijoita varten, ja askarruttavissa asioissa yhteyttä voi ottaa sähköpostitse miemle@utu.fi. Luonnollisesti koulutuspoliittinen vastaava vastaanottaa sähköpostiinsa myös palautetta kursseista ja vanhoja tenttikysymyksiä.

Vuoden 2018 koulutuspolitiikka

Tänä vuonna ainejärjestöjen fuusioituessa koulutuspoliittinen vastaava kuuluu alkuvuoden sekä Kompleksin, että Sosiaalitieteiden klubin hallitukseen. Toiminta jatkuu siis Kompleksin purkamisen jälkeen Sosiaalitieteiden klubi ry:n alaisuudessa. Minä, Mia Leino, vastaan siis koko vuoden pääasiassa sosiaalityön koko tutkinnon, sekä sosiaalipolitiikan VTM-vaiheen koulutuspoliittisista asioista. Sosiaalitieteiden klubin puolella yhteistyötä teen kahden muun kopon kanssa, jotka ovat Anna Kuusela (päävastuuna sosiaalitieteiden kandivaihe) ja Riina Kauppinen (sosiologian ja taloussosiologian VTM-vaiheet).

Toivon että kaikki jäsenet ovat jo liittyneet Sosiaalitieteiden klubi ry:n jäseneksi, sillä myös sitä kautta tulee opiskelijoille tärkeää informaatiota. Ohjeet liittymiseen löytyvät tämän tervehdyksen lopusta. Viikkopostissa, joka lähetetään jäsenille sähköpostissa, on usein kokouksissa esille tulleet koulutuspoliittisesti olennaiset asiat. Tulemme järjestämään myös kopo-sopo–päivystyksiä Sosiaalitieteiden klubin kanssa, jonne voi tulla kasvotusten kertomaan palautetta opinnoista.

Opiskelijavalintaan on tulossa muutoksia todennäköisesti ensi vuoden puolella. Olemme yhdessä kopojen kanssa muokanneet kannanottoa todistusvalinnan pohjalle tulevaan pisteytystyökaluun. Tämän kaltaiset isommat muutokset opinnoissa ovat usein jo ylemmällä taholla päätettyjä, mutta voimme pyrkiä esimerkiksi keskustelun kautta vaikuttamaan niiden käytännön toteutukseen.

Tämän vuoden koulutuspolitiikkaa näin alkuvuodesta työllistää opintosuunnitelmien uudistustyöryhmät. Uudistettujen opintosuunnitelmien tulee olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä. Viime vuoden puolella kerätty opiskelijapalaute pyritään erityisesti huomioimaan työskentelyssä. Palautetta tullaan keräämään myös tämän vuoden puolella niin suullisesti, kuin kirjallisesti ja toivonkin että mahdollisimman moni sitä tulee antamaan tavalla tai toisella!

Sosiaalityön osalta näihin opintosuunnitelmien uudistamistapaamisiin osallistuvat opiskelijaedustajina minä ja lisäkseni yksi maisterivaiheen opiskelija. Opiskelijoita hyödyttäviä muutoksia on tulossa ja pyrin informoimaan niistä parhaani mukaan.

Sosiaalipolitiikan puolella ei näillä näkymin suuria muutoksia tule tapahtumaan, sillä oppiaineen puolella on juuri otettu laajat uudistukset sosiaalitieteiden kandiuudistuksen myötä käytäntöön. Uudistuneista opintovaatimuksista ja tutkintorakenteesta, sekä korvaavuuksista löytää halutessaan tietoa opinto-oppaasta oppiaineen kohdalta.

Uudistukset tuovat varmasti tullessaan monenlaista muutosta, joista minulle voi antaa palautetta, joko sähköpostilla (miemle@utu.fi) tai kasvokkain. Jos jokin kurssi ei syystä tai toisesta toimi, kuormittavuus on liian suuri, toteutus ei ole johdonmukainen tai mitä ikinä vastaan tuleekaan niin ota yhteyttä! Kaikki palaute kursseihin liittyen on erittäin tervetullutta ja käsitellään anonyymisti. Jos en osaa johonkin mieltä askarruttavaan kysymykseen vastata, niin lupaan ottaa selvää.

Hyvää kevätlukukautta kaikille!

Ystävällisin terveisin,
Mia Leino
Koulutuspoliittinen vastaava,
Sosiaalitutkimuksen klubi Kompleksi ry.

Miten liittyä Sosiaalitieteiden klubi ry:n jäseneksi:

Jäsenyys on täysin ilmainen, emme peri liittymismaksua. Jäseneksi voit liittyä lähettämällä nimesi, syntymäaikasi, kotipaikkakuntasi, opintojen aloitusvuotesi ja liittymisperusteesi (sosiaalitieteiden tai sosiaalityön opiskelija) Sosiaalitieteiden klubin varapuheenjohtaja Iida Hakalalle osoitteeseen iielhak@utu.fi. Sivuaineopiskelijoilta vaaditaan rekisteriin nimen ja kotipaikkakunnan lisäksi vapaamuotoinen jäsenhakemus.