Hallituspestit

Hallitus valitaan  vuosittain syyskokouksessa, ehdolle voivat asettua kaikki Kompleksin jäsenet. Hallituksessa voi kerrallaan olla maksimissaan 15 jäsentä, alla on listattu  tämänhetkiset hallituspestit, joita voi yhdellä henkilöllä olla useita. Kuvaukset ovat suuntaa-antavia, ja pestejä muutetaan, poistetaan ja lisätään tarpeen mukaan.

Puheenjohtaja
Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä. Hän kutsuu koolle hallituksen kokoukset, johtaa niitä ja huolehtii tehtävänjaosta. Hänen tehtävänään on varmistaa, että yhdistys toteuttaa perustehtäväänsä ja toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä. Puheenjohtaja toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana, huolehtii suhteista muun muassa sosiaalitieteiden laitokseen ja toisiin ainejärjestöihin, sekä edustaa yhdistystä monenlaisissa tilanteissa.

Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja hoitaa tarvittaessa kokousten puheenjohtajan tehtäviä puheenjohtajan ollessa estynyt ja toimii tarvittaessa puheenjohtajan työparina.

Sihteeri
Sihteeri kirjaa kokouksien päätökset pöytäkirjoihin ja jakaa ne jäsenistölle.

Taloudenhoitaja
Taloudenhoitaja vastaa ainejärjestön talousasioista. Eli käytännössä pitää kirjanpitoa menoista ja tuloista sekä pitää muuta hallitusta ajantasalla ainejärjestön taloudellisesta tilanteesta.

Koulutuspoliittinen vastaava (Kopo)
Kopo toimii linkkinä oppiaineen opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä, kerää ja välittää opintopalautteen ja auttaa opiskelijoita opintoihin liittyvissä kysymyksissä

Sosiaalityön työelämävastaava, “Talentia-vastaava”
Sosiaalityön työelämavastaava hoitaa työelämään liittyviä asioita. Ensisijainen tehtävä on toimia yhteyshenkilönä sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattilitto Talentiaan ja sosiaalialan korkekouluopiskelijoiden opiskelijat TaSo Ry:seen , joka on opiskelijoiden oma valtakunnallinen yhdistys.

Sosiaalipolitiikan työelämävastaava, “SYY-vastaava”
Sosiaalipolitiikan työelämävastaava hoitaa erinäiset työelämään liittyvät asiat ja huolehtii SYY-Turun ja Kompleksin välisestä yhteydenpidosta ja toimii myös SYY-Turun hallituksessa. SYY-Turku on Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n opiskelijayhdistys.

Tiedottaja
Tiedottaja välittää ajankohtaista informaatiota jäsenistölle pääasiassa viikkopostin merkeissä, päivittää Kompleksin sosiaalisen median kanavia ja nettisivuja.

Index-vastaava
Index-vastaava toimii linkkinä ainejärjestön ja toedekuntajärjestön välillä. Index on yhteiskuntatieteilijöiden ja kasvatustieteilijöiden kattojärjestö, joka ajaa opiskelijoiden etuja ja järjestää yhteisiä bileitä koko tiedekunnan(tien) tasolla. Ainejärjestöjen Index-vastaavilla on Indexin hallituksessa vastaavasti oma pesti, eli toisin sanoen Index-vastaava toimii kahdessa hallituksessa.

Skom-työryhmävastaava
Skom-työryhmävastaavan tehtävä on pitää välit sulavina naapuriainejärjestömme Sklubin kanssa. Hyvässä hengessä kokoustellaan tarpeen vaatiessa, yhteisiä huolenaiheita ovat muun muassa sosiaalitieteiden fuksit sekä mahdolliset edustustehtävät lukioihin ym.

Tuutorvastaava
Tutor-vastaava toimii hallituksen ja laitoksen yhteyshenkilönä tutor-rekrytoinneissa ja toimii tutor-ryhmän ohjaajana, sekä yhteyshenkilönä tutorien ja hallituksen välillä. Lisäksi tutor-vastaava toimii osana Skom-yhteistyöryhmää, jonka tehtävänä on huolehtia Sklubin ja Kompleksin välisestä yhteistyöstä.

Juhlavastaavat
Juhlavastaaviksi valitaan työpari, jonka tehtävänä on monenlaisten tapahtumien ideoiminen ja järjestäminen, usein myös yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Vuoden mittaan Kompleksi järjestää esimerkiksi sitsejä, illanistujaisia, pikkujoulut sekä baaribileitä.

Varainhankintavastaava
Ideoi ja toteuttaa ainejärjestön varainhankintaa.

Hyvinvointivastaava
Hyvinvointivastaavan tehtävä on pitää huolta jäsenistön yleisestä hyvinvoinnista ja järjestää liikuntatapahtumia. Keväisin on tapana kisata leikkimielisesti laitoksen henkilökuntaa vastaan ja syksyllä Ruissalo on mitä mahtavin paikka ulkoilla yhdessä. Liikuntaa on tarjolla halukkaille viikottain Kompleksin ja Sklubin yhteisen palloiluvuoron merkeissä. Myös toimiston siisteys ja yleinen viihtyvyys kuuluu vastuualueeseen.

Kansainvälisyys- ja ulkosuhdevastaava
Kansainvälisyys- ja ulkosuhdevastaava hoitaa yhteydenpitoa muihin ainejärjestöihin Turun yliopistossa ja muualla Suomessa.

Kulttuurivastaava
Kulttuurivastaava järjestää jäsenistölle mahdollisuuksia osallistua kulttuuritapahtumiin. Viime aikoina painopiste on ollut teatterisssa ja muussa esiintyvässä taiteessa.

Ekskursiovastaava
Ekskursiovastaava taas järjestää jäsenistölle opinto-, kulttuurimatkan. Matka voi olla kotimaan tai ulkomaan kohteeseen sosiaalityön tai -politiikan kohteeseen. Viimeks kävimme Pietarissa, mm ihmisoikeusjärjestössä ja lastenkodissa. Kulttuuri- ja ekskuvastaavan pestissä kohteiden valinnassa vain taivas on rajana.

Lippu-upseeri
Lippu-upseerin tehtävä yksinkertaisuudessaan on edustaa Kompleksia lippua kantamalla eri tilaisuuksissa. TYY:n puolelta vuodessa on kolme tapahtumaa, joissa olisi hyvä olla edustamassa. Näitä ovat siis vappuaatto, porthaninpäivä sekä itsenäisyyspäivä.