Valintakoekirjallisuus (koskee valintakokeen teoreettista osuutta):
Heinonen, Yrjö  (toim.): Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden

2017 kirjakysymys:

Sukupuoli kuvan ja äänen tutkimuksessa.

2017 analyysitehtävä:

Valintakokeen toisessa osiossa sinulle esitetään noin 5 minuutin mittainen av-näyte. Tehtävän tarkoitus on testata audiovisuaalisten aineistojen analyysitaitoa. Näyte esitetään kokeen alussa kahdesti. Välissä on 3 minuutin tauko, jolloin voit kirjoittaa muistiinpanoja. Lisäksi näyte esitetään kolmannen kerran kello 14.30.

Näyte on videotaiteilija Tommi Matikan teos Beautiful Poison vs. Angel Eyes. Analysoi teoksesta esimerkiksi kuvaa, ääntä ja niiden suhdetta, rytmiä, tarinallisuutta ja katsojan asemaa. Analyysin tavoitteena ei ole arvioida tai arvottaa näytettä, vaan tulkita ja eritellä sitä. Voit käyttää apuna pääsykoekirjan sisältöä.