Valintakoekirjallisuus (koskee valintakokeen teoreettista osuutta):
Heinonen, Yrjö  (toim.): Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden

TAITEIDEN TUTKIMUKSEN OPPIAINEET, VALINTAKOE 2016: YHTEINEN VALINTAKOEOSIO TT-OPPIAINERYHMÄLLE:
”Pohdi, miten taiteiden tutkimuksen eri alat käyttävät kielen käsitettä. Vastaa hyödyntäen koko Taide, kokemus ja maailma -teosta.”

 

Kokeessa oli myös analyysikysymys, jossa piti tarkastella audiovisuaalista mainosta. Valitettavasti tehtävänantoa ei tarkemmin ole saatavilla missään.