Mediatutkimuksen valintakoe 1.6.2010

 

Osa I

Valintakokeen ensimmäisessä osiossa hakijat vastaavat kahteen esseetehtävään pääsykoekirjojen pohjalta. Molemmista tehtävistä voi saada enimmillään 15 pistettä. Molemmista tehtävistä on päästävä hyväksyttävästi läpi.

Molempiin tehtäviin vastataan erillisille konseptiarkeille. Molempien vastausten maksimipituus on yksi konsepti (4 sivua).

1. Dyer: Valkoisuus kulttuurisesti konstruoituna kategoriana

2. Sihvonen: Millaisiin mediafilosofisiin lähtökohtiin perustuvat Mediatajun paluu -kirjan keskeiset käsitteet pysäytyskuva ja valvontakamera? Miten niitä havainnollistavat ”nenäliinajournalismi” ja ”vauhtitila”?

 

Osa II

Valintakokeen toisessa osiossa hakijat vastaavat kahteen analyysitehtävään. Ensimmäinen tehtävistä on tekstianalyysi ja toinen tehtävä audiovisuaalisen näytteen analyysi. Molemmista tehtävistä voi saada enimmillään 10 pistettä. Molemmista tehtävistä on päästävä hyväksyttävästi läpi.

Molempiin tehtäviin vastataan erillisille konseptiarkeille.

3. Analysoi liitteessä olevien juttujen toimijoita. Voit pohtia esimerkiksi näitä: mitä toimijoita jutuissa on, miten ne representoidaan, miten niiden keskinäiset suhteet esitetään, minkälaista toimijuutta lukijalle tarjotaan.

4. Sinulle näytetään hetken kuluttua Inconvenient Truth -elokuvan traileri. Sen kesto on 2 minuuttia ja 30 sekuntia. Näyte esitetään kahdesti. Välissä on 3 minuutin tauko, jolloin voit kirjoittaa muistiinpanoja.

Pohdi näkemäsi perusteella kolmea kysymystä:

1) Median yleinen rooli ja merkitys ympäristön lämpenemiseen liittyvissä kysymyksissä?
2) Kyseisen elokuvan ja sen kantoaallon asema ympäristöpoliittisessa keskustelussa?
3) Kyseisen trailerin käyttämät markkinointi- ja vaikuttamisstrategiat?

Kunkin vastauksen maksimipituus on yksi (1) konseptiliuska, jolloin kaikki vastaukset mahtuvat yhdelle vastausarkille.