Alle on koottu joitain hyödyllisiä käsitteitä, jotka on hyvä sisäistää jo opintojen alkupuolella.

Ainejärjestö = Varmistaa, että sinun on hyvä opiskella. Ainejärjestö on opiskelijan koulutuspoliittinen edustaja, joka pitää yhteyttä opettajakuntaan. Ainejärjestöt järjestävät myös vapaa-ajan toimintaa.

HKT-laitos = Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (tunnetaan myös lyhenteellä HiKuTa) eli se laitos jossa opiskelet.

Moodle = Virtuaalinen oppimisympäristö, jonne pääsee kirjautumaan sähköpostitunnuksilla, (jotka saa opintojen alkaessa). Moodlessa on eri kurssien Moodle-ryhmät, joihin päivitetään esimerkiksi luentodiat sekä tiedotetaan kurssiin liittyvistä asioista, kuten tenttiajankohdista.

NettiOpsu ja Wentti = Tätä kautta voit ilmoittautua kursseille, seurata opintorekisteriäsi ja nähdä tenttituloksesi. Molemmat toimivat sähköpostitunnuksillasi.

Sähköinen tentti ja tenttiakvaario = Joitain kursseja on mahdollista suorittaa sähköisenä tenttinä. Sähköinen tentti tehdään tietokoneella tenttiakvaarioksi kutsutussa tilassa jollainen löytyy esimerkiksi Teutorin (Lemminkäisenkatu 3 B) tiloista. Tentteihin ilmoittaudutaan osoitteessa tenttis.utu.fi. Tenttejä varten luettavan kirjallisuuden listan löytää opinto-oppaan kautta.

Periodi = Jos olet käynyt lukion, muistat varmaankin jaksot. Yliopistossa jaksoja kutsutaan periodeiksi. Lukuvuosi on jaettu 4 periodiin, joista kaksi on syksyllä ja kaksi keväällä.

Perioditauko = 1. ja 2. sekä 3. ja 4. periodin välissä on viikon mittainen perioditauko eli toisin sanoen opetuksesta vapaa viikko. Tämä ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin syysloma/hiihtoloma, sillä perioditauolla saatetaan järjestää tenttejä.

Sähköposti = Käy lukemassa sitä. Ihan oikeasti. Sähköpostiin tulee tieto, jos jokin mediatutkimuksen luennoista on peruttu tai kun kurssi-ilmoittautumiset alkavat ja niin edelleen. Pää- ja sivuaineopiskelijat lisätään automaattisesti mediatutkimuksen sähköpostilistalle. On myös erittäin suositeltavaa liittyä Hurman sähköpostilistalle. Ohjeet löydät Mikä on Hurma? -osiosta.

Taiteiden tutkimus = Mediatutkimus kuuluu taiteiden tutkimuksen oppaineryhmään. Samaan oppiaineryhmään kuuluvat kotimainen kirjallisuus, luova kirjoittaminen, musiikkitiede, sukupuolentutkimus, taidehistoria ja yleinen kirjallisuustiede.

Tentti = Tentit järjestetään periodin loppupuolella. Tenttitilaisuuksia järjestetään (yleensä) 3 per kurssi. Näistä viimeinen on yleensä tiedekunta- tai laitostenttipäivänä.

Tenttikuori = Paperinen, A4-kokoinen kirjekuori, joita löytyy esimerkiksi mediatutkimuksen oppiaineen kerroksen (Minerva 3 krs.) käytävältä, kuten muitakin opiskeluun liittyviä lomakkeita. Tenttikuori pitää palauttaa vähintään 10 päivää ennen tentin ajankohtaa ja siihen tulee sisällyttää tentittävän kurssin tiedot, sekä omat henkilötiedot, ja se tulee palauttaa (tentittävän kurssin) oppiaineen toimistoon.

Tiedekunta/Laitostentti = Sekä humanistinen tiedekunta, että HKT-laitos järjestävät tenttipäiviä, joihin sinun tulee ilmoittautua tenttikuorella tai NettiOpsun kautta.

YTHS = Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, yksi niistä syistä miksi maksat ylioppilaskunnan jäsenmaksua. YTHS vastaa opiskelijoiden terveydenhoidosta yleisterveyden, suunterveyden sekä mielenterveyden osalta. Ensimmäisen vuoden aikana saamaasi terveyskyselyyn kannattaa oikeasti vastata, sillä vastaamatta jättäminen saattaa vaikeuttaa myöhemmin esimerkiksi yleislääkärille pääsyä.