Navigointikurssit Turussa

Akateeminen purjehdusseura järjestää jäsenilleen sekä muille kiinnostuneille navigoinnin kursseja vasta-alkajille sekä edistyneemmille navigoijille. Kursseja järjestetään yleensä vuosittain seuran opetusresursseista sekä kurssien kysynnästä riippuen. Navigointikurssit ovat hyödyllisiä kaikille vesilläliikkujille.

Navigointikurssit järjestetään Turussa. Tulevista kursseista ilmoitetaan Akateemisen purjehdusseuran verkkosivuilla sekä somekanavissa.

Navigointi 1 & 2 -kurssit vastaavat sisällöltään saaristolaivurin sekä rannikkolaivurin tutkintoja. Kurssiemme opettajat ovat Suomen Navigoinninopettajat ry:n auktorisoimia. Yhdessä Navigointi 1 & 2 -kurssit muodostavat kokonaisuuden, jolla voit hakea Trafilta kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa.

NAVIGOINTI 1 -KURSSI

Suomen Navigoinninopettajien auktorisoima Navigointi 1 -kurssi on navigoinnin teorian ja vesiliikenteen säädösten alkeiskurssi. Opit löytämään tiesi oikeiden viittojen välistä, reittisuunnittelua sekä turvallisuutta ja liikennesääntöjä vesillä. Opetus alkaa perusteista, joten esitietoja ei vaadita. Navigointi 1 -kurssi vastaa saaristolaivuritutkintoa ollen sitä laajempi.

Kurssilla käydään läpi mm:

 • Venettä koskevia määräyksiä
 • Kuljettajaa koskevia määräyksiä
 • Turvallisuutta vesillä
 • Karttanavigointi: paperikartat ja elektroninen navigointi
 • Kompassioppi
 • Meriteiden sääntöjä (mm. väistämissäännöt ja alusten kulkuvalot)
 • Viitoitus ja muut merenkulun turvalaitteet

Seuraavan Navigointi 1 -kurssin ajankohta: ei tiedossa

NAVIGOINTI 2 -KURSSI

Suomen Navigoinninopettajien auktorisoima Navigointi 2 -kurssi vastaa laajuudeltaan Rannikkolaivurin tutkintoa, ja kurssilta saatavaa diplomia voi hyödyntää kansainvälistä veneenkuljettajan lupakirjaa haettaessa. Osallistujalla on hyvä olla pohjalla Saaristolaivuritutkinto, Navigointi 1 tai muuta kautta hankittu vastaava osaaminen. Yhdessä Navigointi 1 & 2 -kurssit muodostavat kokonaisuuden, jolla voit hakea Trafilta kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa.

Kurssin sisältö

 • Elektroninen navigointi ja apuvälineet
 • Vuorovesi
 • Ulkomaan veneilyssä tarvittavat luvat ja paperit
 • Saapuminen vieraaseen maahan
 • Matkasuunnitelma
 • Kartat ja muut julkaisut
 • Merenkulun turvalaitteet
 • Reittisuunnittelu
 • Turvallisuus
 • Sää

Seuraavan Navigointi 2 -kurssin ajankohta: ei tiedossa