Adaptuksen blogin päivittäminen loppuu

Hyvät lukijat! Adaptuksen vuoden 2023 hallitus on päättänyt lopettaa Adaptuksen blogin päivittämisen. Jätämme blogin esille ja luettavaksi mutta tällä erää uutta sisältöä ei ole tulossa.

Mukavaa vuoden alkua!

Koko Adaptuksen 2023 hallituksen puolesta

Carita Lindroos

sihteeri

Puheenjohtajan joulutervehdys

Vuosi lähenee loppuaan ja on taas aika muistella kulunutta vuotta ja  suunnata katse eteenpäin. Olen saanut toimia Adaptuksen puheenjohtajana kaksi vuotta, ja molempiin vuosiin on mahtunut nopeita käänteitä, uusia tapoja toimia ja vanhojen perinteiden vaalimista.

Tähän vuoteen lähdettiin toiveikkaina: jospa pääsisimme taas vihdoin, pitkän tauon jälkeen, näkemään toisiamme fyysisesti, palaamaan perinteisten tapahtumien äärelle ja saamaan ihania kokemuksia kanssaopiskelijoiden kanssa. Kaikki ei taaskaan mennyt toiveiden mukaan, vaan koronapandemia oli läsnä jokaisella hetkellä tavalla tai toisella.

Tapahtumatiimimme sai kuitenkin loihdittua toinen toistaan innostavampia etätapahtumia, ja välillä päästiin ihan fyysisiinkin tapahtumiin. Näitä onnenhetkiä olivat uusien opiskelijoiden orientaatiopäivillä Skumppaa ja vaahtokarkei -tapahtuma, syyskokous ravintola Teinissä ja murhamysteeripikkujoulut. Sitten tuli taas epidemian pahenemisvaihe, ja glögit nautiskeltiin etänä. Ensi vuodelle olemme optimistisesti kuitenkin suunnitelleet taas fyysisiäkin tapahtumia.

Olemme kaikesta huolimatta päässeet tänäkin vuonna tutustumaan moniin uusiin ja vanhoihin opiskelijoihin, viettämään yhteisiä hetkiä ja suunnitelleet tulevaa. Olemme tehneet yhteistyötä sisarainejärjestöjen kanssa esimerkiksi yhteisen Discord-alustan muodossa ja jatkaneet Hoitotieteen laitoksen kanssa säännöllistä yhteistyötä. Tämän yhteistyön jatkoksi on jo kylvetty siemenet, josta uusi hallitus jatkaa vuonna 2022.

Haluan kiittää vuoden 2021 hallitusta sujuvasta yhteistyöstä, hyvästä yhteishengestä ja onnistuneesta toiminnasta. Kiitän myös Hoitotieteen laitosta, yhteistyötahojamme Forum Medicumissa ja kaikkia muita, jotka ovat olleet tavalla tai toisella tukenamme ja kulkemassa rinnalla.

Hoitotieteen opiskelijat, olette ahkeria ja vastuuntuntoisia. Muistakaa näin joulun aikaan myös oma rentoutuminen ja läheisten kanssa vietetyn ajan arvokkuus.

On ollut suuri ilo ja kunnia toimia Adaptuksen puheenjohtajana kaksi vuotta. Näemme varmasti jatkossakin Adaptuksen tapahtumissa.

Oikein hyvää ja rauhallista joulun aikaa kaikille toivottaen,

Elina Pajakoski

puheenjohtaja 2020-2021

Adaptus ry

Adaptuksen kuluneen vuoden 2021 toimintaa: viini-ilta (yllä) sekä mysteeripikkujoulut (alla)

SOPON TERVEISET ADAPTUKSEN JÄSENILLE

Moikka moi arvoisa Adaptuslainen,   

On tullut aika esittäytyä, olen Tina Hiltunen, opiskelen hoitotiedettä toista lukuvuotta, suuntauksena asiantuntijuus ja johtajuus. Toimin Adaptuksen hallituksessa nyt toista kautta. Tällä kaudella tehtäviini kuuluu tapahtumavastuun ja liikuntavastuun lisäksi myös sosiaalipoliittinen (SOPO) vastuu ja yhdenvertaisuusvastuu. Toimin myös Adaptuksen häirintäyhdyshenkilönä. SOPO-vastuualueeseen kuuluu opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä toimentuloon ja asumiseen liittyvä edunvalvonta. Näin etäopintojen aikana haluan tuoda esille ajankohtaisia asioita liittyen opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen ja erityisesti mielenterveyden tukemiseen; mistä voi saada apua ja miten voi itse auttaa toisia. Haluan muistuttaa OpintoVartu:sta ja YTHS:n palveluiden tarjonnasta sekä kertoa Terve Mieli -hankkeesta ja opiskelijoiden mielenterveyspäivästä.

SOPO-vastuun myötä olen osallistunut TYY:n järjestämiin SOPO-neuvostoihin, joissa on esitetty erilaisia palveluita mitä opiskelijoille on tarjoilla. Palvelut koostuvat Turun yliopiston tarjoamista palveluista ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, YTHS:n tuottamista palveluista. Yliopiston tarjoamat palvelut on esitetty opiskelijoiden varhaisen tukemisen mallissa OpintoVartu:ssa, johon voi tutustua tarkemmin yliopiston intrassa.  

YTHS (www.yths.fi) tarjoaa opiskelijoille monipuolisia terveyspalveluita monella paikkakunnalla, tarkempi kuvaus palvelutarjonnasta säätiön verkkosivuilla. Palvelutarjonnan laajentuessa YTHS toivoo saavansa palautetta tarjoamistaan palveluista. YTHS järjesti 13.4.2021 webinaarin, jossa kerrottiin miten oppilaitoksissa ja yliopistoissa eri puolilla Suomea on tuettu opiskelijoiden jaksamista pandemian aikana. Lisäksi esiteltiin lukuisia alkamassa olevia hankkeita, joilla on tarkoitus tukea opiskelijoita etäopiskelun aikana, ja puuttua ajoissa ongelmiin. Oli hienoa kuulla, miten paljon on jo tehty opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi ja vieläpä hyvin nopealla aikataululla.   

Turun yliopistossa on käynnissä Terve Mieli -hanke (www.tyy.fi/fi/tervemieli), jossa vapaaehtoiset toimivat vertaistukena toisilleen. Nyt huhtikuun 2021 aikana haetaan vapaaehtoisia opiskelijoita hankkeeseen. Vapaaehtoisille järjestetään syksyllä Mieli ry:n toimesta mielenterveyden ensiapu-kurssi, ja he saavat tarvittavan materiaalin toimiakseen tehtävässä. Hankkeen toimesta on tulossa pian myös mielenterveyskysely, jossa selvitetään opiskelijoiden vointia ja kyselyn tuloksia hyödynnetään myös toiminnan kehittämisessä ja palveluiden kohdentamisessa.

Voi sanoa, että opiskelijoiden hyvinvoinnin ja erityisesti mielenterveyden tukeminen etäopintojen ja pandemian aikana on hyvin ajankohtainen aihe. Nyyti ry:n järjestämässä opiskelijoiden mielenterveyspäivässä 22.4.2021 teemana on osallisuus ja oikeus apuun (www.nyyti.fi/mielenterveyspaiva/). Kampanjan yhteydessä olevassa some-haasteesta rohkaistaan opiskelijoita jakamaan kokemuksiaan avun hakemisesta. Muista sinäkin, että olet #AvunArvoinen.

Keväisin terveisin,

Tina Hiltunen

tina.m.hiltunen@utu.fi

AJATUKSIA VALMISTUMISEN LÄHESTYESSÄ

Tällä kertaa blogiin kirjoittelevat kaksi opintojensa loppusuoralla olevaa hoitotieteen opiskelijaa, Kaisu ja Linda. Yhteinen opiskelutaipaleemme alkoi, kun aikoinaan opiskelimme samassa ryhmässä sairaanhoitajiksi. Valmistumistamme juhlimme vuonna 2012, minkä jälkeen elämä kuljetti meistä toisen lapsipotilaiden kanssa työskentelyn ja terveydenhoitajaopintojen pariin ja toisen taas saattohoidon ja sosionomiopintojen pariin. Tapasimme uudelleen sattumalta Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella syksyllä 2017, kun aloitimme molemmat hoitotieteen opinnot samassa ryhmässä suuntautumisvaihtoehtonamme hoitotieteen asiantuntijuus ja johtaminen. Pian valmistuminen on jo aivan lähellä, ja onkin hyvä hetki kirjoitella blogiin tämänhetkisiä ajatuksiamme ja tunteitamme opinnoista ja lähestyvästä valmistumisesta.

Tunnelmat opintojen alussa

Hakeuduimme alun perin hoitotieteen opintojen pariin, koska halusimme molemmat kehittää hoitotyötä. Halusimme tehdä osamme sen eteen, että hoitotyö olisi mahdollisimman laadukasta. Olo oli helpottunut ja onnellinen, kun opiskelupaikka pääsykokeiden jälkeen vihdoin varmistui ja pääsimme aloittamaan opinnot. Rehellisesti sanottuna opintojen alkutaival tuntui kuitenkin hieman haastavalta, sillä alkuun muun muassa tieteellisten englanninkielisten artikkelien lukeminen ja kirjallisten töiden laatiminen veivät yllättävän paljon aikaa. Onneksi kuitenkin oma innostus, motivaatio ja kollegoiden sekä opettajien tuki auttoivat jaksamaan. Pikkuhiljaa sitten se kielitaitokin vahvistui ja kirjallisten töiden kirjoittaminen yliopiston ohjeiden mukaisesti tuli tutummaksi.

Osaamisen kehittyminen

Kun katsomme opiskeluaikaamme taaksepäin, huomaamme, miten paljon muun muassa tieteellinen osaamisemme ja oikeastaan koko ajattelumme ovatkaan tämän matkan aikana kehittyneet. Varsinaisten opintojen lisäksi olemme päässeet tutustumaan tutkimuksen tekemiseen syvällisemminkin esimerkiksi tutkimusavustajan tehtävissä, saaneet lisävarmuutta esiintymiseen, verkostoituneet alan asiantuntijoiden kanssa ja kehittäneet englannin kielen taitoamme tieteellisempään suuntaan. Olemme oppineet katsomaan asioita uudenlaisista näkökulmista ja ymmärtämään paremmin hoitotieteen merkitystä hoitotyön käytännön työssä ja johtamisessa, koulutuksessa ja tutkimuksessa. Opintojen aikana olemme myös päässeet tutustumaan asiantuntevaan ja kannustavaan laitoksen henkilökuntaan sekä mahtaviin uusiin kollegoihin useammilta vuosikursseilta. Olemme lisäksi päässeet kokemaan, millaista opiskelu on, kun kotona on pieniä lapsia tai kun maailma on keskellä pandemiaa ja kaikki työskentely tapahtuu etäyhteyksin. Paljon on siis koettu ja opittu.

Hoitotyötä kehittämään

Käytännön hoitotyössä työskentely on osoittanut, että sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviltä vaaditaan jatkuvaa kehittämis- ja muutosvalmiutta. Opintojemme myötä olemme oppineet, että hoitotyön kehittäminen vaatii tieteellistä osaamista vaikuttavista hoitotyön menetelmistä sekä strategioista, joilla näitä menetelmiä voidaan viedä käytäntöön ja joilla voidaan seurata käytäntöön viemisen onnistumista ja vaikutuksia esimerkiksi hoidon laatuun. Lisäksi hoitotyön kehittäminen vaatii osaavaa johtamista ja tiimin sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen. Kaikkia näihin liittyviä tietojamme ja taitojamme toivomme pian pääsevämme hyödyntämään hoitotyön kehittämisessä, joka oli se alkuperäinen syy sille, miksi hakeuduimme opiskelemaan hoitotiedettä.

Tulevaisuuden näkymät

Valmistumisen lähestyessä tunteet ovat sekä odottavat tulevaisuuden suhteen että samalla haikeat, kun yksi antoisa vaihe elämässä päättyy. Aika tuntuu lopulta menneen opintojen parissa melko nopeasti. Joko tämä nyt päättyy? Samalla tulee miettineeksi: “Mitä todella haluan tehdä isona?”  Uusia ovia on auennut opintojen myötä, ja vielä pitäisi päättää, mitä sitä lähtisi seuraavaksi tavoittelemaan. Lähteäkö kehittämään hoitotyötä esimerkiksi asiantuntijan tai suunnittelijan roolissa? Vai voisiko johtaminen olla se oma juttu? Tai kenties tutkijan ura? Jatko-opinnotkin voisivat kiinnostaa. Hoitotyötä on mahdollista kehittää useassa eri työtehtävässä. Terveystieteiden maisterin koulutus antaa valmiudet niin moneen mielenkiintoiseen vaihtoehtoon, että sen oman jutun löytäminen tuntuu välillä kovin haastavalta ja aikaa vievältä prosessilta. Toisaalta työuraa on meillä molemmilla vielä sen verran monta vuotta jäljellä, että emmeköhän ehdi kokeilemaan monia erilaisia vaihtoehtoja, jos siltä tuntuu. Luotamme siihen, että oma aktiivisuus, sitkeys ja positiivinen asenne kantavat pitkälle ja johdattavat meidät vielä monien mielenkiintoisten työtehtävien pariin.

Ajatuksia ja tunteita valmistumisen lähestyessä on siis laidasta laitaan, mutta tulevaisuuden suhteen olemme positiivisella ja odottavalla mielellä. Olemme kokeneet ja oppineet paljon ja paljon on vielä edessäpäin. Itsensä kehittäminen ja oppiminen eivät lopu valmistumiseen, vaan jatkuvat yhä sen jälkeenkin. Kohta meidän on aika kääntää uusi sivu elämässämme ja katsoa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Heille, jotka haluavat kehittää itseään, hoitotyötä ja hoitotiedettä, voimme lämpimästi suositella hoitotieteen opintoja!

Aurinkoista kevään jatkoa toivottaen,

Kaisu Savolainen & Linda Heino

TYÖPUKU, YÖPUKU JA TUULIPUKU

Ihan kuten kaikilla, vuosi 2020 jäi muistoihin erilaisena vuotena. Opintoja pusketaan eteenpäin maailmanmenosta huolimatta. Etäopiskelu kuulosti syksyllä täydelliseltä vaihtoehdolta, kun hyppäsi hoitotyöstä, missä etätyö ei ole mahdollista, opintovapaalle. Ajattelepa, voit nauttia aamupalaa aamun ensimmäisen luennon yhteydessä, tauolla pestä vähän pyykkiä ja koulumatkoihin ei mene aikaa eikä rahaa. Lisäksi saa olla COVID-19-virukselta suojassa kotona. Ennen koulupäivää käyn reippaalla happihyppelyllä ja teen kouluhommia tehokkaasti 9-15 jotta illat voi pyhittää perheelle. Ja jo 15 vuoden työuran tutut kolme asustetta riittää: työpuku, yöpuku ja tuulipuku. Paitsi nyt ei tarvita edes työpukua.

Todellisuus on ollut toista. Kotini neliöt ei ole mietitty yhdelle etätyötekijälle ja kolmelle opiskelijalle, kuten nyt välillä tilanne on vaatinut. Ergonomisuus on kaukana ja keskeytykset tavallisia.  ÄLÄ HÄIRITSE-kyltti ovessa ei pysäytä koululaista, kun pitää varmistaa saako viimeisen jugurtin syödä, tai teiniä kun vaatteet ovat kadoksissa ennen treenejä. Koira ei edes osaa lukea vaan päättää varoittaa uhkaavasta postimiehestä juuri kun avaat mikrofonin kommentoidaksesi luentoa. Välillä olen tosissani pohtinut siirtymistä autoon seuraamaan seminaareja. Iltapäivällä koti on siisti, ruoka on valmiina mutta koulutehtävät odottavat yhä tekijäänsä. Kaupasta tullessani huomaan pelästyväni peilikuvaani, oliko se tällä viikolla, kun harjasin hiukseni? Voi kunpa toivoisin, että jostain löytyisi tiloja missä saisi rauhassa työskennellä.

Mutta sitten viestittelen vanhojen työkavereiden kanssa. Työt hoidetaan maskia ja visiiriä käyttäen, koko ajan takaraivossa pieni jännitys siitä siirretäänkö sinut toiseen yksikköön. Potilaat peruvat aikojaan, mikä voi tarkoittaa nyt rauhallista kahvipaussia päivään mutta tulevaisuudessa tuplakiirettä. Puhumattakaan niistä kollegoista, jotka ovat jo siirretty vieraaseen työtehtävään nopealla aikataululla tai heitä, jotka hoitavat kriittisesti sairaimpia. Silloin täytyy muistuttaa, että olen etuoikeutettu, kun minun opiskeluni mahdollistuu tässä tilanteessa ilman, että poistun kotoa. Tästä kaikesta huolimatta toivon tältä vuodelta enemmän face-to-face-aikaa ja vähemmän face-to-ruutuaikaa.

Iloista ja aurinkoista alkavaa vuotta kaikille. Toivottavasti kohtaamme kasvokkain ja todella paljon tsemppiä jokaiselle. Olit sitten etänä tai et niin muista pitää huolta itsestäsi!

-Elina

Syksyn ainoat face-to-face-treffit tutoroinnin merkeissä
Läppärin ja käyttäjän välissä on aina corgin mentävä kolo

Joulutervehdys puheenjohtajalta

Vuoden 2020 lähestyessä loppuaan on aika pysähtyä miettimään, mitä kaikkea se on sisältänyt. Varmasti kaikkialla maailmassa tämä vuosi muistetaan tulevaisuudessa erikoisena ja haastavana, mutta myös hyvän kansainvälisen yhteistyön vuotena.

Aloittaessani Adaptuksen puheenjohtajana en osannut aavistaa, mitä vuosi toisi tullessaan. Odotin innolla kaikkia niitä tapahtumia, mitä järjestäisimme sekä niitä mielenkiintoisten ihmisten tapaamisia, mihin pääsisin Adaptuksen kautta. Kuten nyt tiedämme, suunnitelmat muuttuivat maaliskuussa. Olimme äkkiä tärkeiden ja ennen kaikkea nopeiden päätösten edessä. Teimme hallituksessa yksimielisen linjauksen perua kaikki fyysiset tapahtumat ja panostaa etätapahtumiin.

Tapahtumavastaavamme Tina ja Sirpa tekivät hienoa ja kallisarvoista työtä muuntaessaan perinteisiä tapahtumia etätapahtumiksi. Kevään kokemusten jälkeen syksyllä jatkettiin samalla rutiinilla. Alkoi olla jo ikävä oikeita, fyysisiä ihmiskontakteja, mutta terveydenhuollon ammattilaisina ymmärsimme erityisen hyvin sen, että tilanteeseen oli vain sopeuduttava. Siksi olemme lisänneet tapahtumien määrää ja pitäneet ne avoimina ja maksuttomina kaikille Turun yliopiston hoitotieteen opiskelijoille riippumatta siitä, ovatko he Adaptuksen jäseniä tai eivät. Koimme tärkeäksi tukea koko yhteisöämme.

Tämä vuosi on opettanut meille kaikille paljon yllättäviin haasteisiin reagoimisesta, sopeutumisesta ja yhteisöllisyyden tärkeydestä. Haluan kiittää vuoden 2020 hallituksen jäseniä Iida-Mariaa, Nooraa, Jania, Emmiä, Hannaa, Tinaa, Sirpaa ja Annea sekä Adaptuksen jäseniä ja kaikkia hoitotieteen opiskelijoita. Lisäksi haluan kiittää Hoitotieteen laitosta hyvästä ja tiiviistä yhteistyöstä näinä poikkeuksellisina aikoina. Toivon yhtä hyvää yhteistyötä myös ensi vuodelle.

Tänä jouluna on erityisen tärkeää levätä, huolehtia itsestämme ja läheisistämme.

Toivotan kaikille rauhallista ja levollista joulun aikaa.

Terveisin,

Elina Pajakoski

puheenjohtaja 2020

Adaptuksen toimintaa jäsenistölle vuonna 2020  

Tammikuu  

15.01.2020 Adaptus ry esittäytynyt laitoksen kansainvälisille opiskelijoille ja yhteinen illallinen 

23.-24.01.2020 Teoriaristeily  

Helmikuu  

25.02.2020 Laskiaispullatarjoilu 

25.02.2020 Yhdistyksen kevätkokous 

Maaliskuu  

Huhtikuu  

29.04.2020 THLKS:n, IVA:n ja Adaptusen yhteinen etävappugrillailu   

30.04.2020 Adaptuksen oma etävappu 

 

 Syyskuu  

02.-07.09.2020 Orientaatioviikko  

07.09.2020  Skumppaa & vaahtokarkkei -tapahtuma  

11.09.2020 Mitä kuuluu? -tapahtuma (etäyhteyden kautta) 

18.09.2020 Lukuvuoden avajaiset –tapahtuma (etäyhteyden kautta) 

Lokakuu  

09.10.2020 Mitä kuuluu? -tapahtuma (etäyhteyden kautta) 

23.10.2020 Adaptuksen viini- ja hyvinvointi-ilta (etäyhteyden kautta)  

Marraskuu  

02.11.2020 Mitä kuuluu –tapahtuma (etäyhteyden kautta): Tehy ry:n puheenvuoro 

04.11.2020 Adaptus ry mukana laitoksen palautepäivässä (vuoden 2019–2020 palaute, Zoomissa) 

10.11.2020 Syyskokous 

Joulukuu  

04.12.2020 Adaptus ry:n pikkujoulut (etäyhteyden kautta) 


Ehdota Vuoden 2020 hoitotieteen opiskelijakollegaa!

Kuka hoitotieteen opiskelijoista ansaitsisi mielestäsi tunnustuksen kollegiaalisuudesta?

Meille hoitotieteen opiskelijoille kollegiaalisuus on tärkeä arvo. Kollegialisuus sanana viittaa toverillisuuteen tai virkaveljeyteen. Se huomioidaan usein osana terveydenhuollon ammattilaisten eettisten ohjeita. Esimerkiksi Sairaanhoitajien Kollegiaalisuusohjeet (2014) kuvaavat kollegiaalisuutta ammatikunnan jäsenten välisenä tasa-arvoisena ja vastavuoroisena suhteena, joka perustuu siihen, että ammattilainen kunnioittaa ja arvostaa kollegoitaan, kohtelee heitä oikeudenmukaisesti ja pyrkii avoimeen,  arvostavaan vuorovaikutukseen sekä hyvään yhteistyöhön. (Sairaanhoitajaliitto 2014.)

Adaptus ry haluaa toiminnallaan edistää ja ylläpitää hoitotieteen opiskelijoiden kollegiaalisuutta. Adaptus ry palkitseekin Vuoden 2020 hoitotieteen opiskelijakollegoita muita opiskelijoita kohtaan osoitetusta kollegiaalisuudesta. Palkintoja jaetaan kaikkien vuosikurssien perustutkinto-opiskelijoille sekä tohtoriopiskelijoille (perustutkinto-opiskelijat vuosikursseilta 1.-3. sekä 4.<, tohtoriopiskelijat).

Jätä oma ehdotuksesi Vuoden 2020 hoitotieteen opiskelijakollegasta tämän kyselyn kautta marraskuun 2020 loppuun mennessä: https://fi.surveymonkey.com/r/25L9XTP

Ehdottaa voit vain yhtä henkilöä. Liitä mukaan ehdotettavan ehdokkaan nimi, vuosikurssi (1.,2.,3. tai 4.<, tohtoriopiskelija) sekä perustelu siitä, miksi juuri hänet tulisi palkita muita opiskelijoita kohtaan osoitetusta kollegiaalisuudesta. Valinta tehdään ja tieto tunnustuksen saajista julkaistaan joulukuussa 2020 Adaptus ry:n tiedotuskanavilla sosiaalisessa mediassa, Moodlessa ja sähköpostitse.

Lisätietoa kyselystä ja palkinnosta saat olemalla yhteydessä Adaptus ry:n hallitukseen (adaptus@utu.fi).

Lähteet: Sairaanhoitajaliitto (2014) Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet. Saatavilla PDF-tiedostona online-sivustolla: https://sairaanhoitajat.fi/ammatti-ja-osaaminen/kollegiaalisuus-ja-ammattietiikka/ (13.11.2020.)

Ystävällisin terveisin,

Adaptus ry:n hallitus 2020
adaptus@utu.fi

Syksyisiä mietteitä yhteisön merkityksestä ja voimasta

Syksyn pimenevät, viilenevät illat saavat muistelemaan kesän lämpöisiä hetkiä haikeana. Samalla syksy tuo lomien päättymisen ja opintojen jatkumisen myötä kaivattua rytmiä arkeen. Opiskelijayhteisöäkin on ehtinyt tulla kesän aikana jo ikävä.

Tänä syksynä aloitamme opinnot hoitotieteen laitoksella poikkeuksellisissa olosuhteissa ja tällä hetkellä voimassa olevan tiedon mukaan opetus järjestetään etäopintoina syyslukukauden 2020 loppuun asti. Pandemia-aika on muuttanut monin tavoin arkeamme. Epätavallisesta ja poikkeavasta ehti kevään aikana tulla vähitellen uusi normaali, ja vaikka kesän aikana saimme hetken levähtää ja elää inhimillisemmin, toisiamme tavaten, on syksyn tulo lisännyt huolta sairauden leviämisen osalta. Se, että ehdimme ehkä kevään aikana jo tottua vallitsevaan tilanteeseen, ei tee tästä syksystä välttämättä helpompaa. Uusi normaali edellyttää meiltä kykyä vähitellen elää pandemian uhan kanssa siten, että otamme vastuuta omasta ja muiden turvallisuudesta. Seuraathan siis tarkasti Turun yliopiston suosituksia ja ohjeita esimerkiksi käsihygienian, kasvomaskien käytön sekä tilojen ja palveluiden käytön osalta.

Ehkä sinäkin ehdit jo alkuihastuksen jälkeen kyllästyä kotona työskentelyyn ja aloit jo kaivata vuorovaikutusta tuttujen opiskelijakollegoiden ja opettajien kanssa muutenkin kuin tietokoneen välityksellä. Yhteisöllisyys onkin tärkeä osa opiskelijana arkea. Erityisesti tällaisena poikkeuksellisena aikana opiskelijayhteisö on valtava tuki ja turva arjen haasteiden keskellä. Monesti toiselle jaettuna huolet kevenevät ja ilon aiheet kaksinkertaistuvat. Ethän jää yksin, vaan pidä yhteyttä opiskelijakavereihin turvallisesti, esimerkiksi etäyhteyksien kautta tai ulkoillen. Me koemme ja reagoimme yksilöllisesti ympäristön muutoksiin ja epävarmuuteen, minkä vuoksi onkin luonnollista, että käsittelemme sitä myös hiukan eri tavoin. Muistathan kuitenkin, että Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön palvelut ovat tukenasi myös poikkeusaikana, jos koet, että omat keinot eivät enää riitä ( https://www.yths.fi/).

Me Adaptus ry:n hallituksessa haluamme olla läsnä ja jokaisen hoitotieteen opiskelijan tukena tänä syksynä. Haluamme tarjota opiskelijoille matalalla kynnyksellä turvallisen tilan vaihtaa kuulumisia ja kokemuksia muiden opiskelijoiden kanssa, minkä vuoksi järjestämme Mitä kuuluu- etätapaamisia verkossa pitkin syksyä. Ensimmäinen tapaaminen on jo tämän viikon perjantaina 11.9.2020 kello 16-17:00 (tapahtuman ja linkin Zoom-tapaamiseen löydät Adaptus ry:n Facebook-sivulta ja tapahtumista).

Alustavasti olemme päätyneet järjestämään myös yhteisiä tapahtumia opiskelijoillemme Turun yliopiston turvallisuusohjeistukset huomioiden. Seuraavan kerran kokoonnumme kaikille hoitotieteen opiskelijoille yhteisiin Lukuvuoden avajaisiin 18.9.2020 Turussa Tyy:n saunalla kello 15:00 alkaen, jonne ennakkoilmoittautuminen on jo alkanut. Tilaisuudessa on rajattu osallistujamäärä, kustannamme kasvomaskit osallistujille ja ohjaamme hyvän käsihygienian toteuttamisessa. Jos et pääse paikan päälle itse, kello 16:00 Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n Katja Kosonen pitää etäluennon aiheesta Jaksaminen asiantuntijatyössä, johon voit osallistua hyvin vaikka kotisohvalta (etäluennon osallistumislinkki tulee myöhemmin sosiaaliseen mediaan Lukuvuoden avajaiset-tapahtumaan). Lisäksi syksyn aikana on suunnitteilla kaikille jäsenille avoin Adaptus ry:n syyskokous, hyvinvointi- ja viini-ilta sekä perinteiset pikkujoulut.

Pandemia-aika nosti julkisen keskustelun aiheiksi terveyseroihin liittyvän eriarvoisuuden, kun pandemian suorien ja epäsuorien haittojen arvioitiin kohdentuvan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin yksilöihin ja ryhmiin. Kriisi osoitti konkreettisesti, että myös oma läheinen, kollega, naapuri tai tutun tuttu voi pudota hyvin yllättäen yhteiskunnan turvaverkon varaan. Lisäksi kevään ja kesän aikana seurasimme koko maailman ympäri levinnyttä kollektiivista kannanottoa ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta Black lives matter -liikkeen ottaessa kantaa rasismiin ja väkivaltaan. Suomalainen yhteiskuntakaan ei ole vapaa rasismista ja syrjinnästä. Esimeriksi Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys tältä vuodelta osoitti, että afrikkalaistaustaiset kohtaavat nyky-Suomessa syrjintää ja rasismia päivittäin (https://www.syrjinta.fi/-/yhdenvertaisuusvaltuutetun-selvitys-afrikkalaistaustaisille-suomalaisille-rasismi-ja-syrjinta-ovat-arkipaivaa). Black lives matter -liike herätti monen pohtimaan piilevää ja rakenteellista rasismia suomalaisessa yhteiskunnassa sekä jokaisen vastuuta puuttua epäkohtiin omassa arjessa.

Juuri nyt vietämme lhbtiq*-kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma Helsinki Pride -viikkoa (7.9-13.2020), joka yhdistää juhlatunnelman ja yhteiskunnallisen kannanottamisen muistuttaen jokaisen oikeudesta yhdenvertaisuuteen. Tänä vuonna tapahtuman teemana on ylpeys muuttaa maailmaa sekä rohkeat esikuvat, jotka ovat omalla esimerkillään muuttaneet maailmaa. Aiempina vuosina Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) on osallistunut Turun Pride -tapahtumaan omassa blokissa marssien, mutta se jouduttiin tänä vuonna pandemian vuoksi perumaan. Sen sijaan voit osallistua useisiin Helsinki Pride tapahtumiin ja viime vuosina yleisöennätyksiä tehneeseen Helsinki Pride Kulkueeseen ja Puistojuhlaan etäyhteyksien kautta turvallisesti (lisätietoa saat https://pride.fi/) mistä päin Suomea tahansa. Järjestä omat juhlat pienellä kaveriporukalla turvavälit huomioiden vaikka omalla takapihalla ja jaa kokemuksesi sosiaalisessa mediassa tapahtuman virallisilla hashtageilla #imwithpride #helsinkipride2020 #changingtheworldwithpride #ylpeysmuuttaamaailmaa Halutessasi voit tagata mukaan myös Adaptus ry:n Instagram-tilin tai hashtageilla #adaptusry #hoitotieteilijät muistuttamaan siitä, että me hoitotieteilijät tuemme ylpeinä yhdenvertaisuutta.

Minua on jo pitkään kiehtonut oivallus siitä, että me muodostamme tämän maailman, riippumatta siitä, koemmeko välttämättä aina kovin vahvaa yhteenkuuluvuutta siihen tai jaammeko yhteisiä näkemyksiä sen kaikkien jäsenten kanssa. Me – sinä, minä, hän ja ne – luomme yhdessä yhteiskunnan, sen arvopohjan ja vallitsevat käytännöt. Järjestelmän epäkohtien havaitseminen ja kritisointi ei aina yksinään riitä, vaan lisäksi vaaditaan aktiivista toimintaa toivotun muutoksen aikaansaamiseksi. Tässä piilee mielestäni myös valtava voima. Yksilön rohkeus ja toiminta arjessa voi muuttaa maailmaa. Joukko tiedostavia, aktiivisia, toimintaan ja yhteisiin arvoihin sitoutuneita yksilöitä voi murtaa vallitsevia asenteita ja ympäröiviä rakenteita. Vanhan tilalle on mahdollista rakentaa yhdessä uutta. Mietipä vaikkapa nykyistä Helsinki Pride 2020-juhlaa 51 vuotta aiemmin edeltäneitä Stonewallin mellakoita Yhdysvalloissa. Työ maailman muuttamiseksi ei ole vielä valmis, mutta jotakin olemme jo saavuttaneet – ja siitä voimme myös iloita yhdessä!

Yhdenvertaisuuden ja vaikuttamisen teema on keskeinen meille hoitotieteen opiskelijoille – yliopiston opiskelijoina, terveydenhuollon ammattilaisina ja tulevina alan asiantuntijoina, opettajina ja johtajina meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten yhdenvertaisuus ja saavutettavuus toteutuu yhteiskunnassa. Millainen fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen ympäristö tukisi ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja oikeuksia parhaiten? Millaisessa ympäristössä jokainen yksilö voisi elää laadultaan hyvää, täyttä ja merkityksellistä elämää, jossa perustarpeiden lisäksi myös yksilön syvemmät, esimerkiksi osallisuuteen ja itsensä toteuttamiseen liittyvät tarpeet voisivat toteutua? Asema ja osaaminen asettaa meille myös vastuun toimia niiden puolesta, joiden oikeudet eivät vielä toteudu riittävästi.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) edustajisto hyväksyi vuonna 2016 ylioppilaskunnan yhdenvertaisuusohjelman, jonka pohjalta on luotu yhdenvertaisuusopas järjestöille. Myös Adaptus ry:n hallitukseen valittiin yhdenvertaisuusvastaava ensimmäistä kertaa hallituskaudelle 2019. Itse olen toiminut tehtävässä tämän hallitusvuoden ajan. Tehtävän tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista ainejärjestötoiminnassa sekä toimia opiskelijoiden yhteyshenkilönä tilanteissa, joissa opiskelija kokee kohdanneensa epäasiallista käytöstä tai häirintää. Hallituksessa teemaan liittyviä yhteisiä keskustelun aiheita tämän vuoden aikana ovat olleet esimerkiksi opiskelijoiden hyvinvointi, yhdenmukaiset tehtävien palautuksia – ja poissaolojen korvauksia koskevat käytännöt sekä edustuspaikkojen avoin tiedottaminen jäsenistölle. Erityisesti viestintään olemme yrittäneet panostaa vuoden 2020 aikana, jotta mahdollisimman moni jäsen tietäisi ainejärjestön toiminnasta ja mahdollisuuksista. Adaptus ry:n tapahtumissa olemme myös pyrkineet huomioimaan osallistujien erilaisia ruokavalioita ja allergioita. Tehtävä on varsin nuori ja muotoutunee tulevien vuosien aikana. Parantamisen varaa varmasti olisi jo nyt. Mitä sinä toivoisit Adaptus ry:n yhdenvertaisuusvastaavalta? Miten yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta voitaisiin paremmin huomioida Adaptus ry:n toiminnassa, kuten käytännöissä, tapahtumissa ja viestinnässä? Oletko havainnut tai kohdannut itse jotakin sellaista, joka rikkoo yhdenvertaisuuden toteutumista laitoksella tai yliopistolla? Onko sinulla ajatuksia siitä, mitä asialle olisi mahdollista tehdä?

Tiesithän myös, että Turun yliopistolla toimii myös Turun yliopiston ylioppilaskunnan yhdenvertaisuussiipi. Se koostuu vapaaehtoisista opiskelijoista, jotka edistävät yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista Turun yliopistolla. Lisäksi Turun yliopistolla toimii esteettömyyssuunnittelija, jolta voit saada apua opintoihin liittyvistä erityisjärjestelyistä sekä neuvontaa yliopiston esteettömyyteen ja palvelujen saavutettavuuteen liittyvistä käytännöistä. (Lisätietoa yhdenvertaisuussiiven ja esteettömyyssuunnittelijan toiminnasta löydät TYY:n sivuilta https://www.tyy.fi/fi/toiminta/saavutettavuus .) Lisää aiheesta voit lukea TYY:n Yhdenvertaisuusoppaasta (https://www.tyy.fi/sites/tyy.fi/files/tyy_yhdenvertaisuusopas_2017-2020_web.pdf).

Muistuttelen tässä lopuksi vielä liittymään mukaan Adaptus ry:n jäseneksi. Ja mikäli oikein innostuit, olet tervetullut hakemaan mukaan Adaptus ry:n hallituksen jäseneksi vuodelle 2021, kun uusi hallitus muodostetaan jälleen Adaptuksen Syyskokouksessa. Ainejärjestötoiminta on loistava kanava osallistua ja vaikuttaa konkreettisesti omaan opiskeluympäristöön. Laita myös Adaptus ry:n Facebook- sivu ja Instagram-tili seurantaan ja muistuttele myös opiskelijakollegaa siitä, jotta pysymme kaikki ajan tasalla tulevista tapahtumista. Tiedotamme myös Moodle- alustan kautta, johon kannattaa käydä lisäämässä Adaptus ry -kanava seurantaan. Kanavalta löydät esimerkiksi hallituksen viimeisimmät pöytäkirjat sekä vinkkejä opintojen ajaksi. Jos sinulla on palautetta tai kysyttävää syksyn tapahtumista tai muusta Adaptus ry:n toiminnasta, olethan meihin rohkeasti yhteydessä esimerkiksi sosiaalisen median tai sähköpostin kautta. (adaptus@utu.fi).

Ihanaa alkanutta lukuvuotta 2020-2021 kaikille hoitotieteen opiskelijoille ja laitoksen työntekijöille koko Adaptus ry:n hallituksen puolesta.

Tästä syksystä ja alkaneista opinnoista selvitään yhdessä!

Iida-Maria J.

Sairaanhoitaja (AMK), Gerontologisen hoitotieteen opiskelija (TtK, TtM-opiskelija)

Adaptus ry:n hallituksen sihteeri, yhdenvertaisuusvaltuutettu, Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n yhteyshenkilö

imjuut@utu.fi                        adaptus@utu.fi

Opiskelijajäsenen terveiset

Olen Milka Virmajoki, hoitotieteen ensimmäisen vuoden opiskelija ja toimin opiskelijajäsenenä lääketieteellisen tiedekunnan Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden (OPY) arviointiryhmässä. OPY on työryhmä, joka seuraa opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta vuosittain, sen vetovastuu on YTHS:lla, yhteistyössä mukana ovat oppilaitos- ja opiskelijaedustus. Kolmen vuoden välein tehdään terveydenhuoltolakiin (1326/2010) perustuva laajempi tarkastus ja välivuosina seurataan tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaantumista.

Yliopistossa opiskelijoille on tarjolla paljon erilaisia tehtäviä varsinaisen opiskelun lisäksi, oma mielenkiinto ja aktiivisuus määrittää sen, mistä kaikkialta itsensä löytää opiskelun aikana. Minun tieni OPY:n opiskelijajäseneksi kävi ainejärjestö Adaptus ry:n hakukuulutuksen kautta: pohjakoulutukseltani olen työterveyshoitaja ja opiskeluympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvä edustustehtävä vaikutti enemmän kuin mielenkiintoiselta. Työkokemukseni antoi itsevarmuutta ja päätin hakea OPY:n opiskelijajäseneksi, vaikka olin vasta muutama kuukausi aiemmin aloittanut hoitotieteen opintoni.

OPY:ssa on mukana YTHS:n edustajat, LL-, HLL-, hoitotieteen ja biolääketieteen opiskelijaedustajat sekä näistä kaikista myöskin henkilökunnan edustajat, opintopäällikkö sekä Turun kaupungin terveystarkastaja. Tämä on varsin kattava joukko ja ainekset vaikuttamiseen on olemassa. OPY:ssa käydään läpi YTHS:n tilastoinnin perusteella opiskelijoiden terveyteen liittyviä trendejä: pohjana toimivat kandikysely, sähköinen terveyskysely ja opiskelijoiden käynnit YTHS:ssä – käyntien määrä ja diagnoosiluokat. Lisäksi käsitellään yliopiston henkilökunnalta ja opiskelijoilta tulevia huomioita. Näiden ja joka kolmas vuosi tehtävän laajemman tarkastuksen perusteella pyritään parantamaan opiskeluympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Näillä perusteilla ei voi tarpeeksi alleviivata kyselyihin vastaamisen tärkeyttä!

Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat ovat kaikkiin Turun yliopiston opiskelijoihin verrattuna melko terveitä. Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden käyntejä YTHS:n kaikista yleislääkärikäynneistä (v.2018-2019) oli 13,6 %, psykologin ja psykiatrin käyntejä alle 8 %. Opetustilojen ergonomian parantaminen, istumisen tauottaminen ja fyysisen hyvinvoinnin tukeminen ovat merkittäviä asioita kokonaisvaltaisen opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. OPY on todennut Medisiina D:n luentosalien pöytien olevan liian kaukana, korjaustoimenpiteitä selvitellään. Lisäksi yliopiston tilasuunnitteluun on oltu yhteydessä muista fyysiseen opiskeluympäristöön liittyvistä puutteista, jotka on todettu 2018 tehdyssä tarkastuksessa. Opiskeluympäristöön liittyy merkittävästi myös psyykkinen puoli: riittämättömyyden tunteet, ajanhallinta ja organisointi, opiskelumotivaatioon liittyvät ongelmat sekä stressi. Masentuneisuus ja ahdistuneisuus ovatkin merkittäviä syitä yliopisto-opiskelijoiden lääkäri- ja psykologikäynneille. Poissaolojen korvauskäytäntöjen yhtenäistämisellä on pyritty helpottamaan opiskelijoiden kokemaa takkaa, se tuo tasa-arvoa ja korostaa korvaavan tehtävän olevan laajuudeltaan poissaoloa vastaava, ei rangaistus poissaolosta. Vaikka poissaolot eivät tässä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilassa olekaan ensimmäinen asia mielessä, voi tähän ohjeistukseen tutustua intranetissä: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/med/perustutkintoopiskelu/Sivut/poissaolot.aspx

Psyykkistä hyvinvointia kartoittaneen kandikyselyn tulosten mukaan hoitotieteilijät ovat lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoista tyytyväisimpiä opiskeluunsa ja oppimiseensa. Ruusuilla tanssimista se ei aina meilläkään ole, mutta opiskelijoiden välillä vallitseva hyvä yhteishenki ja kannustava ilmapiiri auttaa jaksamaan vaikeampienkin hetkien yli. Vaalikaamme siis sitä ja pidetään huolta toinen toisistamme!

OPY:n seuraava kokous on helmikuussa 2021 ja silloin tarkastellaan jälleen opiskeluympäristöä laajemmin – tehdään perusraportti, jossa todettuja puutteita pyritään korjaamaan seuraavien kahden vuoden aikana. Hoitotieteen opiskelijoiden edustajana toivon, että pystyn tuomaan kokouksessa mahdollisimman kattavasti esiin meidän hoitotieteilijöiden kokemuksia opiskeluympäristömme terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Tuokaa siis esiin näitä asioita! Minuun saa yhteyden sähköpostitse: milka.m.virmajoki@utu.fi.

Yhdessä hyvinvointia ja opintojen etenemistä ylläpitäen – poikkeuksellisinakin aikoina

Tämä kevät 2020 tullaan muistamaan poikkeuksellisena ja kevättä tullaan varmasti muistelemaan pitkään. Jokainen meistä varmasti seuraa tällä hetkellä jatkuvasti päivittyvää uutisvirtaa COVID-19:sta eli tuttavallisemmin koronaviruksesta. Uutta tietoa viruksesta ja sen kauaskantoisista seurauksista tulee joka puolelta, ehkä jopa ahdistukseen saakka. Me terveystieteiden maisteriopiskelijat olemme kuitenkin yliopisto-opintojemme aikana oppineet tiedonhakua ja tiedon kriittistä lukemista. Siihen kehotankin jokaista meistä: seurataan vain luotettavia lähteitä ja uutisointia viruksesta. Somen ja ylimääräiset sovellukset voi myös sulkea tai poistaa, jos tietotulva tuntuu aiheuttavan enemmän ahdistusta kuin hyvää oloa. Tässä myös asiantuntijoiden vinkkejä korona-ahdistukseen: https://yle.fi/uutiset/3-11260168.

Monia meistä saattaa myös opiskelijan näkökulmasta mietityttää viruksen vaikutus opintojen etenemiseen, opinnäytetöidemme tekemiseen ja valmistumiseen. Turun yliopisto ja oma, lääketieteellinen tiedekuntamme onneksi päivittävät tilannetta tasaisesti utu-sähköpostiin. Kaikkien opinnot turvataan, vaikka nyt hetkellisesti esimerkiksi tutkimuksen tekeminen saattaa keskeytyä poikkeustilanteen vuoksi ja valmistuminen siirtyä syksyyn. Olemme kuitenkin kaikki samassa tilanteessa, joten tuetaan toisiamme. Seuraa Turun yliopiston intranet-sivuja (https://intranet.utu.fi/) sekä Turun yliopiston ylioppilaskunnan eli TYY:n sivustoja (https://www.tyy.fi/). Voit myös aina olla yhteydessä Adaptukseen (adaptus@utu.fi) tai henkilökohtaisesti minuun opiskeluihin tai hyvinvointiin liittyen (anmarl@utu.fi). Yhdessä keksimme ratkaisuja ja tuemme toisiamme.

Omaa pahaa oloaan ja ahdistustaan ei kannata jäädä yksin potemaan. Soita tai vaikka Skypetä ystävällesi, vanhemmillesi tai isovanhemmillesi. Moni käy samoja tunteita ja ajatuksia läpi, ja ne on hyvä jakaa ääneen toisen kanssa. Ja olen melko varma, että kelle tahansa soitatkaan, hän myös ilahtuu yhteydenotostasi näinä monelle kovin yksinäisinä aikoina. Lisäksi suosittelen lämpimästi tutustumaan tähän yliopiston intra-sivustoilta liittyvään osioon: https://intranet.utu.fi/index/opintovartu/Sivut/default.aspx. Täältä löydät paljon tietoa yleiseen opiskelijan hyvinvointiin ja palveluihin liittyen -nyt ja tulevaisuudessa.

Oman henkisen hyvinvoinnin lisäksi on tärkeää myös ylläpitää fyysistä hyvinvointia. Monet isot ja pienemmätkin liikuntakeskukset tarjoavat tällä hetkellä ilmaisia online-tunteja. Monille ilmaisille tunneille voi osallistua kotoa käsin, ilman että olet liikuntakeskuksen jäsen. Seuraa Facebook-ryhmiä ja Googlaa, mikä sinulle sopisi parhaiten. Hetki matolla joogaten, keskittyen hetkeen ja hengitykseen tai raivokas kuntonyrkkeilyhetki olohuoneessa hikoillen. Raittiissa ulkoilmassa ulkoilu ja treenaaminen on myös varma mielen kohottaja. Kaikki liike tekee hyvää niin keholle kuin mielelle, jos vain olet terve. Sairaana tai kuormittuneena on taas hyvä levätä.
Pidetään huoli itsestämme ja toisistamme. Olemme kaikki uudessa, täysin poikkeuksellisessa tilanteessa, mutta tästäkin selvitään yhdessä <3

Kevätterveisin Anne-Marie, Adaptus ry:n koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen ja liikuntavastaava

Hoitotieteilijöiden kollegiaalisuus = Tuutorointi!

Kollegiaalisuus on hoitotyössä tärkeä arvo. Hoitotiedettä opiskelemaan hakeutuu usein motivoituneita henkilöitä, joilla on tahtotila päästä vaikuttamaan asioihin. Yksi tärkeä tapa vaikuttaa opintojen aikana on tuutorointi, koska tällöin pääset konkreettisesti vastaanottamaan uudet opiskelijat ja pehmentämään heidän opintojen aloitustaan. Se on myös yksi kollegiaalisimmista teoista, joita voi kanssaopiskelijoille tehdä!  Kaikki me tiedämme miltä tuntuu tulla ensimmäisenä päivänä kouluun, kun ei tunne ketään ja jännittää. Tietoa tulee ovista ja ikkunoista ja tuntuu ettei pää pysy perässä ja epäilyttää, onko tosiaan joku tästä selvinnyt? Mistä voin kysyä, jos ei kaikki jääkään heti mieleen? Lämmin ensivaikutelma ja kokemus että saan kysyä ja minusta huolehditaan ovat korvaamattomia, oli kyseessä sitten ensimmäinen päivä uudessa työssä tai koulussa!

Sen lisäksi että tuutorointi on aloitteleville opiskelijoille erittäin tärkeää, antaa se myös tuutoreille itselleen. Opiskelijatuutorina saat suorituksia 2 op vapaasti valittaviin opintoihin, sekä 40 euron korvauksen. Siis opintosuoritus, josta maksetaan?? Kyllä! Sanoisinko oman kokemuksen pohjalta, että helpoiten/mukavimmin tienatut 2 op opintojen aikana. Suorituksen saamiseksi tuutoreiden tulee osallistua tiettyyn määrään tuutorointitapahtumia, joten osallistuminen on myös joustavaa (tapahtumia on tarjolla enemmän kuin mitä osallistumismerkintöjä vaaditaan)! Tuutorin ei tarvitse itse tietää/osata kaikkea, koska porukassa löytyy aina joku, joka tietää tai sitten selvitellään yhdessä. Eniten uusia opiskelijoita tuntuu kiinnostavan opintojen suoritustavat ja sisällöt ja tässähän me kaikki ollaan jo kokemusasiantuntijoita. Tuutorointiin saa toki myös koulutusta ja toiminta suunnitellaan yhdessä kevään ja alkusyksyn aikana.

Tuutorointia pidetään arvossa sekä hoitotieteen laitoksella että yliopistolla yleensäkin. Osallistumisen kehtaa myös laittaa cv:hen, koska kuten alkutekstissä toinkin jo esiin, tuutorit ovat kollegiaalisuuden huipentuma! Tuutorit ovat myös suhteellisen pidettyä porukkaa muiden opiskelijoiden keskuudessa <3 Jos olit tyytyväinen tuutoreilta saamaasi apuun, laita hyvä kiertämään ja ilmoittaudu tuutoriksi 29.2 mennessä seuraavasta linkistä:

https://link.webropolsurveys.com/S/C2875C5C234A04CE

Lisätietoa tuutoroinnista löydät

https://intranet.utu.fi/index/opiskelijatuutorointi/Sivut/default.aspx

t: tuutorivastaava ja varapj Noora

 

Vuoden 2019 kuulumiset ja joulutervehdys

Loppuvuodesta ihmetellään usein, mihin ne kaikki reilut kolmesataa päivää taas hujahtivatkaan. Silti, kun taaksepäin katsoo, on kulunut vuosi ollut työntäyteinen, touhukas ja antoisa – miten paljon yhteen vuoteen mahtuukaan!

Lukuvuoteen 2019 on sisältynyt aktiivista opiskelijavaikuttamista, tiivistä yhteistyötä hoitotieteen laitoksen kanssa ja verkostoitumista tiedekunnassa sekä yliopistossa. Yhdistyksemme on saanut uusia jäseniä ja toimintamme on aktiivista. Olemme innovoineet uusia tapahtumia ja pohtineet, miten voisimme jatkossa entistä tehokkaammin ajaa opiskelijoidemme etuja ja tehostaa hoitotieteen näkyvyyttä.

Mitä esimerkiksi Adaptuksessa vuoden aikana puuhattiin?

 • Tammikuussa teoriaristeiltiin
 • Helmikuussa herkuteltiin laskiaispullilla ja kevätkokouksessa vapautettiin edellinen hallitus vastuusta
 • Maaliskuussa juhlittiin 32 – vuotiasta Adaptusta
 • Huhtikuussa hupellettiin Helsingissä
 • Toukokuu oli piknik-kuu: eväskorit pakattiin niin vappuna kuin palautepäivänäkin
 • Kesä- ja heinäkuussa ladattiin akkuja (ja mahdollisesti tienattiin hiukan rahaa)
 • Syyskuussa toivotettiin uudet opiskelijat tervetulleiksi
 • Lokakuussa maisteltiin luomuviinejä
 • Marraskuussa pikkujouluiltiin sekä valittiin uusi hallitus syyskokouksessa
 • Joulukuussa laitettiin vuoden 2019 hallituskausi pakettiin – aineettomat joululahjat eivät kääreitä tarvinneetkaan J

Adaptuksen puheenjohtajana toimiminen oli opettavainen kunniatehtävä. Vuoden 2019 hallitus oli aikaansaava ja sitoutunut – kiitos Minna, Minttu, Anna, Karoliina, Imane, Noora, Jani ja Emmi! Erityiskiitos tiimihengestä ja kollegiaalisuudesta.

 

Fiilikset ovat kieltämättä hiukan haikeat, mutta samalla voin luottavaisin mielin todeta, että Adaptuksen toiminta on hyvissä kantimissa. On hienoa huomata, että opiskelijavaikuttamista pidetään merkityksellisenä, ja että hoitotieteilijöissä on aktiivisia opiskelijoita, jotka haluavat saada äänensä kuuluviin. Mahtavaa! Henkilökohtaisesti toivon, että Adaptuksen toiminta jatkuu edelleen aktiivisena, jäsenistöämme kuunnellen, ja että etenkin aktiiviseen tiedottamiseen panostetaan jatkossakin. Kaikista eniten toivon, että vuoden 2020 hallituksesta hitsautuu tiivis porukka, joka muistaa puurtamisen ohella pitää hauskaa J hyvä fiilis välittyy myös ulospäin.

 

Nyt on aika rauhoittua joulun aikaan. Muistetaan rentoutua ja helliä niin itseämme kuin läheisiämmekin. Ja otetaan uusi vuosikymmen ilolla ja uteliaisuudella vastaan!

Jouluisin terveisin

Nora Hauhio

puheenjohtaja 2019

Adaptus ry

 

 

Syksy on uusien mahdollisuuksien aikaa – lähde mukaan vaikuttamaan

Opintojakso kerrallaan syksyn opiskelut ovat lähteneet käyntiin niin meillä vanhoilla kuin uusillakin adaptuslaisilla. Arjen kiireen tuntu saa uuden ulottuvuuden, kun opinnot näin syksyisin starttaavat – yritetään kiireistä huolimatta nauttia uuden oppimisesta ja itsemme kehittämisestä, vaikkakin niiden merkitystä saatamme puntaroida useaan otteeseen kirjallisten töiden palautuksia tehdessämme. Hyvinvointi opiskeluaikana on Adaptukselle asia, jota haluamme ja pyrimme tukemaan. Hyvinvoinnin tukemisen lisäksi Adaptus pyrkii edistämään opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. Tiedämme, miten merkityksellistä hyvä työilmapiiri on työssä jaksamisen kannalta. Hyvä, kannustava ja huomioiva ilmapiiri kantaa myös opinnoissa pitkälle. Adaptuksen toiminnan tarkoituksena on tehdä opiskelustamme kaiken kaikkiaan sujuvampaa ja mukavampaa.

Adaptukselle tärkeitä arvoja toiminnassamme ovat ainakin kollegiaalisuus – Adaptus ry edistää yhteisöllisyyttä ja luo kunnioittavan, arvostavan ja kannustavan ilmapiirin opiskelijoiden keskuudessa. Yhdenvertaisuus – Adaptus ry toivottaa kaikki Turun yliopiston hoitotieteen opiskelijat jäsenikseen ja pyrkii ajamaan kaikkien opiskelijoiden etua tasapuolisesti, sekä avoimuus – Adaptus ry hyödyntää tehokkaasti eri tiedotuskanaviaan, jotta tärkeät ilmoitusasiat tavoittavat mahdollisimman tehokkaasti jokaisen yhdistyksen jäsenet. Jäsenenä olet myös enemmän kuin tervetullut Adaptuksen hallituksen kaikkiin kokouksiin!

Koetko, että ainejärjestötoiminta on sinulle vielä tuntematonta? Kohta se on tuttua! Adaptus ry nimittäin on rekisteröity yhdistys, jonka toimeenpaneva ja valmisteleva elin on hallitus Hallituksen tehtävä on hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslain ja asetusten sekä yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla. Ylintä valtaa yhdistyksessä käyttävät yhdistyksen jäsenet, eli te adaptuslaiset, sääntömääräisissä tai ylimääräisissä kokouksissa. Hallituksen tulee toimia näissä kokouksissa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista. Adaptuksen jäseneksi liittyminen on vaivatonta – mutta miksi se kannattaa? Adaptus ry edustaa yhteisesti meitä hoitotieteen opiskelijoita ja tuo tieteenalaamme näkyväksi koko yliopiston tasolla. Adaptuksen hallitus tekee yhteistyötä hoitotieteen laitoksen kanssa ja tuo kaikkien meidän opiskelijoiden äänen kuuluviin yhteisessä päätöksenteossa.

Adaptuksen hallitus vuodelle 2020 valitaan marraskuussa Adaptus ry:n syyskokouksessa, jonne olet lämpimästi tervetullut. Tiedotamme syyskokouksesta tarkemmin vielä lokakuun aikana! Tänä syksynä sinulla on hoitotieteen opiskelijana hieno mahdollisuus päästä vaikuttamaan myös Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) edustajistoon. Edustajisto käyttää ylioppilaskunnassa ylintä päätäntävaltaa. Edustajisto päättää, mitä ylioppilaskunta tekee. Toimikausi on kaksivuotinen. Ehdokasilmoitus tulee tehdä 11.10. klo 12.00 mennessä. Lisätietoja saat TYY:n verkkosivuilta https://www.tyy.fi/fi/ylioppilaskunta/edustajistovaalit-2019 tai olemalla yhteydessä esimerkiksi Adaptuksen hallitukseen. Vaikuttaminen esimerkiksi ainejärjestössä, erilaisissa toimikunnissa tai ylioppilaskunnassa on upea kokemus ja antaa paljon. Tule mukaan toimintaan ja asetu ehdolle – päätöstä et tule katumaan!

Adaptuksen hallituksen puheenjohtaja Nora ja varapuheenjohtaja Minttu toivottavat opiskeluintoa syksyyn ja jaksamista opintoihin!

 

Tällä kertaa blogiin kirjoittelee kopo-, tutor- ja kansainvälisten suhteiden vastaava Imane.

Toukokuun viimeinen viikko. Aivan kohta koulut loppuvat, ja lapset ja nuoret pääsevät hyvin ansaitulle kesälomalle. Hoitotieteen opiskelijoista moni suuntaa kesäksi omiin töihinsä, koska loma on monenkin tapauksessa vietetty opintoja tehdessä. Hoitotieteen opiskelijat ovat monella tapaa erilaisia yliopisto-opiskelijoita. Meistä jokaisella on yksi tai useampi alempi ammattikoulu- tai korkeakoulututkinto alla, ja monilla on työkokemustakin useita vuosia. Siinä, missä muut perusopiskelijat voivat suurimmaksi osaksi keskittyä opintoihin, meillä huomion jakaa oma työ ja useilla myös perhe. Tämän lisäksi, keski-ikämme on huomattavasti korkeampi kuin missään muissa opinnoissa.

Monien eroavaisuuksien lisäksi meillä on kuitenkin myös paljon yhtäläisyyksiä muiden tutkinto- ja jatko-opiskelijoiden kanssa. Aloittaessani opintoni muutama vuosi sitten, kuvittelin, että yliopistossa opettajat opettavat, tutkijat tutkivat ja opiskelijat opiskelevat. Näin jälkikäteen melkein nolottaa näin simppeli ajatusmaailma. Sen lisäksi, että yliopistolta tuskin löytyy ainoaakaan opettajaa joka ei tekisi tutkimustyötä, tai tutkijaa, joka vähintäänkin silloin tällöin tekisi opetustyötä, myös opiskelijoiden rooli on paljon muutakin kuin opiskelua.

Opiskelija voi osallistua yliopistolla vaikuttamiseen ainejärjestöjen, toimikuntien ja työryhmien jäsenenä sekä ylioppilaskunnan jäsenenä. Suurimmalla osalla laitoksista opiskelijoilla on omat ainejärjestönsä. Meidän laitoksellamme Adaptus on jo 32 vuotta valvonut opiskelijoiden etua, järjestänyt hauskoja tapahtumia ja hankkinut lisäkoulutusta mm. tilastotieteen lisäopintojen muodossa. Ensi vuodellekin on suunnitteilla uudenlaisia tapahtumia, joista osa toivottavasti jää elämään hyvinä perinteinä.

Opiskelijoiden toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen. Meidän laitoksellamme opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua ainejärjestön toimintaan joko hallitustyöskentelyn kautta tai olemalla aktiivinen rivijäsen. Aktiivisuuden määränkin voi jokainen hyvin vapaasti määritellä itse ja osallistua sellaiseen toimintaan, mistä on itselle iloa ja hyötyä. Omassa ainejärjestössä vaikuttamisen lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus päästä osallistumaan ja vaikuttamaan yliopiston toimintaan erilaisissa toimikunnissa ja työryhmissä. Työryhmissä ja toimikunnissa on opiskelijaedustajille kiintiöt, ja ainejärjestö julkaisee tehtävät haettavaksi, ja hallitus valitsee edustajat.

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) valvoo opiskelijoiden etuja ja järjestää koko yliopiston opiskelijoille tarkoitettuja tapahtumia. TYY:n jäsenyys, toisin kuin ainejärjestön jäsenyys, on pakollinen jokaiselle perustutkinto-opiskelijalle. TYY:n toiminta jakautuu kahdelle toimijalle: TYY:n edustajisto, joka valitaan vaaleilla kahden vuoden välein, ja TYY:n hallitus, jonka edustajisto valitsee. TYY:n edustajisto tekee päätökset toiminnasta, ja hallitus toimeenpanee ne. Sekä edustajisto että hallitus koostuvat opiskelijajäsenistä.

Näiden lisäksi opiskelijat ovat myös mukana tiedeyhteisössä. Jokainen opiskelija kiinnittyy johonkin tutkimusryhmään, jossa tekee omat opinnäytetyönsä ja niihin liittyvää tutkimusta. Hoitotieteen laitoksella on myös opiskelijoille suunnattuja lyhyitä tai pitkäaikaisempia harjoitteluita, joissa oppii tiedeyhteisössä vaadittavia työelämätaitoja ja pääsee verkostoitumaan. Harjoitteluissa pääsee myös näyttämään omaa osaamistaan, ja joskus se saattaa avata ovia myös erilaisiin työtehtäviin laitoksella. Melkein kaikissa tutkimusryhmissä on perus- tai jatko-opiskelijoita tutkimusavustajina, projektityöntekijöinä tai projektitutkijoina.

Jos haluat yliopisto-opiskeluista muutakin kuin opintoja, tutustu omaan ainejärjestöösi ja ylioppilaskuntaasi, ja mene mukaan toimintaan. Jäsenyys kannattaa aina, koska osa toiminnasta on suunnattu vain ainejärjestön jäsenille. Toiminnassa voi kuitenkin olla mukana vaikka ei kuuluisi hallitukseen tai edustajistoon. Muista myös käyttää omaa ääntäsi vaikuttamiseen syksyn edustajistovaaleissa tai asetu itse ehdolle! Hauskaa kesää kaikille!

@pixabay

Hoitotieteilijöiden Helsingin Haalarihupellus ja Adaptuksen vappu

Adaptuksen kevät on ollut täynnä aurinkoa, virkistymistä ja hauskoja tapahtumia sekä Turussa että Helsingissä.

Huhtikuun alussa vietettiin perinteistä Hoitotieteilijöiden Helsingin Haalarihupellusta HHH:ta Kalliossa. Tapahtumapaikkoina olivat Fredin biisistä tuttu Ravintola Oiva, Helsing bar, Ravintola Roskapankki, uusi kohde On the Rocks, tunnelmallinen sporttihipsteribaari Harju Baari sekä Vaasankadun Ravintola B12. Jatkopaikkana toimi Kaisaniemen Molly Malones. Hupelluksen rastitehtävien myötä tutustuttiin kalliolaiseen elämänmenoon erilaisin tutkimusmetodein. Lopuksi suoritettiin implementoituminen tanssilattialle.

Adaptuksen kolmipäivästä vappua vietettiin 29.4. – 1.5. IVA:n toimistolla 29.4. grillailtiin ja pelailtiin pihapelejä yhdessä IVA:n ja THLKS:n kanssa. Vappuaattona juhlittiin vappua piknikin merkeissä Turun taidemuseonmäellä ja vappupäivänä kokoonnuttiin piknik-herkkujen ääreen Helsingin Kaivopuistossa. Grillissä valmistui maistuvia herkkuja, sää suosi ja seura oli mitä mahtavinta!

Lämmin kiitos kaikille tapahtumiin osallistuneille! Tästä on hyvä jatkaa tämän kevään viimeisiin opintoihin. Nyt kun piknikkien makuun on päästy, niin nähdään palautepäivän piknikin merkeissä keskiviikkona 22.5.!

Terkuin Anna, Adaptus ry:n tapahtumavastaava 2019

 

 

 

Opiskeijan (mielen)hyvinvointi

Tällä kertaa blogia kirjoittelee Noora, Adaptuksen sosiaalipoliittinen vastaava. Tekstini käsittelee hyvinvointia erityisesti mielenterveyden näkökulmasta, koska se on minulle psykiatrisena sairaanhoitajana sydämen aihe. Aihe on jatkuvasti tärkeä, koska ei ole olemassa terveyttä ilman mielenterveyttä.

Kevät ja auringon valo ja lämpö saavat monet heräämään talvihorroksestaan. Herääminen aamuisin voi tuntua helpommalta, mutta usein keväällä myös alkaa tuntea vuoden aikana kertyneet paineet, ja kesäloman odotus kasvaa. Meillä hoitotieteen opiskelijoilla monilla kevätlukukauden loppuminen ei tarkoita pitkää kesälomaa, vaan opintovapaan jälkeen kutsuu paluu työhön (ja osa toki on käynyt työssä koulun ohessakin). Joillekin meistä kesäaika voi tarkoittaa opiskelujen jatkumista (esimerkiksi kandin/gradun työstöä). Opinnoissa tahti on kova ja työmäärä melkoinen ja oman itsen organisointi- ja stressin säätelytaidot ovat kullan arvoisia. Arjen pyörityksessä omaan hyvinvointiin panostaminen voi jäädä sivuun.

Auringon valon lisääntyminen ei myöskään automaattisesti tarkoita kohoavaa mielialaa ja energisyyttä kaikille. Omakohtainen kokemukseni mielenterveystyössä on osoittanut, että keväällä ihmiset ovat väsyneitä ja lisääntyvä valoisuus voi luo paineita siihen, että oman energisyyden ja mielialan tulisi myös kohota. Usein uupumisen taustalla ovat tunnollisuus (=vaativuus itseä kohtaan) sekä suorituskeskeisyys. Jos tunnistat itsessäsi vaativuutta ja suorittamista, suosittelen sinua katsomaan seuraavan YTHS:n videon:

Mielenterveyttä tukevat palvelut opiskelijalle

Yksin ei tarvitse koskaan pärjätä. Meille opiskelijoille on tarjolla paljon tukea jaksamiseen ja (mielen)terveyden ylläpitoon.  Olen koonnut tähän kirjoitukseen vinkkeja siitä, mistä ja miten apua voisi hakea. 

Tulevina hoitotieteen ammattilaisina meitä kaikkia odottaa tavalla tai toisella esillä olo ja esiintyminen. Edes tutkijana ei nykypäivänä ole mahdollista hautautua omaan työhuoneeseen näpyttelemään SPSS-ohjelmaa, vaan monipuolinen yhteistyö käytännön hoitotyön kentän kanssa ja hoitotieteen näkyvyyden lisääminen on osa toimenkuvaa. Osalle meistä esiintyminen on luontevampaa kuin toisille, vaikka suurinta osaa esiintyminen jännittää. Jännittäminen on normaalia ja hyvä asia, mutta liiallisena usein kärsimystä aiheuttavaa. YTHS on koonnut Jännittääkö?– sivun, jossa on tietoa jännittämisen taustasta, vertaiskokemustietoa sekä keinoja kuinka helpottaa liiallista jännittämistä. https://www.yths.fi/jannittaa Jännä juttu- verkkokurssin avulla voit aloittaa työskentelyn vaikka heti ja ilmaiseksi: Jännä juttu: irti jännityksestä ja sosiaalisten tilanteiden pelosta

Muita ilmaisia verkko-ohjelmia opiskelijoille on mm.

Toisaalta omia voimavaroja ja arkea voi nakertaa nykypäivänä niin monelle meille tuttu stressi. Stressiin voidaan vaikuttaa sekä yksilöllisillä että yhteisöllisillä ratkaisuilla ja valinnoilla. Nyyti ry:n opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään 25.4. Kampanjan teemana on tänä vuonna: #RUUHKAKEVÄT – MIKÄ STRESSAA? Kampanjan aikana (15.4-26.4) Nyyti ry jakaa sosiaalisessa mediassa monipuolista ja kiinnostavaa stressi-teemaista sisältöä ja tähän on jokaisella myös mahdollisuus osallistua! https://www.nyyti.fi/mielenterveyspaiva/ 

YTSH järjestää myös StressLess taitovalmennuksia eri paikkakunnilla: https://www.yths.fi/palvelut/ryhmatoiminta/stresslessI <3 Arki sivustolla https://www.yths.fi/i_love_arki/iloitsetko_arjesta stressiä lähestytään arjen hallinnan näkökulmasta, eli huomioiden elämäntavat ja -asenteet: 

Muuta elämäntapojasi ja -asenteitasi: (lähde: YTHS, I <3 Arki-sivusto) 

 • Ei puurtamista ja päivän pidentämistä. Ole armollinen itsellesi, kun olet tehnyt parhaasi.
 • Kysy: ”Mikä on oleellista ja missä järjestyksessä hommat pitää tehdä?”
 • Hae tuttua arkipäivän järjestystä – rutiineja.
 • Omat stressin helpotuskeinot, esimerkiksi siivoaminen, ulkoilu, rentoutuminen.
 • Hyväksy tai sopeudu tapahtuneisiin asioihin, joita et voi muuttaa ja jatka eteenpäin.
 • Puhu pahasta olosta ja stressistä. Yhdessä jonkun kanssa pohtiessa omat ajatuksetkin selkiytyvät.
 • Muista, että maailma ei kaadu pieniin murheisiin. Mokat ymmärretään ja hyväksytään.
 • Muuta ajatuksiasi ja anna itsellesi lupa myös nauttia.
 • Älä mene siihen halpaan, että ajattelet olevasi muita huonompi, kun olet stressaantunut.
 • Yritä väsymyksestä huolimatta hakeutua muiden pariin

Joskus tilanne on se, ettei omahoidollisin toimenpitein vointi kohene. Elämässä myös tulee eteen kriisejä, joita kukaan meistä ei voi ennakoida. YTHS tarjoaa näissä tilanteissa kriisiapua: https://www.yths.fi/palvelut/mielenterveys/kriisiapu. Pidempiaikaisessa mielialan laskussa ja uupumuksessa YTSH tarjoaa sekä kiireellisiä https://www.yths.fi/palvelut/mielenterveys/kiireellinen_hoito että kiireettömiä palveluja https://www.yths.fi/palvelut/mielenterveys/kiireeton_hoito.

TYY:n sivuilla löytyy myös kootusti hyviä linkkejä mielenterveyttä tukeviin palveluihin: https://www.tyy.fi/fi/opiskelijalle/mielenterveys

Mitä sinun hyvään päivääsi sisältyy?

Haastan nyt kaikki pohtimaan omaa mielenhyvinvointiaan ja tekemään itselleen muistilistan asioista, jotka tuottavat mielihyvää. Laita tämä muistilista näkyvälle paikalle kodissasi, jotta tarpeen tullen voit muistuttaa itseäsi sinulle tärkeistä asioista. Ihanaa kevättä kaikille ja pidetään itsestämme huolta! <3 

 

Kestävä kehitys ja vuosijuhlat?

Kestävä kehitys on tärkeä arvo Adaptukselle, ja sen vuoksi se halutaan huomioida myös Adaptuksen vuosijuhlissa. Äkkiseltään saattaa tosin tuntua siltä, että kestävän kehityksen mukaisia juhlia on mahdotonta järjestää. Eikö kestävän kehityksen kannalta olisi järkevintä jättää juhlat järjestämättä?

Kestävä kehitys mielletään helposti vain ympäristöön liittyviksi asioiksi. Nykypäivänä sen merkitys on kuitenkin huomattavasti laajempi, pitäen sisällään sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen näkökulman. Nimenomaan tuo sosiaalinen näkökulma puhuu erityisesti juhlien järjestämisen puolesta. Sosiaalinen näkökulman yksi osa-alue on hyvinvointi ja tässä tapauksessa kyseessä on tietysti opiskelijoiden hyvinvointi. Vuosijuhlien perimmäinen tarkoitus on juhlistaa ainejärjestöämme nauttimalla hyvästä seurasta, ruuasta ja juhlaohjelmasta.

Vuosijuhlatiimimme on huomioinut ekologista näkökulmaa juhlien järjestelyissä myös mm. koristelussa. Päätimme esimerkiksi luopua ilmapalloista, ja hyödynnämme kierrätysmateriaalia juhlien koristelussa. Juhlissa on tarjolla kasvisruokavaihtoehto, ja juhlapaikka löytyy Turun keskustasta, hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelta. Lisäksi osa juhlien painotuotteista on painettu kierrätyspaperille.

Eräs tärkeä juhliin liittyvä seikka, joka etenkin naisväkeä askarruttaa kovasti ennen juhlia, on pukeutuminen. Vuosijuhlatiimi kannustaa huomioimaan kestävän kehityksen ja kierrätyksen myös juhlapukeutumisessa. Vuosijuhlan tapahtumasivulta Facebookista löytyy viestiketju, johon voit laittaa kuvia lainattavista tai myytävistä juhlavaatteista tai huudella, jos haluaisit itse lainata tai ostaa jotakin. Jos viestiketjuun ei ilmesty mitään itseä houkuttelevaa, eikä juhlapukua ole ennestään kaapin perukoilla, on asun vuokraus ympäristön kannalta kestävämpää kuin uuden ostaminen. Ainakin Turussa osasta vuokrausliikkeistä saa opiskelija-alennusta. Puvun vuokraaminen on ekologinen vaihtoehto myös rahakukkarolle.

Juhlat voi järjestää ekologisesti ja niihin voi myös osallistua huomioiden ekologisen näkökulman. Adaptus pyrkii jatkuvasti huomioimaan kestävän kehityksen mukaisia arvoja yhä enemmän toiminnassaan. Jo pienillä asioilla voimme saada muutosta aikaan!

Tuutor haku nyt käynnissä !

Nyt on taas hoitotieteen tuutorhaku käynnissä ja suosittelemme ehdottomasti hakemaan mukaan tuutoriksi. Olimme viime vuonna mukana tuutoroimassa ensimmäisen vuoden hoitotieteen opiskelijoita meidän mahtavan tuutoritiimin kanssa.  Tuutorointi oli hauskaa ja osa onkin toiminut tuutorina useamman kerran. Tuutoroinnista oli myös paljon hyötyä. Tuutoroinnista sai hyvää kokemusta pienryhmien ohjaajana toimimisesta, jonka voimme tästä lähtien mainita myös cv:ssä. Pienryhmän ohjaajana toimimisesta on hyötyä sekä opettajaopiskelijoille että asiantuntija ja johtamispuolen opiskelijoille. Lisäksi tuutoronnista sai kaksi opintopistettä. Jos siis vielä mietit, mitä vapaavalintaisia opintoja otat, että saat opintopisteet täyteen, kannattaa laittaa tuutorointi harkintaan. Tuutoroinnista maksetaan myös pieni palkkio. Yksi tuutoroinnin parhaita puolia on kuitenkin se, että pääsee tutustumaan hoitotieteen uusiin opiskelijoihin. Verkostoituminen kannattaa aina. Tuutoroinnista tulee myös ihan yksinkertaisesti hyvä mieli, kun pystyy auttamaan muita. Ja TYY:n tuutorien vuosittain vaihtuva haalarimerkki on mukava lisä haalareissa.

Opintojen aloitus on jännittävää ja tuutorina pääset kokemaan opintojen jännittävän ja hauskan aloituksen uudelleen. Tuutorina sinulta tullaan todennäköisesti kysymään monia eri asioita. Moneen kysymykseen osaa todennäköisesti vastata, mutta aina tulee myös kysymyksiä, mihin ei osaa vastata. Se ei haittaa, sillä tuutorin ei tarvitse tietää kaikkea.

Tuutorin on tärkeä olla läsnä ensimmäisellä viikolla, kun uudet opiskelijat aloittavat opintonsa. Lisäksi tuutorointiin kuuluu tuutorcafet, joita järjestettiin ainakin viime vuonna viisi kertaa. Tarvittavat tuutorointimerkinnät saa kuitenkin yleensä jo ensimmäisen viikon aikana.

Tuutorinti on tärkeä osa yliopisto-opintoja ja parhaiten sen merkityksen ymmärtää, jos miettii, millainen oma opintojen aloitus olisi ollut ilman tuutoreita. Me vanhan tuutorit ainakin koemme, että omien opintojemme aloitus onnistui aikoinaan hyvin juuri siksi, että tuutorit olivat paikalla auttamassa meitä. Hyvä kannattaa siis pistää kiertämään. Jos vielä mietit, hakeako tuutoriksi,  vastaus on ehdoton kyllä. Kannattaa silti toimia nopeasti, sillä haku on käynnissä 28.2 asti.

Vujutiimi työssään

Reilun kuukauden päästä koittaa vihdoin odotettu päivä. Pääsemme juhliman 32-vuotiasta Adaptusta. Juhlan järjestelytoimikunta, eli tuttavallisemmin vujutiimi, on täydessä työn tohinassa. Nämä viimeisen kuukauden valmistelut ovat kuitenkin jäävuoren huippu koko prosessissa. Vuosijuhlan järjestely käynnistyi nimittäin jo viime keväänä. Mitä kaikkea vujutiimin toimintaan ja juhlan järjestämiseen on tähän mennessä sisältynyt? Tässä vähän yhteenvetoa kuluneen vuoden aherruksesta.

Toive vuosijuhlien järjestämisestä nousi Adaptuksen jäsenistöltä. Samoja ajatuksia oli myös itselläni. Kyllä opiskelun pitää olla muutakin kuin seminaareja, pänttäämistä ja tenttejä. Tarvitaan juhlat! Siis oikeat akateemisen perinteen mukaiset vuosijuhlat. Sieluni silmin näin itseni liitelemässä tanssilattialla iltapukuun pukeutuneena osana opiskelijajärjestöjen pitkää perinnettä. Ennen tätä huippuhetkeä juhlien järjestämisessä tarvitaan kuitenkin paljon muuta, erityisesti tekijöitä. Viime keväänä Adaptus rekrytoi kiinnostuneita vuosijuhlien järjestelytoimikuntaan. Juhliin liittyvien ajatusteni innostamana päätin hakeutua mukaan joukkoon. Kevään mittaan meillä olikin jo mukavan kokonainen tiimi kasassa ja syksyllä rivejä täydensivät vielä uudet ensimmäisen vuoden opiskelijat. Kaiken kaikkiaan vujutiimiin liittyi 15 innokasta hoitotieteen opiskelijaa eri vuosikursseilta.

Ensimmäisissä tapaamisissa lähdimme liikkeelle juhlan raamien pohtimisesta. Haluammeko perinteiset iltajuhlat juhlapukuineen ja illallistarjoiluineen vai mieluummin cocktailtilaisuuden? Kuten jo tiedätte, päätimme haluta molemmat. Seuraavaksi vuorossa oli sopivan tilan löytäminen. Tilaa etsiessämme kartoitimme useita vaihtoehtoja. Huomioon piti ottaa paikan tarkoituksenmukaisuus ja tietysti hinta. Päädyimme siis Kouluun ja mikäpä olisikaan sopivampi paikka opiskelijajärjestön vuosijuhlalle. Alkuvaiheen yksi tärkeä osa oli tietysti myös budjetin laatiminen.

Juhlatilan varmistuttua, pääsimme toden teolla suunnittelemaan sisältöä eli juhlien teemaa, ulkoasua ja tietysti ohjelmaa. Kaikki tekemämme hankinnat on tarkasti harkittu ja vaihtoehtoja on kilpailutettu. Halusimme toteuttaa juhlat ekologisesti kestävällä tavalla. Taloudellisten tekijöiden lisäksi olemmekin hankinnoissa suosineet ympäristöystävällisyyttä. Juhlien tiedottaminen on ollut yksi osa vujutiimin työtä. Tiedottamisen hoidimme etupäässä nettisivujen ja somen kautta. Merkittävä tehtävä juhlien mahdollistajana oli myös sponsoreiden hankkiminen ja iloksemme saimmekin tukijoita. Juhlien ohjelmaa ja koristelua on toki myös suunniteltu ja järjestelty, mutta niistä ei tässä sen enempää. Kohta näette…

Kaikkiaan vuosijuhlien suunnittelu on ollut antoisa prosessi. Tapahtuman järjestämisestä olen oppinut paljon, ainakin muutaman opintopisteen edestä. Lisäksi on ollut mielenkiintoista oppia tuntemaan akateemista kulttuuriperintöä. Ennen kaikkea juhlien järjestelyyn osallistuminen on antanut minulle mahdollisuuden tutustua uusiin mahtaviin ihmisiin myös oman vuosikurssin ulkopuolelta. Meillä hoitotieteessä on fiksuja, lahjakkaita ja valtavan aikaansaavia opiskelijoita. Vujutiimissä ihmisten erityiset lahjakkuudet ovat päässeet loistamaan, esimerkkeinä mainitakseni yksi on mestari organisoimaan asioita, toinen loihtii kaikkea visuaalisesti upeaa ja kolmas tekee nettisivuja.

Ensi kuussa siis juhlitaan. Jos et vielä ole ilmoittautunut mukaan, niin toimi nopeasti. Muutama paikka on enää vapaana. Ollaan mukana muokkaamassa akateemista perinnettä meidän näköiseksi ja pidetään henkeä yllä. Vietetään yhdessä unohtumaton vuosijuhla.

Vujutiimin puolesta Eeva

Tammikuun terveiset ja kevään odotusta

Vuosi 2019 vierähti vauhdilla käyntiin, ja tammikuu alkaa olla paketissa. Tammikuussa uudet hallituslaiset pääsivät perehtymään tehtäviinsä viime vuoden hallituslaisten opastuksella. Perehdytyksen jälkeen kokoustettiin ensimmäisen kerran uuden hallituksen voimin. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin monista tärkeistä asioista, kuten tiedottamisesta, edustamisesta ja tulevista kevään tapahtumista. Uuden hallituksen sisäinen dynamiikka hioutuu tietysti pikkuhiljaa matkan varrella, mutta vaikuttaisi vahvasti, että meillä on hyvä ja monipuolinen porukka kasassa ja antoisa hallituskausi edessä!

Adaptuksen tapahtumavuosi pyörähti käyntiin, kun perinteikäs Teoriaristeily irtosi maista ykkösvuosikurssilaisten teoria 1 – opintojakson päätteeksi. Mukana oli toki muidenkin vuosikurssien edustajia. Risteilyn hulvattomasta ohjelmasta vastasivat risteilyemäntä Karoliina ja risteilyisäntä Jani. Hyttikuntien piti valita ennalta yhtenäinen teema ja ilmentää sitä olemuksessaan – laivalla nähtiinkin vihreiden haalareiden lisäksi jos jonkinmoista rekvisiittaa yksisarvisasuista aina erilaisiin päähineisiin ja eläinkuoseihin. Leikkimielistä kisailua käytiin myös esimerkiksi haalarimerkkien ompelussa. Ilta huipentui Jean S. keikkaan ja tanssilattian valloitukseen. Seuraavana päivänä teki eetvarttia päästä laivan spa – osastolle rentouttamaan bailaamisesta kipeytyneitä jäseniä, ja tax free – myymälä oli varattu meille private shopping – tilaisuutta varten. Kiitos vielä mahtavasta risteilystä järjestäjille ja mukana olleille!

Vuosi 2019 on monessakin mielessä muutosten vuosi – yliopiston rehtorin vaihtuminen ja samalla niin tiedekuntien kuin laitosten hallinnon uudelleen valitseminen, tulevat eduskuntavaalit… Ja mitähän vielä! Myös adaptuslaisten kannattaa pysytellä korvat ja silmät auki, valppaina ja aktiivisina, ja käyttää hyväksi kaikki vaikuttamisen mahdollisuudet.

Kevään yksi ehdottomista kohokohdista koittaa maaliskuun 9. päivä, kun Ravintola Koulussa tanssitaan Adaptuksen 32. vuosijuhlia. Mahtavaa, että opiskelijoiden toiveesta tätä hienoa perinnettä haluttiin uudistaa siten, että juhlat järjestetään jatkossa joka toinen vuosi joka viidennen vuoden sijaan!

Vuosi on vasta alussa, mutta se vaikuttaa nyt jo lupaavalta, jännittävältä ja touhukkaalta. Henkilökohtaisesti odotan jo innolla Adaptuksen perinteisiä kevään tapahtumia ja tietysti valon lisääntymistä ja kevään tuloa.

Ja PSSST tutor-haku käynnistyy 1.2. – älä missaa!

Rakkain terveisin,

Adaptus ry hallituksen puheenjohtaja

Nora Hauhio

VUOSI 2018

Mitä tapahtui vuonna 2018?

Vuosi on vaihtumassa ja ennen uuden vuoden kujeita on hyvä vilkaista taaksepäin ja miettiä, mitä kaikkea menneenä vuotena on saavutettu.

Adaptus on vuonna 2018 ollut entistä aktiivisempi ainejärjestö. Alkuvuonna perinteinen Teoriaristeilymme keräsi ennätysmäärän osallistujia, samoin Hoitotieteilijöiden Helsinki Hupellus, HHH, sai suuren määrän hoitotieteilijöitä kokoontumaan yhteen Helsingin Kallioon. Lisäksi ollaan käyty teatterissa, tankotanssimassa, juhlittu vappua, tehty excursio Tampereelle Saluksen kotikulmille, käyty piknikillä, toivotettu uudet opiskelijat tervetulleiksi skumpalla ja vaahtokarkeilla ja vietetty fetusten kastajaisia. Tapahtumiin osallistuminen ja tiivis yhteydenpito opiskelijakavereihin kuvaa hyvin adaptuslaisten yhteisöllisyyttä ja kollegiaalisuutta. Yhtä ollaan pidetty, vaikka opetustilojen hajaantuminen ympäri kampusta ja kammarin muutto ICT-talon B-rapun kuudenteen kerrokseen ovat luoneet haasteita. Tästä huolimatta jäsenmäärämme on ennätyksellinen!

Paitsi, että perinteisiä tapahtumiamme on vaalittu päättyvänä vuotena, toimintaa on myös uudistettu. Kevätkokouksessa ainejärjestö päätti aktivoida vuosijuhlaperinnettämme ja järjestää juhlat aiemman viiden vuoden sijaan kahden vuoden välein. Hallitus ja vuosijuhlatoimikunta ovat kuluneen vuoden aikana tehneet paljon töitä ensi kevään vuosijuhlia varten. Jäsenten toiveita kuultiin myös työelämäyhteyden lisäämisessä ja joulukuussa järjestettiin työelämäilta. Adaptuksen toimintaa on huomioitu ja sitä on tuettu merkittävin rahoituksin. Rahoituksen myötä tänä vuonna voitiin järjestää ylimääräinen tilastotieteen kurssi.

Kuluvana vuotena Adaptus on lisännyt näkyvyyttään ja merkitystään lääketieteellisessä tiedekunnassa ja koko ylioppilaskunnassa. Aktiivisia ja osaavia jäseniämme on valittu erilaisiin luottamustehtäviin ja samalla olemme vakiinnuttaneet asemaamme yhdenvertaisina terveysalan ammattilaisina ja vaikuttajina muiden lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden keskuudessa.

Yhteistyö hoitotieteen laitoksen kanssa on sujunut hyvin. Yhteistyö on poikkeuksellisen tiivistä ja välitöntä, tästä iso kiitos koko laitoksen henkilökunnalle! Olemme tänä vuonna kiinnittäneet erityisesti huomiota ympäristöseikkoihin ja laitoksen kanssa on nyt sovittu ensi kevääksi pilotointi paperin vähentämiseksi. Tehtäviä ei ensi keväänä palauteta tulostettuna vaan ainoastaan sähköisenä!

Suurin kiitos ainejärjestömme elinvoimasta kuuluu kuitenkin jäsenillemme, kollegoille, hoitotieteen opiskelijoille, meidän yhteisölle! Olen ylpeä ja onnellinen, että olen saanut luotsata tätä pientä, mutta niin sinnikästä ainejärjestöä tämän vuoden! Nämä kokemukset eivät ikinä unohdu!

 Haikein mielin, onnea ja menestystä tulevalle vuodelle 2019 toivottaen,

Jenni Koskinen

Adaptus ry:n hallituksen puheenjohtaja 2018

Vuosijuhlat (eli tuttavallisemmin vujut) – yhteisöllisyyden juhlaa!

 Olen osallistunut ensimmäistä kertaa vujuille jo ennen kuin olin itse aloittanut opiskelut yliopistolla. Olin poikaystäväni aveccina Rauman opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden yhteisen ainejärjestön Opekkaan vujuilla ja nautin joka hetkestä. Harvemmin sitä pääsee viettämään päivää, jolloin saa pukeutua parhaimpiinsa ja laittautua hiuksia ja meikkejä myöden viimeisen päälle. Harvemmin tulee nautittua kolmen ruokalajin illallinen pöytiin tarjoiltuna ruokajuomineen, kuunnellen juhlapuheita tippa linssissä ja tanssittua paritansseja livebändin säestämänä. Kaikki tämä on ehkä se, mikä vujukuvista välittyy niille, jotka eivät olleet paikalla juhlissa. Mikään näistä ei kuitenkaan ole vuosijuhlissa se juttu, joka saa minut osallistumaan yhä uudestaan ja uudestaan. Se on jotain mitä ei voi suoranaisesti nähdä tai koskettaa – se on yhteisöllisyys ja tunne yhteenkuuluvuudesta.

Yliopistossa ehdottomasti yksi hienoimmista asioista – tietenkin sen lisäksi, että oppii jatkuvasti uutta ja saa uusia näkemyksiä maailmasta – on yhteisöllisyys. Jo 1940-luvulla tunnistettiin yhteenkuuluvuuden merkitys, ja esimerkiksi psykologi Abraham Maslow on esittänyt yhteenkuuluvuuden osana hänen psykologista teoriaansa ihmisen tarpeista. Melkein 80 vuotta myöhemmin, meillä on yhä voimakas tarve löytää oma paikkamme, oma yhteisömme, tässä maailmassa ja yliopisto tarjoaa loistavat puitteet tähän. Oman yhteisön voi löytää esimerkiksi opiskelukavereista, aine- tai harrastejärjestöstä tai ylioppilaskunnan piiristä. Vaikka opiskelemme lukuisia eri pääaineita seitsemässä eri tiedekunnassa Turussa, meitä kaikkia yhdistää ainakin yksi asia: kiinnostus ja halu oppia uutta ja kehittää omaa osaamistamme.

Itselleni juuri vuosijuhlat ovat se paikka, jossa yhteisöllisyyden tuntee luissa ja ytimissä saakka. Tunne siitä, että olemme kaikki täällä juhlistamassa kaikille yhteistä, tärkeää yhteisöä. Oli kyse sitten ainejärjestöstä, harrastejärjestöstä tai ylioppilaskunnasta, me-henki on vahvasti läsnä.

Olen saanut kokea vuosijuhlia sekä juhlavieraan että järjestäjän toimesta. Kun mietin menneitä vuosijuhlia ja pohdin mikä juhlista on tehnyt onnistuneet, vastaus on aina juhlavieraat ja vieraiden luoma tunnelma. Ei se kuinka suuret juhlat ovat, missä ne on järjestetty ja kuinka hyvää ruoka on ollut. Ei se kuinka lyhyet tai pitkät vessajonot ovat olleet, mikä bändi juhlissa on ollut esiintymässä tai kuinka hienot ja näyttävät juhlien jatkot ovat olleet. Vaan ne ihmiset!

Olen saanut kunnian olla järjestämässä Adaptuksen 32. vuosijuhlia yhdessä meidän huipun vuosijuhlatiimin kanssa. Toivon, että te, rakkaat jäsenet ja muut Adaptus-mieliset, osallistuitte sankoin joukoin juhlistamaan meidän pientä, mutta aktiivista ja aikaansaavaa ainejärjestöämme lauantaina 9. maaliskuuta 2019! Tehdään yhdessä näistä juhlista Adaptuksen historian parhaat! <3

Sydämellisin terveisin vujutiimin puolesta Iina

Mitä järjestötoiminta on antanut minulle?

Sairaanhoitajaksi opiskellessani asuin Helsingissä. Vaikka harva tätä enää uskookaan, olin ujo ja jännitin uusia asioita ja uusien ihmisten tapaamista todella paljon. Ihmisjoukossa olin hiljaa ja mietin monesti mielessäni, että sanoisin jotain, mutta en uskaltanut. Ja silloin kun uskalsin, möläytin jotain ihan hölmöä suustani ja minua hävetti aivan suunnattomasti sanomiseni. Valmistuttuani sairaanhoitajaksi muutin Turkuun. Aloitin hoitotieteen aineopinnot avoimessa yliopistossa ja vuoden kuluttua, syksyllä 2016 aloitin opinnot Hoitotieteen laitoksella.

Olen aina ollut huono tutustumaan uusiin ihmisiin ja Turussa asuessani olen usein kokenut oloni yksinäiseksi. Tiesin, että jos haluan saada ystäviä, minun on ryhdistäydyttävä ja alettava puhumaan. Haaveilin ja haaveilen edelleen asiantuntijatehtävistä ja tiesin myös, että voidakseni tehdä asiantuntijatehtäviä, minun on osattava puhua. En vain tiennyt miten voisin sen oppia.
Uusien hallituslaisten rekrytointi alkoi jo vuoden alussa ja mietin itse, kuinka hienoa olisi olla hallituksessa. Puhuin asiasta yhden luokkalaiseni kanssa, joka rohkaisi minua: ”hae ihmeessä, ei siinä mitään häviä”. Rohkenin menemään hallituksen syyskokoukseen ja sain sanottua olevani kiinnostunut hallituksen toiminnasta. Pääsin hallitukseen, joka myös pelotti minua älyttömästi, koska ajattelin, etten pärjää siellä. Olin kuitenkin ylpeä itsestäni, sillä ensimmäisen kerran kohtasin pelkoni ja menin mukavuusalueeni ulkopuolelle.

Nyt, kaksi vuotta myöhemmin katson tuota ujoa tyttöä, ja olen ylpeä, että tuolloin uskalsin tehdä itselleni isolta ja vaikealta tuntuvan päätöksen. Olen oppinut hallituksessa ollessani paljon uusia asioita ja mikä tärkeintä, olen oppinut paljon myös itsestäni. Eipäs tuo ujo tyttö olisi uskonut, että puhun näinkin avoimesti asioista, tutustun moniin uusiin ihmisiin ja tartun uusiin haasteisiin innolla. Välillä uudet asiat edelleen pelottaa, mutta olen päättänyt tehdä asioita pelosta huolimatta. Kaikkihan jotain pelkää, vai mitä? Kaikesta tästä oppineena sanonkin sinulle: jos mietit, voisitko hakea hallitukseen niin hae. Vaikka elämässä on kiva tehdä tuttuja ja turvallisia asioista niin itseä on hyvä välillä myös haastaa tekemään jotain uutta.
Loppuun vielä kuva viime kevään Opiskelija Oskari -tilaisuudesta, joka oli itselleni merkityksellinen hetki. Olin mukana järjestämässä Sairaita sitsejä ja -bileitä, jotka palkittiin viime keväänä Vuoden Holistinen -palkinnolla. Yhteistyö usean ainejärjestön edustajan kanssa oli minulle haaste, koska ei todellakaan ollut itsestäänselvää, että uskaltauduin yhteydenpitoon ja tapaamisiin, mitä sitsien ja bileiden järjestely vaati. Mutta siitä oppineena, olen innoissani tänä vuonna järjestämässä kyseisiä juhlia uudestaan.

Ps. Tänä vuonna Adaptuksen syyskokous (jossa valitaan seuraavan vuoden hallitus) on 12.11 ja Sairaat sitsit ja Sairaat bileet 15.11.

-Johanna-

Adaptuksen Oslon kirjeenvaihtajan terveiset – eli kuulumisia vaihdosta

Olin päättänyt, että jos pääsen opiskelemaan yliopistoon, haluan lähteä vaihtoon. Minne – sitä en vielä siinä vaiheessa tiennyt. Jo ensimmäisten viikkojen aikana meille uusille opiskelijoille esiteltiin erilaisia mahdollisuuksia kansainvälistyä opintojen aikana. Oma elämäntilanteeni antoi myöden koko lukukauden kestävään opiskelijavaihtoon. Turun yliopiston kansainvälisen liikkuvuuden tiimiltä sai käytännön apua vaihdon järjestelyyn. Hoitotieteilijöille valmiiksi tehty listaus sopivista vaihtopaikoista ei ollut mielestäni monipuolisimmasta päästä, mutta kävi ilmi, että muuallekin saa hakea vaihtoon.

Vaihtopaikkaa valitessani vierailin kansainvälisten yliopistojen sivuilla, ja seuloin heidän kurssitarjontojaan. Aluksi haikailin lähteväni jonnekin kauas, ja maalailin mielessäni kuvia shortsikeleistä ja mitä eksoottisimmista paikoista. Lopulta löysin kuitenkin itseni Pohjoismaisten yliopistojen verkkosivuilta, sillä korkea opetuksen taso ja suhteellisen helppo kulttuurinen sopeutuminen tuntuivat houkuttavilta. En halunnut pikkukaupunkiin, sillä olen ollut kerran pikkukaupungissa vaihdossa, vaan nyt halusin pääkaupunkiin. Oslon yliopiston sivuilta löytyi monta mielenkiintoista kurssia englanninkielisestä Health Economics and Management – maisteriohjelmasta.

Terveydenhoitajaopintojeni aikana, syksyllä 2014, olin Norjassa opiskelijavaihdossa pienessä kaupungissa Länsi-rannikolla. Oslossa en silloin päässyt käymään. Luonto Länsi-Norjassa on huikea – vuonojen ja vuorten hallitsema maisema on kuin sadusta. Ajattelin, että Oslo taas on tylsä, litteä, meluisa ja persoonaton. Ja tietysti kallis kuin mikä. Odotukseni Osloa kohtaan eivät siis olleet kovin korkealla. Onneksi sain yllättyä positiivisesti! Oslossa sekoittuu uusi ja vanha, shoppailukadut ja ulkoilureitit. Luonto on lähellä – päätä kääntäessä taustalla siintää aina vihreät kukkulat. Opiskelijoita ympäri maailmaa on paljon. Yliopisto tuntui alkuun suurelta – kampuksella on useita opiskelijoiden pyörittämiä pubeja, opiskelijoille löytyy kerhoa, seuraa ja harrastustoimintaa sekä opiskelijatapahtumia joka lähtöön.

Kulttuuri ja ihmiset ovat hyvin samankaltaisia kuin Suomessa. Mutta erojakin löytyy paljon ja koko ajan oppii uutta! Rakastan norjalaisten ulkoilmakulttuuria: sunnuntaisin kaikkien kauppojen ollessa kiinni otetaan koko perhe mukaan vauvasta vaariin, pakataan eväsleivät ja kuumat kaakaot reppuun ja lähdetään luontoon – ut på tur. Oslossa näkee paljon ihmisiä urheiluvaatteisiin pukeutuneena ja talvisin kuulemma sukset kainalossa metrossa. Monia norjalaisia ”herkkuja” on tullut maistettua – brunost, makeahko ruskea juusto tai fiskekaker – kalapihvit. Norjalaiset syövät myös paljon makkaraa (pølse) sellaisenaan, hodarin välissä tai käärivät sen perunarieskaan.

Mielestäni koko vaihtoprosessi on mennyt tähän mennessä sujuvasti! Suoritan pari kurssia Turusta etänä, ja livestriimaus sekä Skype toimivat hyvin. Olen mukana Adaptuksen hallituksen kokouksissa etänä. Muutamille luennoille olen ehtinyt täällä osallistumaan, mutta esimerkiksi tenttisysteemit eivät vielä ole tulleet tutuksi. Kavereita on löytynyt mukavasti, niin norjalaisia kuin vaihtareitakin, ja uskonkin, että paljon on kiinni omasta aktiivisuudesta! Itseasiassa koko vaihtoprosessi on kiinni omasta aktiivisuudesta ja kärsivällisyyttäkin tarvitaan. Mutta se todellakin kannattaa! Lukukausi on loppujen lopuksi tosi lyhyt aika, mutta vaihdossa siitä voi saada niin paljon irti. Opiskelu ulkomailla antaa rohkeutta ja itsevarmuutta, kartuttaa kielitaitoa, antaa perspektiiviä kotopuolen meininkiin ja auttaa verkostoitumaan kansainvälisesti.

Jeg har ikke vært overalt, men det står på lista.

Ukjent

Terkuin, Nora

Uusien opiskelijoiden tervetulotapahtumat

Opiskelun aloittaminen on aina jännittävää. Alussa on epätietoisuutta monesta eri asiasta ja infoa tulee niin paljon ettei kaikkea ehdi sisäistämään. Pitäisi heti tietää haluaako olla tulevaisuudessa opettaja vai asiantuntija, hakeako tutkijalinjalle tai mitä vapaavalintaisia opintoja alkaa suorittamaan. Vaihtoon lähtemisestäkin puhutaan heti orientaatioviikolla. Onneksi ainakin osaa asioita voi miettiä vielä myöhemminkin eikä kaikkea tarvitse päättää heti.

Tuutorit olivat tänäkin vuonna tiiviisti orientaatioviikolla mukana ja toivottavasti moni sai hyödyllisiä vastauksia kysymyksiinsä. Jatkossakin tuutorit vastaavat mielellään uusien opiskelijoiden kysymyksiin ja tuutorikahviloita järjestetäänkin säännöllisesti syksyn mittaa.

Uuden ryhmän ryhmäytyminen on aina tärkeää ja siksi heti opiskelun alettua maanantaina tuutorit menivät uusien opiskelijoiden kanssa Proffan kellariin, jossa pystyi tutustumaan uusiin kollegoihin. Keskiviikkona oli jo perinteeksi muodostunut Skumppaa ja vaahtokarkeja tapahtuma, jossa tutustustiin Turkuun sekä uusiin opiskelutovereihin. Tapahtuma alkoi Adaptuksen kammarin viereisellä terasilla, josta matka jatkui keskustaan syömään ja baareja kiertämään. Opiskelun alussa pidettiin myös Fetusten kastajaiset, jossa oli tänä vuonna teemana Amerikka. Illassa nähtiin mainiota pukeutumista teeman mukaisesti ja paras puku palkittiin. Illanvietossa pelattiin erilaisia pelejä ja nimileikit ovatkin tulleet monelle uudelle opiskelijalle tutuksi. Osa juhlijoista päätyi vielä lopuksi Turun yöhön.

Erityisesti suuri kiitos tuutoreille mukavasta orientaatioviikosta sekä tietysti uusille opiskelijoille!

-Minna-

Adaptuksen Vappu 29.4.-1.5.2018

Tänä vuonna adaptuslaisia tavattiin vappuriennoissa kolmena päivänä peräkkäin. Vapun aatonaattoa vietettiin yhdessä ivalaisten ja hampaiden kanssa IVAn toimistolla. Illanviettoon kuului mukavaa yhdessäoloa ja tekemistä, kuten grillailua ja mölkyn pelaamista. Ilta oli onnistunut ja vappugrillauksesta suunniteltiin vuotuista perinnettä.

Vappuaattoa vietettiin Turussa piknikin merkeissä Puolalanpuistossa. Tunnelma oli riemukas ja sää helli vihreisiin haalareihin sonnustautuneita juhlijoita. Illalla painettiin valkolakit päähän yhdessä muun vappukansan kanssa. Jokilaivakausi tuli korkattua illan hämärtyessä ja hurjimmat päätyivät vielä baariin illan päätteeksi.

Vappupäivänä juhlinta jatkui Helsingissä. Synkät sadepilvet vyöryivät Kaivopuiston ylle, ja vappupäivän piknik siirrettiin sisätiloihin. Helsinkiläiseen olohuoneeseen katettiin vielä kerran vappuherkkuja ja kuohuvaa. Synkeästä säästä huolimatta tunnelma oli iloinen ja mieli kirkas. Adaptus on viettänyt Vappua Turussa jo useamman vuoden ajan, mutta Helsingin Vapputapahtumaa vietettiin vasta toista kertaa. Toivottavasti Vappu jatkuu molemmissa kaupungeissa myös ensi vuonna.

Kevään värikkäintä ja riemukkainta opiskelijajuhlaa vietettiin siis antaumuksella, ja toukokuu otettiin vastaan hiukan väsyneinä, mutta iloisin mielin. Edessä on vielä kevään viimeiset rutistukset opintojen parissa ennen kesätaukoa. Pääsykoepäivä lähestyy ja toivotammekin kaikille hakijoille tsemppiä kokeisiin! Odotamme jo innolla uusia adaptuslaisia iloiseen joukkoomme ;)

Adaptus toivottaa kaikille iloista kevättä ja palauttavaa kesää!

Nora & Minna, hyvinvointivastaavat, Adaptus ry

HHH eli Helsingin haalarihupellus 

Adaptuksen perinteinen Hoitotieteen opiskelijoiden Helsingin haalarihupellus, HHH järjestettiin jo toista vuotta peräkkäin. Tällä kertaa tapahtumalla oli 26 osallistujaa, joka on pienen ainejärjestömme tapahtumassa huikea luku. Haalarihupelluksen tarkoituksena on kiertää Kallion baareissa ja viettää laatuaikaa yhdessä. Turun yliopiston hoitotieteen opiskelijoista yli 50 % on ulkopaikkakuntalaisia ja heistä iso osa on pääkaupunkiseudulta. Helsingin haalarihupelluksen alkuperäinen idea lähti siitä, että halusimme järjestää tapahtuman Helsingissä, ja haalarihupelluksessa kaikilla on mahdollisuus käyttää haalareita aidossa ympäristössä. Tänä vuonna tapahtumaa varten suunniteltiin myös oma HHH-haalarimerkki.

Haalarihupellus starttasi tänä vuonna Ravintola Oivasta Porthaninkadulla, joka on tuttu Fredin Kolmatta linjaa -biisistä. Oivasta suuntasimme Pub Porthanin kautta Helsing-baariin Kaarlenkadulle, josta jatkoimme matkaa Relaxin Cafe & Pubiin Helsinginkadulle. Tämän jälkeen matka jatkui Harju Baariin Fleminginkadulle, josta jatkoimme B12:sta aistimaan Kallion kuuluisan Vaasankadun tunnelmaa. Baarikierroksen jälkeen jatkot järjestettiin Molly Malone’sissa Kaisaniemessä. Siellä tanssimme ja suoritimme baarikierroksella suoritettuun salatehtävään liittyvän palkinnonjaon. Salatehtävän suorittamiseen kuului muun muassa kalliolaisiin tutustuminen, selfie sekä aiheeseen sopivan laulun tekeminen. Salatehtävän voitti tänä vuonna Mari Hiekko, onnea voittajalle!

Adaptus kiittää kaikkia haalarihupellukselle osallistuneita. Toivottavasti ensi vuonna tapahtuma saa jatkoa!

hallituksen jäsen Olli Haapala

Teoriaristeily 19.-20.1.2018

Adaptuksen uusi vuosi startattiin heti tammikuussa vauhdikkaasti käyntiin. Tänä vuonna rikottiin ennätyksiä ja risteilemään lähti 41 hoitotieteen opiskelijaa kaikilta eri vuosikursseilta. Risteilyemäntinä toimivat Hanna-Kaisa ja Iina, jotka pitivät huolen risteilyn ohjelmasta ja käytännön järjestelyistä.

Kaikilla kokouksilla, tapaamisilla ja kirjallisilla töillä on aina tarkoitus ja tavoite – ja niin oli myös meidän risteilyllä. Lainaten Hanna-Kaisan orientoivaa hyttitehtävää risteilyn tarkoituksena oli teoreettisen hauskanpidon implementointi ja testaus käytännön hauskanpitoympäristössä. Tavoitteena  oli lisätä hoitotieteen pääaineopiskelijoiden yleistä tyytyväisyyttä ja kykyä nauttia hetkestä sekä tavoitella pro gradu/kandidaatin tutkielmasta stressaamatonta hetkeä 23 tunnin ajaksi.

Vaikka vähän jäävi olenkin arvioimaan, niin uskallan silti sanoa, että tavoitteet saavutettiin kirkkaasti. Risteilyn aikana pääsimme tutustumaan toisiimme sekä ohjatusti että vapaamuotoisesti. Illan aikana kilpailtiin mm. (hoitotieteen teorian) sananselityksessä ja etsimällä yhtäläisyyksiä oman joukkueen kesken. 23 tuntia kuluivat hujauksessa ja maalliset huolet unohtuivat Itämerellä seilatessa.

Haluan vielä kiittää erityisesti Hanna-Kaisaa toimivista järjestelyistä ja mahtavasta haalarimerkistä!

Lisäksi suurkiitos kaikille ihanille kollegoille, jotka olitte mukana! Kiitos siitä, että lähditte ennakkoluulottomasti ja innolla mukaan suuniteltuihin ohjelmiin ja kiitos siitä, että meidän hoitotieteen laitoksen vuosikurssien välillä ei tunnu olevan muureja :)

Odottavin tunnelmin Iina,

hallituksen jäsen 2018

VUOSI 2017

Vuosi 2017 on lopuillaan ja niin on samalla myös Adaptuksen juhlavuosi. Tässä kohtaa on hyvä pysähtyä ja vilkaista olan yli menneeseen vuoteen ja kerrata mitä kaikkea tapahtuikaan.

Vuosi alkoi perinteisellä ja suositulla teoriaristeilyllä, jossa tutustuttiin kanssaopiskelijoihin ja risteilyemäntä johdatteli hoitotieteilijät hilpeään iltaan. Keväällä paljon aikaa ja energiaa kului vuosijuhlien järjestämiseen. Työ palkittiinkin, sillä juhla sai hurjasti hyvää palautetta ja ilta koettiin arvokkaaksi, mutta kuitenkin rennoksi yhdessäoloksi. Keväällä kokeiltiin myös uusia asioita; Tehyn kanssa organisoitu sote-infotilaisuus oli suosittu ja keväällä järjestetty Hoitotieteilijöiden Helsinki Hupellus (HHH) otettiin ilolla vastaan. Lisäksi yhtenä uutuutena oli vapun juhlinta kaksipäiväisenä, sekä Turussa, että Helsingissä. Tämä mahdollisti molempien seutujen opiskelijat osallistumaan vapun viettoon ja hurjimmat jaksoivat peräti molemmat päivät! Syksyllä otettiin taas vastaan uudet innokkaat opiskelijat ja näytettiin, miten Adaptuksen toiminnan avulla verkostojen luominen jo alusta alkaen onnistuu helpommin. Syksyllä perinteisiä tapahtumia olivat mm. Skumppaa ja vaahtokarkkei, fetusten kastajaiset (jonka teemana oli flashback vuoteen -87!) ja sairaat sitsit. Kaamosta vastaan taisteltiin ilmajoogan ja viini-illan avulla. Adaptuksen juhlavuosi on siis sisältänyt paljon perinteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia, joista aiotaan jatkossakin pitää kiinni, mutta myös valtavasti uutta ja mukaansatempaavaa tapahtumaa, joihin ideat lähtivät jäsenistä.

Adaptus on myös tehostanut kommunikaatiota sisarainejärjestöjen ja laitoksen, sekä eri järjestöjen kanssa. Yhteistyö on näin eri tahojen kanssa entistä tiiviimpää ja opiskelijoiden etujen mukaista. Entistä tärkeämpää Adaptukselle on myös toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus sekä siitä tiedottaminen jäsenille. Adaptus pyrkii jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota opiskelua tukevaan toimintaan ja opiskelijoiden hyvinvointiin.

Adaptus on saanut juhlavuotenaan aivan uudenlaista näkyvyyttä kuin aikaisemmin. Adaptus on mainittu Tehyn lehdessä kuvan kera, sekä Adaptuksen juhlavuodesta on julkaistu artikkeli Pro Terveys-lehdessä. Näiden lisäksi näkyvyyttä ja myös Adaptuksen uutta historiaa on luonut opiskelijamme; yksi opiskelija on valittu lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajaksi, toinen pääsi TYY:n hallitukseen ensi kaudeksi, sekä kolmas opiskelija vei vaalivoiton TYY:n edustajistovaaleissa ja nappasi edustajistoryhmänsä puheenjohtajuuden! Adaptus ja sen jäsenet tulevat omalla aktiivisuudellaan ja näkyvyydellään luomaan hoitotieteelle ja sen opiskelijoille tukevampaa jalansijaa yliopistoyhteisössä.

Kuluva vuosi on ollut erittäin merkityksellinen Adaptukselle, sillä toiminta on kehittynyt huomattavasti, yhteistyö eri tahojen kanssa on monipuolistunut ja näkyvyys laajentunut. Juhlavuoden jälkeen Adaptus tuntuu olevan entistä vakiintuneempi ja vahvempi Turun yliopiston ainejärjestö, josta kiitos kuuluu jäsenille. Näin Adaptuksen on aavistuksen helpompi aloittaa seuraava vuosikymmen, jolloin toivottavasti enää kenenkään meistä tarvitsisi vastata kysymykseen; mitä hoitotiede on.

Haikein, mutta luottavaisin mielin,
Maija Kaapo
Adaptus ry:n puheenjohtaja 2017

Adaptuksen 30-vuotisvuosijuhlat 24.3.2017

Adaptus ry juhli 30 – vuotista taivaltaan Turun yliopiston hoitotieteen opiskelijoiden ainejärjestönä 24.3.2017. Juhlapaikkana toimi Sokos Hotel Hamburger Börs ja paikalle juhlistamaan oli saapunut lähes 80 juhlijaa – Adaptuksen jäseniä, alumneja, hoitotieteen laitoksen henkilökuntaa, sisarainejärjestöjen edustajia sekä muita ainejärjestön ystäviä. Iltaa siivitti iloinen puheensorina joka kertoi, että kaikkien oli hyvä olla.

Professori Sanna Salanterän nostalginen juhlapuhe vei matkalle ainejärjestön eri vaiheisiin ja muistutti yhteistyön voimasta. Dekaani Pentti Huovinen puolestaan sai puheellaan pohtimaan tulevaa. Hoitotieteen tutkimusseura ry esitti tervehdyksensä ja muistutti myös tuesta jota se tutkijoille tarjoaa.

Illan tummetessa tervehdyksensä esitti myös Varsinais-Suomen sairaanhoitajaliitto, Tampereen yliopiston terveystieteiden ainejärjestö Salus ry, Turun yliopiston lääketieteenkanditaattiseura TLKS ja Turun yliopiston biolääketieteen ainejärjestö In Vitro Aboensis. Juhlien bändin Sabotagen soitettua illan viimeiset tahdit suuntasivat iloiset juhlijat jatkamaan iltaa Turun yöhön uusia tuttavuuksia rikkaampina.

Adaptus ry haluaa kiittää lämpimästi kaikkia juhliin osallistuneita ikimuistoisesta illasta! Kiitokset kuuluvat myös sponsoreillemme, jotka olivat mukana tukemassa juhlaa: Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry, Tehy, Mehiläinen, Neo, HTTS ry, Oral, Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry & Viherlassila. Ikimuistoisen illan kuviksi taltioi Samuli Salo.

Ystävällisin terveisin,

Turun yliopiston hoitotieteen ainejärjestö Adaptus ry
Joukahaisenkatu 3-5
20520 Turku
www.tyyala.utu.fi/adaptus