Monthly Archives: Helmikuu 2014

Helmikuun koulutuspoliittinen tiedote

Oppiainetason uutisia


Nirvanan ja Nefan hallitusten iltakoulu 14.2.
Iltakoulussa pohdittiin yhteisen valintakokeen tuomia haasteita, ainejärjestöjen näkyvyyttä ja tulevien fuksien osallistamista ja tuutorointia.

Ensi vuoden fuksien ohjelmaa suunnitellaan tarkemmin ja hyvissä ajoin etukäteen. Tuutoroinnin strategiaa uudistetaan ja ainejärjestöön ja sähköpostilistalle liittymistä tehdään helpommaksi. Minervan opiskelijahuone kalustetaan viihtyisämmäksi (jos saadaan siihen luvat).

Yhteistyötä ja ainejärjestöjen keskinäistä solidaarisuutta päätettiin tiivistää ja ylläpitää mm. joka vuosi uudistettavalla solidaarisuussopimuksella.

******************************************************************

Opiskelijapalaute
on taas ajankohtainen asia. Opiskelijapalautteella vaikutat suoraan omiin ja tulevien opiskelijoiden opintoihin, joten on tärkeää että mahdollisimman moni vastaa opiskelijapalautteeseen. Kerään palautetta lähitulevaisuudessa sekä sähköisellä lomakkeella että (anonyymillä) paperiversiolla. Henkilökunta toivoo erityisesti vanhempien opiskelijoiden panosta opiskelijapalautteessa. Perinteisesti vastaajaprosentti on ollut hyvin pieni, vaikka tässä on opiskelijan konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa omiin opintoihinsa. Opiskelijapalaute on nyt erityisen tärkeää uuden opetussuunnitelman suunnittelun kannalta.

******************************************************************

Opetussuunnitelma uudistuu
Nyt valmisteilla oleva opetussuunnitelma astuu voimaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Kesätenttimiseen, kirjatentteihin ja uusiin kursseihin on panostettu huolellisesti. Olen mukana kehittämistyöryhmässä, joten kehitysideoita ja vapaamuotoista palautetta voi laittaa 25.3. mennessä osoitteeseen aasapo@utu.fi.
https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/opetuksen-kehittaminen/ops-tuki/Sivut/home.aspx


******************************************************************

Research Guide – työkalu helpottaa tiedonhakua tietokannoista

Turhauttavan monimutkaisen Nelli-portaalin oheen on nyt tarjolla käyttäjäystävällisempi tapa hakea tietoa tietokannoista. Research guide on lähes oppiainekohtaisesti räätälöity tiedonhaun apuväline, johon kannattaa tutustua. Informaatikko Ann-Louise Paasio ylläpitää kulttuurintutkimuksen Research Guide -työkalua ja ottaa mielellään kysymyksiä, palautetta ja kehitysehdotuksia vastaan.
http://libguides.utu.fi/kulttuurientutkimus

******************************************************************

Teutori on jo nyt auki opiskelijoille. Teutorissa on tenttiakvaario, kaikkien käytettävissä oleva ATK-luokka (n. 30 tietokonetta), sekä hiljainen 24h opiskelijahuone ja opiskelijoiden vapaassa käytössä oleva oleskelutila. Ulko-ovet ovat auki 7:30–16:30. Tenttiakvaariota varten tarvitaan opiskelijakortin sähköinen ominaisuus, jonka voi hankkia jo olemassaolevaan opiskelijakorttiin TYY:n infopisteestä. Muihin tiloihin pääsee avaimella, jonka voi kuitata Luonnontieteiden talon infopisteestä tai Medisiinan infopisteestä. Teutori sijaitsee Dentaliaa vastapäätä, osoitteessa Lemminkäisenkatu 3.

******************************************************************

Tieteenalakirjasto muuttaa Teutoriin
Logos on pois käytöstä kesäkuusta todennäköisesti elokuun loppuun asti. Kurssikirjasto ja pääkirjaston kokoelma hajautetaan tieteenalakirjastoihin.
http://www.utu.fi/fi/yksikot/kirjasto/toiminta/laatu-arviointi/Sivut/Kirjastomuutto.aspx

******************************************************************

Muista kesäopinnot!
http://www.tyy.fi/blogi/20140209/ty-n-iloa-ymp-rivuotiseen-opiskeluun

******************************************************************

Muita asioita

Opintotuki nousee 1.8.2014 

Uusien,  syksyllä 2014 opintonsa aloittavien korkeakouluopiskelijoiden  opintorahan määrää korotetaan 11 prosentilla. Samalla tukikuukausien  määrää leikataan 6 kuukaudella (Hurraa…tämän takiahan kannatti käydä Helsingissä asti osoittamassa mieltään). Mikäli opiskelija on nostanut  opintolainaa yhteensä yli 2 500 euroa ja suorittaa tutkintonsa   määräajassa, Kela maksaa osan lainasta opintolainahyvityksenä. Opintotukeen oikeuttavasta opintopisteiden vähimmäismäärästä ei ole vielä varmuutta.
http://www.kela.fi/opintotuen-1.8.2014-muutokset

******************************************************************

Nyytin selvitys uusien opiskelijoiden kokemuksista ilmestynyt
Opiskelijoiden  hyvinvointia ja elämänhallintaa edistävän Nyyti ry:n  ”Kokemuksia,  kontakteja ja kannustavia haasteita” – raportti kyselystä  uusille  opiskelijoille 2013 kertoo ensimmäisen vuoden opiskelijoiden   kokemuksista yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.  Kysely on  toteutettu Nyytin verkkosivuilla, ja siinä kartoitettiin  asioita, jotka  liittyvät mahdolliseen asuinpaikkakunnan muutokseen ja   opiskelupaikkaan sekä tuutor? ja opiskelijajärjestöjen toimintaan.   Lisäksi kysely selvitti alkoholinkäyttöä opiskelijaelämässä  sekä uusien  opiskelijoiden tietämystä Nyytin toiminnasta ja  palveluista.


******************************************************************

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani valittaa opiskelijoita hitaiksi ja laiskoiksi
“Yliopistojen käytännön työn kannalta vielä suurempi ongelma on opiskelijoiden huono sitoutuminen opintoihin. Kurssille ilmoittautunut opiskelija voi viikon päästä todeta, että hän lähteekin kolmeksi viikoksi Malediiveille sukeltelemaan.”
http://blogs.helsinki.fi/mustajok/2014/02/18/opiskelijoilla-menee-hyvin-yliopistoilla-ei/

Humanisticumin opintotoimikunnan puheenjohtaja Esa Tiusasen vastine:
http://kopojaaraytyja.blogspot.fi/2014/02/opiskelijoillako-menee-hyvin.html

Minua koko keskustelun pohjavire ärsyttää. Opiskelun tarkoitus on oma henkinen kehitys, josta kaikki muu “yhteiskunnan palveleminen” jne. seuraa, tai pitäisi seurata jos opetus on ollut laadukasta. Piste. On ensiarvoisen tärkeää että jokaisen ihmisen henkistä kehitystä tuetaan ja että sitä tukevat instituutiot ovat ilmaisia käyttäjilleen. On jokseenkin harhaista edes kuvitella yliopistoa voittoa tuottavana yrityksenä, mitä se ei yksinkertaisesti voi olla.

Ymmärrän hyvin, että tällaiset instituutiot maksavat rahaa ja sen rahan käyttöä täytyy tietenkin miettiä yksityiskohtaisesti, mutta minusta on erittäin vastenmielistä lukea kommentteja, joissa opiskelijat nähdään lähinnä hankalana muuttujana muuten siistissä matemaattisessa mallissa ja yliopisto taas maistereita ja tohtoreita tuottavana teollisuuslaitoksena. “Yliopiston hallintotyö olisi helpompaa jos ei olisi opiskelijoita” tuntuu olevan hallinnon perimmäisin ongelma.

Hallintotason keskustelusta puuttuu hälyttävästi kokonaan opiskelun itseisarvoinen merkitys. On vain vientituotteita, alijäämiä ja ylisuuria tutkintoja.

Väitän, että jokainen luettu sivu konkreettisesti edistää rauhaa ja kunnioitusta ja poistaa epäluuloja, pelkoa ja harhoja. Se ei voi mitenkään maksaa niin paljon kuin edellämainittujen negatiivisten ominaisuuksien seuraukset, joten onko sillä väliä mitä se maksaa ja kuinka kauan se kestää? Kolutus maksaa itsensä takaisin niin monin eri tavoin ettei sen arvoa voi (eikä pidä) rahalla mitata.

******************************************************************

Tiedote on kooste pääsääntöisesti seuraavista lähteistä:

Tiedekunnan hallituksen johtoryhmän kokousmuistio
TYY:n hallituksen kokouspöytäkirjat
TYY:n verkkosivut
Uskontotieteen oppiaineen kokousmuistio
Nirvana r.y:n kokouspöytäkirjat
Muiden kokousten ja koulutustilaisuuksien muistiot